Soạn văn 9

Soạn văn 9 bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Đề 1 Trả lời đề 1 (trang 15 SGK Ngữ văn 9, tập 1): Thuyết minh về chiếc quạt. I.…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Phần I TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 1. Ôn…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Các phương châm hội thoại

Phần I PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG 1. Đọc đoạn đối thoại Trả lời câu hỏi (trang 8 SGK Ngữ văn 9,…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà

ND chính Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Chuẩn bị ở nhà CHUẨN BỊ Ở NHÀ Tìm hiểu đề Trả lời câu hỏi (trang 28 SGK Ngữ văn…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Phần I TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH Trả lời câu hỏi (trang 25 SGK…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Phần I PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ Trả lời câu hỏi (trang 21 SGK Ngữ văn 9, tập 1) – Thành…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

ND chính Đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Viết bài tập làm văn số 1

Đề 1 Trả lời đề 1 (trang 42 SGK Ngữ văn 9, tập 1): Cây lúa Việt Nam  1. Mở bài: Giới…

Xem thêm »

Soạn văn 9 bài Xưng hô trong hội thoại

Phần I TỪ NGỮ XƯNG HÔ VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ XƯNG HÔ Câu 1: Trả lời câu 1…

Xem thêm »
Back to top button