Tiếng Việt 4 – Kết nối tri thức

Bài 1: Hải Thượng Lãn Ông trang 8 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khởi động Em hiểu thế nào về câu nói “ Thầy thuốc như mẹ hiền”?  Hướng dẫn giải: Em suy…

Xem thêm »

Bài 1: Câu trang 9 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1 Đoạn văn dưới đây có mấy câu? Nhờ đâu em biết như vậy? Anh em tôi ở cùng…

Xem thêm »

Bài 1: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1 Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu. (1) Nhỏ Thầm là cô bạn thân duy…

Xem thêm »

Bài 2: Vệt phấn trên mặt bàn trang 12 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khởi động Kể về một việc tốt em đã làm cho bạn. Chia sẻ về cảm xúc của em khi…

Xem thêm »

Bài 2: Tìm ý đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1 Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết. Câu…

Xem thêm »

Bài 2: Giúp bạn trang 15 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1 Yêu cầu: Thảo luận đề tìm cách giúp một bạn có hoàn cảnh khó khăn.  Hướng dẫn giải:…

Xem thêm »

Bài 3: Ông Bụt đã đến trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khởi động Hãy kể những điều em biết về ông Bụt trong những truyện cổ tích mà em đã đọc. …

Xem thêm »

Bài 3: Hai thành phần chính của câu trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1 Tách mỗi câu dưới đây thành hai thành phần.  Hướng dẫn giải: Em suy nghĩ và trả lời…

Xem thêm »

Bài 3: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết trang 19 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1 Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết.  Câu…

Xem thêm »

Bài 4: Quả ngọt cuối mùa trang 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khởi động Đọc một số câu thơ về tình cảm gia đình. Hướng dẫn giải: Em đọc một số câu…

Xem thêm »
Back to top button