KHTN 6 Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên – Kết nối tri thức

Học Tập

Mỗi em có thể sưu tầm một tài liệu, tranh, ảnh

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Hãy cùng các bạn trong nhóm học tập phân công mỗi người

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Chỉ ra những lợi ích và tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Dựa vào Hình 1.2, hãy so sánh các phương tiện mà con người

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Em hãy chép bảng 1.1 vào vở rồi sắp xếp các hiện tượng ở hình 1.1

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Hình 1.1 dưới đây mô tả một số hiện tượng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Hãy cho biết trong các vật sau đây, vật nào là vật sống

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Em hãy nêu tên các phát minh khoa học và công nghệ

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Back to top button