KHTN 6 Bài 9: Sự đa dạng của chất – Kết nối tri thức

Học Tập

Tìm hiểu một số tính chất của đường và muối ăn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Nhận xét nào sau đây nói về tính chất hóa học của sắt

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Sự biến đổi tạo ra chất mới là tính chất hóa học hay tính chất vật lí

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Hãy kể ra một số chất có trong vật thể mà em biết

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát Hình 9.1, cho biết đâu là vật thể tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Xung quanh ta có nhiều chất khác nhau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Back to top button