Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 10. Hai bài toán về phân số

Bài 8 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 8 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Để làm món thịt kho dừa ngon, ta cần có cùi dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ […]

Bài 7 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Lượng nước trong cỏ tươi là 55%. Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy bao nhiêu […]

Bài 6 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Năm nay thành phố A có 3 triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của thành phố đều […]

Bài 5 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bác Nhung gửi ngân hàng 10 triệu đồng với kì hạn l năm, lãi suất 6,8%/năm. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài […]

Bài 4 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 70 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ […]

Bài 3 trang 69 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 69 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm. Hết ngày, An thu được […]

Bài 2 trang 69 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 69 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm một số, biết: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 10. Hai bài toán về phân số Bài 2 trang 69 Toán […]

Bài 1 trang 69 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 69 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 10. Hai bài toán về phân số Bài 1 trang 69 Toán lớp 6 Tập […]

Luyện tập 2 trang 68 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 2 trang 68 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm một số, biết: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 10. Hai bài toán về phân số Luyện tập 2 trang 68 […]

Hoạt động 2 trang 68 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Hoạt động 2 trang 68 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Trong đợt sơ kết học kì I, lớp 6A có 24 học sinh giỏi, tương ứng với số học sinh của cả lớp. […]