Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều

Bài 4.8 trang 82 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.8 trang 82 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải đặt trạm biến áp ở đâu để […]

Bài 4.7 trang 82 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.7 trang 82 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Gấp và cắt hình tam giác đều từ một tờ giấy hình vuông theo hướng dẫn sau Giải Toán 6 Bài 18: Hình […]

Bài 4.6 trang 82 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.6 trang 82 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát hình dưới và chỉ ra ít nhất hai cách, để một con kiến bò từ A đến B theo đường chéo […]

Bài 4.5 trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.5 trang 81 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Có nhiều cách để trang trí một hình vuông, chẳng hạn như hình dưới. Em hãy vẽ một hình vuông trên tờ giấy […]

Bài 4.4 trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.4 trang 81 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Cắt và ghép để được một cái hộp có nắp theo hình gợi ý dưới đây: Giải Toán 6 Bài 18: Hình tam […]

Bài 4.3 trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.3 trang 81 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm. Giải Toán 6 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều […]

Bài 4.2 trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.2 trang 81 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình tam giác đều có cạnh bằng 2 cm. Giải Toán 6 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục […]

Bài 4.1 trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hãy kể tên một số vật dụng, họa tiết, công trình kiến trúc, …có hình ảnh của hình tam giác đều, hình vuông, […]

Thử thách nhỏ trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Thử thách nhỏ trang 81 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều Thử thách nhỏ trang 81 Toán lớp 6 […]

Câu hỏi trang 81 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều Câu hỏi trang 81 Toán lớp 6 Tập […]