Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

Bài 4.15 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.15 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. “Bàn làm việc đa năng”. Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như […]

Bài 4.14 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.14 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được […]

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm […]

Bài 4.12 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.12 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau: Giải Toán 6 Bài 19: hình […]

Bài 4.11 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.11 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm. Giải Toán 6 Bài 19: hình […]

Bài 4.10 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.10 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm. Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân […]

Bài 4.9 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.9 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm. Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. […]

Thực hành 4 trang 89 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Thực hành 4 trang 89 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân Thực hành 4 trang 89 Toán lớp […]

Luyện tập trang 88 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Luyện tập trang 88 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hình nào trong các hình đã cho là hình thang cân? Hãy cho biết tên hình thang cân đó Giải Toán 6 Bài […]

Hoạt động 8 trang 88 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Hoạt động 8 trang 88 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân Hoạt động 8 trang 88 Toán lớp […]