Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.7 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.7 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200 000 đồng. Bạn mua một […]

Bài 6.6 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.6 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã […]

Bài 6.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản. Giải Toán 6 Bài 23: […]

Bài 6.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Rút gọn các phân số sau: Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau Bài 6.4 trang 8 […]

Bài 6.3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương. Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng phân […]

Bài 6.2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Thay dấu “?” bằng số thích hợp. Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau Bài 6.2 trang […]

Bài 6.1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hoàn thành bảng sau: Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau Bài 6.1 trang 8 Toán lớp […]

Thử thách nhỏ trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Thử thách nhỏ trang 8 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Việt đang chơi trò chơi dò đường. Biết rằng Việt chỉ được phép di chuyển giữa các ô theo đường kẻ và chứa […]

Luyện Tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Luyện Tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Trong các phân số , phân số nào là phân số tối giản? Giải Toán 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân […]

Luyện Tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Luyện Tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất cơ bản của phân số để […]