Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Chi ủy, Chi bộ

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm Chi ủy, Chi bộ là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo kết quả tình hình đã đạt được khi thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua. Đồng thời báo cáo trình bày những hạn chế, nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế đó.

Nội dung chính của bản báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm Chi ủy, Chi bộ bao gồm:

  • Ưu điểm, kết quả đạt được;
  • Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân;
  • Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước;
  • Đề nghị xếp loại mức chất lượng.

Mục lục

Báo cáo khắc phục sau kiểm tra, giám sát của Chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ………….

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Chi ủy, Chi bộ

CHI BỘ …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm
theo tinh thần nghị quyết….. (khoá …….) của đảng

Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…….của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm cuối năm ……của tập thể Đảng ủy, trong đó có phần kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chương trình công tác của Ðảng bộ doanh nghiệp năm 20….., Đảng ủy tiến hành báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được thành lập vào cuối năm ….., đến cuối năm …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong đó: có 11 chi bộ được lập trong các DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành cho đảng viên đang công tác tại các DNTN trên địa bàn Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều có quá trình sinh hoạt ổn định, có xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác hàng năm; có các đ/c Bí thư giữ vị trí lãnh đạo Ban Giám đốc và có quá trình tham gia hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nên rất thuận lợi cho công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại chi bộ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng đảm bảo.

Tuy nhiên, các DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều loại hình, lĩnh vực khác nhau và có số lao động biến động thường xuyên; đảng viên thường đi công tác, làm việc ở những địa điểm khác nhau; một số đ/c Bí thư chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đơn vị hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipfrom)… nên chưa phát huy tốt năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung thực hiện liên tục và xuyên suốt kể từ khi Trung ương chỉ đạo các cấp ủy Đảng và đảng viên thực hiện kiểm điểm và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện khắc phục cũng như các vấn đề phát sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn bạc thảo luận, thống nhất đưa ra các giải pháp thực hiện. Cụ thể việc đánh giá kiểm điểm cuối năm 20… của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn một số mặt hạn chế yếu kém phải tiếp tục thực hiện khắc phục như sau:

1. Đảng ủy và các cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 cần phải thực hiện thông tin, báo cáo công khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để thuận lợi trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thư cần chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc điểm lọai hình SX-KD của doanh nghiệp; đồng thời phát huy vận động CNV-LĐ hưởng ứng thực hiện, nâng chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua, công tác dân vận khéo.

3. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần được các chi bộ tập trung; cá nhân các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNV-LĐ thực hiện theo.

4. Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng, nội dung đổi mới sáng tạo, mô hình cách làm của các chi bộ và công tác cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập và tăng cường mối giao lưu chủ doanh nghiệp và CNVC-LĐ giữa các chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thực hiện từ sau khi điểm năm 20… đến nay

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy:

– Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 20… vào ngày 15/2/20…..; trong đó có một phần đánh giá việc khắc phục kiểm điểm sau khi tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham dự (số lượng đảng viên tham dự trên 90%).

– Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/20….. về chương trình công tác năm 20…..; trong đó có phần chỉ đạo các chi bộ và đảng viên tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm năm 20….

– Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/20….. của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách của Bác theo chủ đề năm 20…..; Đảng ủy tiến hành bảng đăng ký theo lộ trình thời gian cụ thể của từng chi bộ trực thuộc và có kế họach phân công giám sát; đảm bảo các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVC-LĐ thực hiện theo.

– UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/20….. có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc thực hiện Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/20….. về việc giám sát việc khắc phục những hạn chế của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 – năm 20…..).

– Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thư chi bộ) tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên chi bộ về chương trình công tác năm của Đảng ủy và tiến hành báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm cuối năm 20… vào ngày 31/12/20… tại phòng họp LĐLĐ Quận.

– Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ trong 6 tháng đầu năm, nội dung sinh họat đảm bảo theo Hướng dẫn 09; chủ để sinh hoạt chuyên đề được các đ/c Bí thư chi bộ chọn lọc và chuẩn bị tốt, phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các chi bộ thực hiện tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

– Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới đã được hoàn tất vào tháng 5/20…… Đảng ủy có kế hoạch chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ để chuẩn bị nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Nhận xét đánh giá

– Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không có trường hợp biểu hiện sự suy thoái. Các Đảng ủy viên gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình, xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện khắc phục. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, đấu tranh với các đ/c đảng viên có quan điểm về quyền lợi của đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp tư nhân không được như đảng viên đang công tác tại DNNN hay các đơn vị HCSN (kiên định mục tiêu lý tưởng người công sản khi gia nhập Đảng với động cơ là phục vụ đất nước và nhân dân).

– Việc chấp hành nghiêm túc tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết khi được triệu tập; vấn đề trao đổi thông tin đảm bảo tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn, trách nhiệm hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cũng được toàn thể đảng viên tự giác tích cực, tham gia các hội thi tìm hiểu học tập và làm theo phong cách của Bác đều có sự đầu tư về hình thức, nội dung đạt chất lượng và lan tỏa, làm gương cho CNLĐ tại doanh nghiệp; Đảng ủy lựa chọn nhiều hình thức Hội thi như kể chuyên, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… phù hợp với nội dung, đối tượng đảng viên, cán bộ công nhân lao động theo chủ đề từng năm và loại hình hoạt động Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được quan tâm hơn trong việc gương mẫu và quan tâm đến công nhân lao động tại doanh nghiệp trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề cụ thể có đăng ký của các chi bộ và đảng viên.

– Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, có tập trung và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả phấn đấu đạt được trong năm 20… có 10/11 chi bộ phát triển được đảng viên. Công tác phát triển được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm theo nguồn khảo sát của năm trước (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 hồ sơ đang trình Quận ủy dự kiến kết nạp trong tháng 8/20….. (Chi bộ 2, Asia Slipfrom); còn 04 hờ sơ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự kiến đến cuối năm, Đảng ủy phấn đấu kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu là 10 đảng viên).

– Các Chi bộ ý thức cao trong việc tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Đảng viên tích cực đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

– Đảng ủy nghiêm túc triển khai kế họach học tập và làm theo tấm gương đâo đức, phong cách của Bác; chú trọng tập trung đối tượng CNVC và người lao động. Các bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều gắn kết với việc xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

– Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; có sự chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể đảng viên việc sự dụng các mạng xã hội và blog cá nhân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái trong toàn thể đảng viên đang sinh họat Đảng bộ.

– Công tác vận động đảng viên làm công tác quần chúng và công tác xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

– Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ; đặc biệt là thời gian kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của ta, tập trung tuyên truyền, giáo dục CNLĐ ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao và thể hiện lòng yêu nước theo sự chỉ đạo của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động văn thể mỹ tại DN.

3. Những tồn tại hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế phát sinh tiếp tục xây dựng giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

– Đảng bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương; Đảng ủy đã thông qua chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ”; cụ thể một số việc triển khai thực hiện như Đảng bộ gửi tài liệu đến các chi bộ trực thuộc, họp triển khai quán triệt nội dung Hướng dẫn 09; phân công các đ/c Bí thư và Phó Bí thư, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp các buổi sinh họat định kỳ của các chi bộ… đến nay các đ/c được phân công chưa thực hiện được nhiệm vụ dự họp với các chi bộ ít nhất 1 kỳ/năm (nguyên nhân do các chi bộ tập trung sinh họat vào chiều ngày thứ 7 của tuần giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, công việc cơ quan và DN đều có những hoạt động cao điểm trong ngày thứ 7/tuần nên không thể xếp lịch dự họp được). Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo khắc phục trong 6 tháng cuối năm trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/20….., đồng thời nhắc nhở các chi bộ thực hiện thông tin thời gian họp bằng tin nhắn hoặc email.

– Việc quán triệt tham dự đầy đủ và xuyên suốt thời gian học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên thực hiện tỷ lệ chưa đạt yêu cầu (tỷ lệ đảng viên tham dự <60%, các chi bộ 1, 2 và An Sinh thường không bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc thù làm việc của ngành y tế và việc khó khăn xin phép nghỉ làm để đi học của một số đảng viên tại DNTN; đa số cũng đồng tình việc học Nghị quyết vào buổi tối nhưng sỉ số để tổ chức 1 lớp học cũng khó đảm bảo…).

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: mặc dù đảm bảo các nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chính sách mới, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra một số nhiệm vụ cụ thể thiết thực trong tháng tới và có sự phân công nhiệm vụ đảng viên thực hiện (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) nhưng chưa đảm bảo được một số yêu cầu theo hướng dẫn 09 về công tác chuẩn bị của đ/c Bí thư chi bộ.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên không đều đặn và chưa có những nhân tố điển hình để biểu dương, nhân rộng; chưa có sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy về sinh hoạt các chuyên đề theo chủ đề năm, còn giao khoán cho chi bộ…

– Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 chưa đảm bảo theo hướng dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu nữ… do tình hình nhân sự luôn biến động, việc trau dồi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, việc sâu sát hỗ trợ của Đảng ủy cũng nhiều khó khăn thực hiện…

III/ Phương hướng và giải pháp khắc phục

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và các đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình khắc phục hạn chế tồn tại sau khi kiểm điểm NQTW4 phải liên tục, thường xuyên, không được chủ quan; phải kiên trì, xác định lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo cấp ủy.

Các giải pháp bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể các giải pháp như sau:

– Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến của mình trên tình thần xây dựng và trách nhiệm cao. Đ/c Bí thư cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để có sự tham gia ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

– Các chi bộ cần có sự đổi mới, sáng tạo chọn lựa các hình thức sinh họat phong phú, nội dung sinh họat cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

– Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; giao lưu tăng cường mối quan hệ giữa các đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những phong trào thi đua cụ thể (thi đua giữa các chi bộ), liên kết tổng hợp được sức mạnh tập thể trong Đảng bộ.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng nội dung sinh họat định kỳ các chi bộ; đặc biệt là tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập các mô hình, cách làm hay.

– Tiếp tục phấn đấu các đ/c Thường vụ sắp xếp thời gian để dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được phân công, ít nhất 1 lần/năm. Các chi bộ thực hiện việc thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c phụ trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp xếp lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

– Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham dự các lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức, Nếu tỷ lệ đảng viên tham dự đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương thức học tập Nghị quyết qua thảo luận hoặc viết bài tham luận.

– Đảng ủy cùng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 tiến hành rà soát, chọn một số đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng phát triển thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân tại Phường 02 và Phường 9.

– Chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..

– Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp tục giám sát việc thực hiện kết luận.

Qua kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 20….. và một số mặt cần lưu ý tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về việc khắc phục một số mặt cần khắc phục những hạn chế của Đảng ủy và cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ TW 4; đề nghị UBKT Đảng ủy, các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ tiếp tục thực hiện và thông tin đến toàn thể đảng viên trong chi bộ báo cáo này để thuận lợi trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng cường giám sát.

Nơi nhận:

– Đảng ủy xã (b/c);
– Các đoàn thể;
– Các đảng viên;
– Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm Chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ………….

CHI BỘ …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm
theo tinh thần nghị quyết TW 4 (khoá XI) của đảng

Thực hiện Công văn số…… ngày … tháng … năm 20…. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……………….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số ….– CV/HU ngày………….. của huyện ủy ……………….. “v/v báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện Công văn số…………. ngày ………. của Đảng ủy xã………. “v/v chỉ đạo tập thể chi ủy, chi bộ, cá nhân đảng viên báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Chi bộ……………….. báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với các nội dung sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trong năm học 20…………………… có ….cán bộ giáo viên và ….học sinh. Chi bộ có tổng số …. Đảng viên, trong đó nữ …, dân tộc …. Trong những năm vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo phong trào giáo dục của nhà trường đạt được những kết quả đáng phấn khởi: nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 20…. – 20…., các tổ chức đoàn thể của nhà trường hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 20…..

Tập thể chi bộ……………….. luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết nhất trí cao. Tập thể chi bộ có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và quy định về những điều đảng viên không được làm ở các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, có trách nhiệm cao trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những hình thức, biện pháp đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ quản lý.

Các đảng viên luôn tiền phong gương mẫu, không có biểu hiện sa sút về ý chí chiến đấu; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tập thể chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không để xảy ra tình trạng chia bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Chi bộ đã có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đã thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ, đảm bảo khách quan, công tâm. Trong công tác tổ chức và cán bộ luôn được chi bộ bàn bạc dân chủ, công khai, bảo đảm nguyên tắc, quy chế làm việc và biểu quyết bằng phiếu kín theo đúng quy trình thủ tục và hướng dẫn của cấp trên, không có tư tưởng cục bộ, bè phái, cá nhân trong công tác tổ chức và cán bộ.

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ ở nhà trường đã thực chất. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ đã đúng người, đúng việc có tính kế thừa.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng; không có tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót khuyết điểm thì không ai chịu trách nhiệm.

Cá nhân từng đồng chí trong chi bộ, người đứng đầu đơn vị không có biểu hiện độc đoán, gia trưởng; quyết định và chỉ đạo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong từng lĩnh việc. Không để mất đoàn kết nội bộ. Đã thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ như trong đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ… và trong quyết định các chủ trương của nhà trường.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của chi bộ chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Công tác lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao, đội ngũ còn có nhiều biến động.

Công tác giáo dục chính, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên chưa được thường xuyên liên tục, sức chiến đấu của một số cán bộ đảng viên chưa mạnh, còn nể nang, né tránh, tâm lý an phận thủ thường.

Tập thể chi bộ đôi khi chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa kiên quyết trong xử lý đối với những sai sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên như: Ví dụ cách góp ý cho đồng nghiệp đôi khi thiếu tinh thần xây dựng, hoặc những vi phạm quy chế chuyên môn; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, chưa tận tụy với công việc, chưa tận tụy với học sinh, sinh hoạt vô lối, không tuân theo quy định, chuẩn mực của tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác nhận xét đánh giá cán bộ còn yếu, vẫn còn tình trạng nể nang, chưa thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ đảng viên chưa cao.

Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm đã được tổ chức, thực hiện, xong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột phá và bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi chưa được triển khai đồng bộ với chức năng kiểm tra, giám sát, do đó việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đôi khi chưa thường xuyên, kịp thời, chưa hiệu quả.

3. Vấn đề thứ ba:

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, có phân công, có phụ trách nhưng công việc chậm trễ thì chưa được xử lý triệt để, dẫn đến khuyết điểm, sai phạm, thiếu sót vẫn còn, chưa sửa chữa và khắc phục triệt để.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan chưa thường xuyên liên hệ với cấp ủy thôn buôn; chỉ thực hiện khi có yêu cầu nhiệm vụ công việc.

III. Những biện pháp giải pháp để khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm hạn chế.

1. Vấn đề thứ nhất:

Chi bộ cần làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời; Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách của các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/20….. của Bộ Chính trị.

Tập thể chi bộ cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình; kiên quyết trong xử lý đối với những sai sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống và những vi phạm về nội quy, quy chế của nhà trường.

2. Vấn đề thứ hai:

Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo kiểm điểm, liên hệ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, gắn với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, theo từng nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/20….. của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác quy hoạch cán bộ nhằm tạo ra bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng.

3. Vấn đề thứ ba:

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan đã đề ra; dân chủ thảo luận đi đến quyết định theo ý kiến của tập thể các vấn đề như công tác cán bộ, công tác tài chính và quy chế thi đua, khen thưởng hằng năm.

Tập thể chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cần phải gương mẫu về mọi mặt, phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện độc đoán, chuyên quyền của người cán bộ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với thôn buôn nơi cư trú theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, để nắm bắt tình hình và kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNV.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của tập thể chi bộ…………………

Nơi nhận:

– Đảng ủy xã (b/c);
– Các đoàn thể;
– Các đảng viên;
– Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo khắc phục sau kiểm tra, giám sát của Chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY XÃ ………….

CHI BỘ …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm 20…

Thực hiện Kế hoạch ngày 20 tháng 05 năm 20….. của UBKT Đảng ủy về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, Quyết định số 13 – QĐ/KTĐU ngày 22 tháng 5 năm 20….. của Đảng ủy xã ………… về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, Hướng dẫn ngày 23 tháng 05 năm 20….. của UBKT Đảng ủy về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra. Chi bộ trường Tiểu học ………… II báo cáo tự kiểm tra như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Đặc điểm chung:

– Trên cơ sở thực hiện NQ Đại hội của chi bộ. Chi bộ trường TH ………… II tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất vận dụng các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào điều kiện cụ thể tại nhà trường, đề ra giải pháp sát thực, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt được những thành quả trên các lĩnh vực, từng bước đưa chi bộ trường TH ………… II đi lên, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Cấp ủy chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác lãnh đạo, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra. Thực hiện nhiệm vụ này cấp ủy chi bộ đã phân công trực tiếp đồng chí phó bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ.

– Tổng số đảng viên của chi bộ: 14 đồng chí.

Trong đó nữ : 06; Dân tộc : 01; Nữ dân tộc : 01

– Kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2010 chi bộ được Đảng ủy công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2/ Những thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến công tác kiểm tra của chi bộ.

a/ Thuận lợi.

– Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy. Ngay từ đầu năm cấp ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra.

– Chi bộ có Nghị quyết kiểm tra, phân công người phụ trách công tác kiểm tra.

– 100% đảng viên trong chi bộ có trình độ nhất định, năng nổ và chiệt tình trong công tác. Chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết kiểm tra của chi bộ.

b/ Khó khăn.

– Đa số đảng viên của chi bộ đều công tác ở các điểm trường lẻ, sinh hoạt không tập trung nên công tác kiểm tra chưa được thường xuyên.

– Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra làm công tác chuyên môn, chưa được tập huấn công tác kiểm tra.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1/ Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát:

a-Việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ chú trọng và thường xuyên tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ đảng viên các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát như :

Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và các văn bản khác liên quan đến công tác kiểm tra của các cấp.

b-Về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ:

Tập trung vào kiểm tra việc thực hiện các quy định trong điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, việc thực hiện nghị quyết chi bộ theo tiêu chuẩn đảng viên, công tác chính trị tư tưởng của cá nhân đảng viên được kiểm tra.

c-Việc xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Thực hiện tốt công tác chức năng tham mưu giúp cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được quy định trong điều 30 của Điều lệ Đảng.

Xác định rõ vai trò của công tác kiểm tra đảng viên trong chi bộ là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên theo chương trình công tác kiểm tra từng quý và cả năm. Có nội dung kiểm tra cụ thể tập trung vào nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công theo vị trí chức năng của nhà trường là dạy và học.

Trong chi bộ có sự phân công cụ thể là đồng chí phó bí thư là người phụ trách công tác kiểm tra, chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo với cấp ủy xem xét đáng giá kết luận với từng đảng viên được kiểm tra.

Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra chi bộ.

2/ Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ:

* Xem xét việc thực hiện qui chế dân chủ trong cơ sở qua việc triển khai các văn bản, nghị quyết của cấp trên.

Kết quả: Đúng quy chế.

* Kiểm tra công tác tư tưởng toàn bộ giáo viên trong nhà trường: 100 % GV yên tâm công tác, có ý thức vươn lên. Đa số các đ/c GV trẻ năng động, chịu khó học hỏi, tìm tòi làm chủ các phương tiện dạy – học hiện đại. Các thành viên trong nhà trường đoàn kết đùm bọc, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Các đồng chí GV cao tuổi nhiệt tình, cởi mở khi truyền thụ kinh nghiệm cho lớp trẻ. Không khí hoạt động trong trường thoải mái về tâm lý, đúng tác phong sư phạm. Không có đồng chí nào thắc mắc về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không có đồng chí nào bản thân hoặc có người nhà mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

* Hàng năm chi bộ có kế hoạch kiểm tra và thực hiện kế hoạch kiểm tra trên 50% số đảng viên của chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra được quy định trong điều 30 của Điều lệ Đảng; Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Cụ thể:

– Năm 2010 kiểm tra 7/13 đồng chí.

– Năm 20….. (năm tháng đầu năm) kiểm tra 4/14 đồng chí.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác kiểm tra theo nghị quyết của chi bộ đề ra.

Giáo viên, Đảng viên của nhà trường, chi bộ trường Tiểu học ………… II yên tâm công tác, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ. Lập trường tư tưởng vững vàng. Luôn tin vào Đảng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Được nhân dân tin yêu, học sinh kính trọng.

IV/ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

Việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng và chính quyền nên tổ chức vào thứ bảy hoặc chủ nhật để tránh ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của nhà trường.

Nơi nhận:

– Đảng ủy xã (b/c);
– Các đoàn thể;
– Các đảng viên;
– Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Chi ủy, Chi bộ được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button