Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh (7 Mẫu)

Báo cáo tổng kết chi hội Cựu chiến binh là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo tổng kết những hoạt động, mục tiêu đã thực hiện được trong năm vừa qua. Từ đó đưa ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết chi hội CCB thường được diễn ra vào dịp cuối năm do Chi hội trưởng sẽ là người thay mặt cho cả Chi hội lên báo cáo tổng kết cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào, mô hình do Hội CCB triển khai, đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 mà hội đã đề ra. Vậy dưới đây là 7 mẫu báo cáo tổng kết hội Cựu chiến binh mới nhất mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh (7 Mẫu)

Mục lục

Báo cáo tổng kết chi hội Cựu chiến binh thôn – Mẫu 1

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20….

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM….. CỦA CHI HỘI CCB………

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

Chi hội CCB thuộc địa bàn tổ dân phố ….. Chi hội có … đồng chí hội viên CCB (trong đó có …. nam và …. đ/c nữ).

Chi Hội có 02 hội viên là thương binh (Đ/c …….. và Đ/c ………), 01 là chất độc da cam (đ/c………..) .

– Chị hội dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng có … Đảng viên trong đó có 50% số Đảng viên là cán bộ quân đội và công an nghỉ hưu và …. Đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo NĐ 76. Đây là thế mạnh của chi bộ và tổ dân phố số …..

– An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt, không có tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo. Trình độ dân trí khá cao.

b. Khó khăn

– Năm ……. là năm có thời tiết nắng nóng kéo dài, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải các các phương tiện tham gia giao thông, rác thải sinh hoạt của các nhà hàng, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân tổ dân phố. Và một số khó khăn……..

Thực hiện kết hoạch công tác năm của Hội CCB phường, nghị quyết của Chi bộ – Chi hội CCB số….. đã triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

2. Xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh

a. Về chính trị tư tưởng

– Tư tưởng của cán bộ hội viên cơ bản kiên định vững vàng, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt chế độ học tập nghị quyết và các tài liệu học tập chuyên đề cho cán bộ hội viên. Phối hợp cùng chi bộ thông báo tình hình thời sự, tin trong nước và quốc tế để cán bộ hội viên nắm vững chủ trương, đường lối quân sự và nghệ thuật đối ngoại của Đảng ta.

Động viên hội viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, giản dị trong cuộc sống. Tích cực hưởng ứng cuộc thi và viết về gương “người tốt việc tốt năm …..

b. Về công tác tổ chức

– Tổ chức tốt hội nghị Tổng kết năm 20…. và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 20…..

– Năm 20… trong điều kiện khó khăn chi phối, chi hội đã có nhiều cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, tư tưởng hội viên kiên định, vững vàng.

– Về số, chất lượng hội viên của chi hội tính đến…………. (Báo cáo theo mẫu đã gửi về Hội phường)

– Trong năm, chi hội xét và đề nghị kết nạp … Hội viên mới đạt….% so với kế hoạch.

Như vậy: Chi hội CCB số …. hiện nay có ….. Hội viên (tính đến ………)

Nam:…… ; Nữ…….: ; tuổi đời thấp nhất ….; Cao nhất … (Đ/C………………..)

– Cấp Đại tá: …. đ/c ; Thiếu, Trung tá …….đ/c; Cấp úy ……đ/c; HS quan chiến sĩ : ….. đ/c

– Cán bộ hội viên là Đảng viên: …/… ~ ….%

– Chi hội đã duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của điều lệ Hội, Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt bình quân…. – …% quân số

3. Công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần:

– Việc thu, nộp hội phí, quỹ tình nghĩa, quỹ hội phường, quỹ Chi hội, thực hiện theo đúng quy định của hội CCB Việt Nam

– Chi hội đã tổ chức tốt thăm hỏi …. hội viên ốm đau + thăm viếng … gia đình có người thân mất với tổng số tiền là ….đ.

– Trích quỹ hội đóng góp ủng hộ Trường Sa và đồng bào miền Nam bị hạn và ngập mặn; với số tiền là ……đ

– 100% gia đình hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt v.v… với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cao.

– Phổ biến và thực hiện các chính sách xã hội đối với các hội viên CCB như bảo hiểm y tế theo quy định của trên.

– Nhân kỷ niệm ….. năm Bác Hồ về Cao Bằng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội phường tổ chức cho cán bộ, hội viên và thân nhân đi tham quan học tập, truyền thống theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chi hội có …. Hội viên tham gia chuyến đi được đánh giá là an toàn, thành công và có nhiều ý nghĩa thiết thực.

4. Tham gia xây dựng địa phương:

– Mối quan hệ phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố: Hội viên CCB tham gia vào Chi bộ và Tổ dân phố: có …. hội viên ; Ban bảo vệ dân phố ….. hội viên.

– Tích cực hưởng ứng và gương mẫu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ……..và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ ……….. Chi hội có ….hội viên tham gia tổ bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện và hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn của Quốc gia.

Một là: Cuộc vận động “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Hai là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ba là: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tích cực tham gia các hoạt động văn thể, vệ sinh môi trường, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia 2 giải chạy dai sức do báo Hà Nội mới tổ chức trong năm. Chi hội có ….. lượt đ/c tham gia 2 lượt chạy. Tuy nhiên không đạt giải nhưng ở độ tuổi ngoài 60 vẫn chạy tốt. Các hội viện và gia đình hội viên tự tập luyện những môn thể thao mình yêu thích, phù hợp với điều kiện sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, đi bộ v.v….

– Tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố an toàn” Chi hội có 01 hội viên tham gia lực lượng dân phòng, tuần tra góp phần bảo vệ trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Đánh giá xét thi đua theo tiêu chuẩn

a. Về cá nhân “Hội viên CCB gương mẫu”

– …./…. HV (100%) đề nghị có danh sách kèm theo

b. Chi hội “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”

– …./…. HV (100%) cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– 100% các nhân đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu

– Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước

Đề nghị Chi hội CCB số …. đạt ” “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm…….

Tóm lại: Năm………. Chi hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, tổ dân phố và cán bộ hội viên hội CCB .

Tuy vậy hoạt động của Chi hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

6. Những mặt hạn chế, tồn tại:

– Một số HV còn sức khỏe đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham gia sinh hoạt và các hoạt động khi được phân công.

– Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20… – CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Phương hướng, nhiệm vụ

– Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

– Vận động và tập hợp các thế hệ CCB, xây dựng chi hội “trong sạch, vững mạnh, xuất sắc” đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội.

2. Chỉ tiêu:

– 100% HV có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có hội viên nào mắc sai phạm về quan điểm chính trị, thực hiện tốt quy định “3 không, 1 đảm đảm” đó là:

+ Không phát ngôn làm trái đường lối, quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Không tàng trữ, phát tán tài liệu, lan truyền các thông tin ngoài quy định.

+ Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham gia vào các đoàn khiếu kiện khi bị kích động

+ Bảo đảm dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của hội

– Phấn đấu chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc

– 100% Hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”

– 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

– Không có con mắc nghiện và tái mắc nghiện, phạm tội hình sự.

– Xét và đề nghị Hội phường kết nạp mới 1 hội viên có chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ Hội.

– Rà soát và đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí hội viên đủ tiêu chuẩn

– Lập danh sách gửi về hội phường những đồng chí sinh năm …………..(70,80,90) để tổ chức mừng thọ vào dịp đầu xuân 20…. (Chi hội có … hội viên là đ/c ………… sinh …..đủ tiêu chuẩn)

– Tham gia nhiệt tình các phong trào văn thể, vệ sinh môi trường ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ hoạt động do Hội phường và cấp trên phát động.

Đề nghị khen thưởng 20…. (Bình bầu trực tiếp tại Hội nghị Tổng kết năm vào tháng …..: Chi hội “Trong sạch VMXS”; Cá Nhân: đ/c ………….)./.

Nơi gửi:

– Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

Báo cáo tổng kết chi hội CCB – Mẫu 2

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH

NĂM 20…CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH THÔN………

Kính gửi: – Ban chấp hành hội CCB xã ……

– Đồng kính gửi BCH Hội huyện……………

Trong công tác xây dựng chi hội năm 20…., được sự chỉ đạo và giúp đỡ thường xuyên của thường trực BCH Hội CCB xã …… với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng trực tiếp là chi bộ thôn cùng chính quyền và phối hợp cùng các đoàn thể ban ngành trong thôn. Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ với sự phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ hội viên đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị cụ thể là:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI HỘI.

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thường xuyên quán triệt tư tưởng tinh thần người chiến sĩ năm xưa, nay về với đời thường, giữ vững phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ hội viên có tư tưởng lập trường vững vàng kiên định. Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và pháp luật Nhà nước. Chấp hành tốt các quy định của địa phương và hoàn thành nghĩa vụ thuế và dịch vụ khác không có hội viên nào nợ đọng sản phẩm về nông nghiệp.

2. Công tác xây dựng chi hội.

Chế độ sinh hoạt chấp hành theo điều lệ và qui chế của Ban chấp hành Hội CCB xã ……. Chi hội tổ chức sinh hoạt theo định kỳ 3 tháng 1 lần.

Trước giờ sinh hoạt tổ chức đọc báo và thông tin nội bộ cựu chiến binh từ 20 đến 30 phút. Nội dung sinh hoạt triến khai nghị quyết của BCH Hội xã và nhiệm vụ chính trị địa phương theo từng thời điểm khác nhau. Xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, lấy tự phê bình và phê bình để xây dựng chi hội. Mọi công việc đều bàn bạc tập trung dân chủ công khai. Phát huy bản chất “Anh bộ đội cụ Hồ” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ hội viên luôn luôn gương mẫu thực hiện tốt các phong trào như toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, trật tự an ninnh thôn xóm, văn hóa văn nghệ. Chi hội thành lập được tổ văn nghệ tham gia giao lưu cùng các đoàn thể nhân dịp thôn đón danh hiệu làng văn hóa ngày đoàn kết toàn dân.

– Công tác xây dựng và phát triển hội viên: Trong năm 20…. chi hội tuyên truyền vận động và xét kết nạp được 6 đồng chí vào hội đảm bảo chất lượng vượt chỉ tiêu trên giao.

– Công tác xây dựng quỹ vốn để duy trì hoạt động của chi hội thường xuyên. Chi hội sử dụng tiền quỹ cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nay số quỹ của chi hội có 24.500.000đồng, đạt bình quân là 445.000 đồng/ 1 người.

– Công tác đồng đội.

+ Nhân dịp đầu xuân tổ chức chúc thọ cho 4 đồng chí tuổi 70. Tổ chức liên hoan và tặng quà trị giá 800.000 đồng.

+ Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2 đồng chí ốm giá trị 200.000 đồng.

+ Chi hội cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ tang cho 2 hội viên qua đời được nghiêm trang, thăm viếng cho 2 thân nhân hội viên.

3. Công tác phát triển kinh tế.

Phát huy thành quả trong những năm qua, cán bộ hội viên tích cực lao động sản xuất giữ vững và nâng cao đời sống. Cụ thể về nông nghiệp gieo cấy kín diện tích, phát triển chăn nuôi cải thiện đời sống. Ngoài ra phát triển các dịch vụ khác như thương mại – vận tải – nhà trọ.

Kết quả chi hội có 38 đồng chí hội viên có nhà kiên cố và cao tầng; 17 đồng chí có nhà ngói. Thu nhập từ 50 triệu đồng/ năm trở lên có 25 đồng chí; Thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/ năm có 20 đồng chí; Thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng/ năm có 11 đồng chí.

II. CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐẢNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ PHỐI HỢP CÙNG CÁC ĐOÀN THỂ KHÁC.

– Phát huy bản chất và truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ hội viên luôn học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức, gương mẫu chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Thông qua các cuộc họp dân tiếp xúc cử tri tham gia ý kiến tập chung dân chủ.

– Tham gia công tác lãnh đạo xã 2 đ/c.

– Tham gia công tác lãnh đạo thôn 1 đ/c Bí thư chi bộ, 2 đ/c cấp ủy.

– Tham gia công tác an ninh 2 đ/c.

– Tham gia công tác đoàn thể 3 đ/c.

– Hội viên tham gia 100% quân số đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20…. – 2021.

– Kết hợp cùng chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, 100% hội viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Năm 20…. cụ thể đóng góp được 3.600.000 đồng tham gia 12 ngày công để mở thêm 2 đoạn đường mới.

– Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, xây dựng tổ tự quản. Kết quả tổng kết cuối năm của Ban mặt trận thôn đánh giá: 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền cấp tỉnh 3 đồng chí, cấp huyện 2 đồng chí.

III. CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGHĨA.

– Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách 100% hội viên tham gia ủng hộ do địa phương phát động 12.750.000 đồng.

Quỹ nước ngập mặn được 110.000 đồng.

Quỹ đồng đội hội viên nghèo 1.110.000 đồng.

Ủng hộ tình thương cho cháu ………….bị tai nạn là 1.940.000 đồng.

Đánh giá tổng kết cuối năm của BCH Hội CCB xã là 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, có 98% hội viên gương mẫu, chi hội được BCH Hội xét là chi hội trong sạch vững mạnh đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trên đây là bản báo cáo thành tích của chi hội …………… thực hiện nhiệm vụ trong năm 20….. Kính mong BCH Hội các cấp xét khen thưởng cho tập thể chi hội CCB thôn …………….

Nơi nhận

– BCH quận Hội (để b/c);
– Đảng ủy Trường (để b/c);
– Đ/c Khoảng – ĐUV phụ trách Hội (để theo dõi);
– Phòng TC-HC (để b/c);
– BCH Hội (3đ/c);
– Lưu: Hội. (7b)

T/M BCH HỘI

CHỦ TỊCH

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ chi hội cựu chiến binh – Mẫu 3

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” 5 NĂM (20….. – 20…..)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Thuận lợi:

Nhà trường trong những năm 20…..-20….., tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đến năm 20…. và tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo;

Tình hình kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình CCB, nhưng tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ hội viên đăng ký thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành giáo dục và nội dung thi đua hằng năm của Nhà trường và của Hội Cựu chiến binh Quận Bình Thạnh.

Trong 5 năm qua, Hội CCB Trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, của Thường trực Hội CCB quận Bình Thạnh; sự quan tâm giúp đỡ, động viên của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Nhà trường và của các quý thầy cô các phòng, khoa, ban Trường hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho hội viên tham gia công tác hội và Hội có thêm điều kiện hoạt động hiệu quả, thiết thực.

+ Khó khăn:

Tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá ta quyết liệt hơn. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố và địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; tệ nạn xã hội và các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế của đất nước bên cạnh sự phát triển còn đối mặt với những khó khăn thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, trì trệ gây mất lòng tin trong nhân dân, giá cả thị trường ngày một tăng, những người hưởng lương chịu tác động của biến đổi giá cả thị trường, vv… ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và cán bộ viên chức nhà nước, trong đó có CCB.

Tổ chức Hội CCB Trường số lượng hội viên ngày một giảm do đến tuổi nghỉ hưu, thôi công tác, nguồn kết nạp hội viên mới không có; số lượng hội viên ít, tổ chức các hoạt động của Hội phải lồng ghép với phong trào thi đua của Công đoàn trường để hội viên tham gia.

Tất cả những thuận lợi và khó khăn trên đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư tình cảm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của hội viên CCB của Hội CCB nhà trường.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội đã chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ Hội; số lượng hội viên hiện nay là 17(giảm 03 hội viên nghỉ hưu); Hội CCB tổ chức thành 3 Chi hội, trong đó Chi hội 3 thuộc đơn vị Khu nội trú là chi hội tổ chức và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở nội trú tương đối tốt. Năm 20….., BCH Hội đã kiện toàn Câu lạc bộ CQN của trường và phân công một đồng chí hội viên phụ trách Câu lạc bộ CQN.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đối với các đồng chí Cựu chiến binh làm công tác giảng dạy đã gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Trường như giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra đúng quy định, khách quan, chống tiêu cực trong thi cử. Hoàn chỉnh chương trình, đề cương giảng dạy; tích cực đổi mới chương trình giáo dục đại học và tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học ở các cấp; rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy, công tác quản lý, góp phần nâng cao nâng cao chất lượng đào tạo. Các đồng chí hội viên là cán bộ phòng, khoa, bộ môn, giảng viên làm tốt công tác quản lý và tham gia giảng dạy; tham gia coi thi tốt nghiệp phổ thông trung học đảm bảo đúng quy định, vv…

Hội viên Cựu chiến binh còn trong độ tuổi Dân quân tự vệ đã tích cực tham gia lực lượng tự vệ Trường; các đồng chí CCB trong Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Trường đã cùng Ban CHQS chủ động phối hợp với Ban CHQS quận Bình Thạnh tổ chức huấn luyện tự vệ, kiểm tra huấn luyện đúng quy định và làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Trường. Hội viên tham gia giảng dạy và quản lý của Bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh đã làm tốt công tác tổ chức và giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên và kết hợp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho lực lượng Tự vệ của Trường; Cựu chiến binh phòng Đào tạo vừa làm vừa học đã làm tốt công tác tuyển sinh và đào tạo hệ VHVL, liên thông, bằng 2. Hội viên trong Ban Quản lý khu nội trú tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú 1000 sinh viên/năm, duy trì tốt công tác quản lý, điều hành, kiểm tra về ăn, ở, sinh hoạt của sinh viên; duy trì nghiêm các quy định của Trường và Quy chế nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hoạt động của CLB Cựu quân nhân sinh viên. Hội viên là nhân viên bảo vệ ở các cơ sở của trường đã gương mẫu làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài sản, phòng chống cháy nổ trong nhà trường; Cựu quân nhân là sinh viên đã tích cực hoạt động trong các hoạt động của sinh viên, làm nòng cốt về công tác tự quản sinh viên, giữ gìn an toàn Khu nội trú, hội viên CCB tích cực tham gia các hội thi TDTT, hội thi về an toàn PCCC đạt thành tích tốt.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU THI ĐUA:

Mục tiêu 1: Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Thực hiện Chương trình củng cố niềm tin trong Hội và Nhân dân.

100% hội viên không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm sai Nghị quyết của Đảng và trái với Điều lệ Hội. Tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, góp phần tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, bảo vệ Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương

Hội viên CCB tham gia các chức danh cán bộ chủ chốt, cấp ủy (Đảng ủy viên, bí thư chi bộ) và cấp trưởng, phó các cơ quan đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và cơ quan, đơn vị mình phụ trách, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; Chi hội CCB Khu nội trú đã duy trì tốt công tác tuyên truyền cho sinh viên; tổ chức Hội thao TDTT sinh viên Khu nội trú chào mừng ngày thành lập Trường (18/5/1998-18/5/20…..) và tham gia thi đấu các giải TDTT địa phương tổ chức, và là đơn vị được Ủy ban Nhân dân quận 2 tặng Giấy khen về thành tích hoạt động tốt “Phong trào thể dục thể thao cơ sở”; tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và kế họach hóa gia đình với gần 2000 lượt sinh viên tham gia; nhiều hội viên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và Chi hội CCB Khu nội trú vận động hội viên, sinh viên hiến máu (mỗi đợt đạt từ 100 – 120 đơn vị máu/2 đợt/năm); được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen.

3. Xây dựng và phát huy lực lượng chính trị nòng cốt.

Hội đã tích cực trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở cơ sở, có 50% hội viên tham gia lực lượng chính trị cơ sở, cùng với lực lượng Tự vệ Trường tham gia trực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở của Trường trong thời gian cao điểm phòng ngừa xảy ra việc lôi kéo, vận động sinh viên biểu tình, bạo loạn của các phần tử xấu và thế lực phản động, thù địch.

4. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên Trường và thanh niên địa phương tham gia các hoạt động Hội chợ chào đón sinh viên mới, tuyên dương sinh viên 5 tốt; tuyên truyền về biển đảo cho tân sinh viên mới của Trường tại Khu nội trú. Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị bão lụt Hội đã vận động hội viên tham gia đóng góp ủng hộ mỗi người một ngày lương và ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ nghĩa tình đồng đội do Thành Hội phát động, bình quân 100.000đ/hội viên; Hội tích đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công tác đào tạo, công tác xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh.

5. Quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

Do đặc thù của CCB khối “487”, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương và Nghị quyết của Đảng các cấp và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, Hội luôn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch công tác của Đảng ủy Nhà trường cả về thời gian và quân số tham gia học tập.

6. Duy trì chế độ thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, công tác tuyên truyền miệng hàng tháng.

Hàng quý, hội viên được nhà trường tổ chức thông tin, nói chuyện thời sự và phổ biến công tác trọng tâm của nhà trường; Các nội dung thông tin do BCH Hội cấp trên và kế hoạch công tác của Hội, Hội đều thông tin đến hội viên trên mạng thông tin nội bộ của trường (Website Trường – Hội có trang thông tin riêng).

7. Phối hợp và thực hiên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với hội viên của Hội được thực hiện với kế hoạch của Nhà trường.

Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

100% hội viên là cán bộ, công nhân viên Nhà trường, nên Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” Hội không đánh giá.

Mục tiêu 3: Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và các địa phương phát động.

Hàng năm có 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua bình xét có 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Hội cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; CCB Khu nội trú vận động cán bộ, sinh viên xây dựng Ký túc xá 12 năm liên tục đạt Danh hiệu “Ký túc xá văn hóa”; Hội thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Hội Cựu chiến binh, không có hội viên vi phạm an toàn giao thông.

* Công tác thi đua, khen thường:

– Công tác thi đua:

Hàng năm, Hội CCB Trường đều lập kế hoạch phát động 3 đợt thi đua thường xuyên và 2 đợt thi đua đột kích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm gắn với phong trào thi đua của Nhà trường, của Quận Hội. Nội dung các đợt phát động thi đua đều gắn với thực hiện 4 chương trình đột phá do Hội Cựu chiến binh Thành phố phát động. Qua sơ, tổng kết các đợt thi đua Hội đều hoàn thành tốt nội dung thi đua, nhiều nội dung đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Công tác khen thưởng được bình chọn đúng hướng dẫn của trên.

– Kết quả khen thưởng hàng năm:

Kết quả bình xét năm 20….., 20….., 20….., 20….., 20….. Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; hội viên gương mẫu đạt 100%; gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 100%.

5 năm qua, Hội CCB Trường: 5 lần, chi hội 3: 5 lần và 02 cá nhân: 5 lần được UBND quận, Ban Chấp hành Hội CCB quận Bình Thạnh tặng giấy khen.

Mục tiêu 4: Tích cực, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp.

Các đồng chí CCB trong Ban CHQS Trường đã cùng Ban CHQS chủ động phối hợp với Ban CHQS quận Bình Thạnh tổ chức huấn luyện tự vệ, kiểm tra huấn luyện đúng quy định và làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quân sự – quốc phòng – an ninh của Trường

5 năm qua, Hội thường xuyên duy trì tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường” trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hợp công an tuyên truyền và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở theo tinh thần Thông tư 23 của Bộ Công an. Riêng năm 20….., tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường” tham gia 3 đợt tuần tra canh gác tại cơ sở 1 và 2 của Trường (2 đợt cao điểm và một đợt trong dịp Tết Nguyên đán).

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên: Hội CCB Trường tổ chức cuộc họp giữa tổ chức Đoàn và Hội CCB bàn biện pháp thực hiện tốt các cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phối hợp bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú là hội viên CCB kết nạp vào Đảng.

Công tác đối ngoại nhân dân: Hội đã tham gia đầy đủ đúng thành phần khi Nhà trường yêu cầu đón các đoàn khách quốc tế đến nhà trường công tác, hội thảo khoa học, CCB làm công tác bảo vệ đã phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm Trường, vv…

Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hoạt động của Hội đã hướng triển khai nhiệm vụ cụ thể về chi hội, phong cách lề lối làm việc có bước tiến bộ, có nhiều đổi mới trong việc ra nghị quyết, hướng dẫn thực hiện, giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp, áp dụng công nghệ thông tin đến các cơ quan, đoàn thể các cấp và hội viên.

Qua bình xét hàng năm có 100% đạt tỷ lệ hội viên hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”, không có hội viên trung bình, 5 năm liên tục Hội CCB Trường đạt trong sạch, vững mạnh.

Đã tổ chức cho cán bộ hội (100%) được tập huấn, bồi dưỡng 6 chuyên đề về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội theo quy định của Quận Hội triệu tập học tập hằng năm.

Trong 5 năm đã phát triển được 03 hội viên, số lượng hội viên đến tháng 4/20….. có 17 hội viên (ngoài ra theo chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, Hội thường xuyên mời các đồng chí sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu hiện tham gia giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng an ninh tham gia các hoạt động của Hội với tư cách khách mời).

* Công tác kiểm tra, giám sát:

Hàng năm đều có kế hoạch giám sát về thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của BCT (Khóa IX); Về thực hiện Pháp lệnh CCB Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CCB hoạt động có hiệu quả. Qua 5 năm, không có hội viên bị xử lý kỷ luật; không có vụ khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Thường trực quận Hội, Hội CCB Trường đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, mọi hoạt động của Hội đều được kiểm tra đúng theo Điều lệ Hội, Ban Chấp hành chăm lo bảo vệ quyền lợi và chế độ chính sách của hội viên.

IV. Đánh giá chung:

1. Mặt mạnh:

a) Ưu điểm:

Trước những khó khăn và thách thức của xã hội trong những năm qua, tư tưởng của cán bộ, hội viên luôn được giữ vững và phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên luôn gương mẫu và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường và Điều lệ của Hội;

Với đặc điểm CCB “khối 487” trong Nhà trường, hội viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã phát huy tốt vai trò CCB, có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức. Hội CCB Trường luôn quan tâm đến phát triển và nâng cao chất lượng hội viên của Hội, thường xuyên quan tâm giúp đỡ hội viên trong cuộc sống, động viên, thăm hỏi kịp thời khi hội viên và gia đình gặp khó khăn, ốm đau, luôn thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội trong công tác cũng như trong cuộc sống; 5 năm qua, Hội CCB Trường liên tục đạt tổ chức cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh tặng Giấy khen.

b) Nguyên nhân chủ yếu đạt được kết quả trên là do:

Hội có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và cán bộ, giảng viên trong Trường; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực Quận Hội về công tác tổ chức xây dựng Hội.

Các hoạt động của Hội luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, quy định của Nhà trường, và chức năng nhiệm vụ của Hội. Ban Chấp hành quan tâm tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Trường, và của Quận Hội; coi trọng sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tốt. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, vv…

2. Mặt hạn chế:

a) Hạn chế, khuyết điểm:

Trong 5 năm (20…..-20…..), Hội đã được quận Hội đánh giá là một trong những tổ chức cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc, tuy nhiên, BCH Hội tự đánh giá cũng còn có mặt hạn chế yếu kém đó là:

Về công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, trong đó nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với hội viên còn hạn chế, kết quả thực tế của Hội chủ yếu là kết quả thực hiện kế hoạch chung của Đảng bộ và Nhà trường tổ chức thực hiện cho cán bộ, giảng viên, hội viên; Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện “ba chi” chi bộ – chi đoàn – chi hội, gắn kết giữa hội viên với đoàn viên thanh niên, sinh viên còn hạn chế, phối hợp chưa tốt với Đoàn Trường về giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên;

Sinh hoạt của các chi hội chưa đều, nhiều hội viên chưa thật sự tích cực tham gia công tác Hội, hội viên tham gia sinh hoạt còn thiếu vắng; công tác phát triển hội viên và tập hợp cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân trong còn hạn chế.

b) Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

Các Ủy viên BCH đều kiêm nhiệm, vừa tham gia công tác Hội và công tác chuyên môn, quản lý đơn vị, tuy có những thuận lợi nhất định nhưng cũng có những khó khăn về thời gian làm việc nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Hội;

Số lượng hội viên ít lại ở phân tán nhiều đơn vị với nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, thời gian làm việc khác nhau nên tổ chức các hoạt động chung của toàn Hội gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên chủ yếu phụ thuộc vào kế hoạch chung của Nhà trường, các hoạt động của Hội đều phải lồng ghép vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị và Công đoàn Trường;

Kết quả giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ: Chi hội 3 đã chủ động lồng ghép các nội dung sinh hoạt cùng với địa phương với công tác giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các chủ đề tuyên truyền giáo dục pháp luật, giới tính, phòng chống HIV/AIDS, vv…Tuy vậy, số lượng còn khiêm tốn so với số lượng sinh viên của Trường hiện có.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là: Hội có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và cán bộ, giảng viên; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực Quận Hội về công tác tổ chức xây dựng Hội.

Hai là: Chăm lo xây dựng đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên, đặc biệt phải xây dựng cho được trách nhiệm của người đứng đầu của tổ chức Hội: nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tạo sự thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong nội bộ Hội.

Ba là: Các hoạt động của Hội phải bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, quy định của Nhà trường và chức năng nhiệm vụ của Hội. Triệt để tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền.

Bốn là: Phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời đề ra các giải pháp và các khâu đột phá, bám sát thực tiễn và đặc điểm của khối “487” trong xây dựng tổ chức Hội. Quan tâm tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương và của Trường, coi trọng sơ tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tốt. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, vv…

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” 5 NĂM (20….. – 20…..)

Trên cơ sở những kết quả đạt được của phong trào thi đua 5 năm qua, căn cứ nội dung, chỉ tiêu thi đua yêu nước của Nhà trường và mục tiêu thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Quận Hội, căn cứ đặc điểm nhiệm vụ của Hội CCB Trường những năm tới, Hội CCB Trường phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm (20….. – 20…..) với những nội dung, chỉ tiêu sau:

Mục tiêu 1. Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Thực hiện Chương trình củng cố niềm tin trong Hội và Nhân dân.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương đạt tỷ lệ từ 45% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh”.

3. Xây dựng và phát huy lực lượng chính trị nòng cốt của Trường, tích cực tham gia phối hợp giải quyết có hiệu quả các điểm nóng (nếu có) ở các cơ sở của Trường (khiếu kiện đông người, các vấn đề nảy sinh trong tôn giáo, dân tộc, sinh viên).

4. Phối hợp các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

5. Quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, hội viên là đảng viên đạt 100%, hội viên chưa là đảng viên đạt 90% trở lên.

6. Duy trì chế độ thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, công tác tuyên truyền miệng hàng tháng đúng quy định.

7. Phối hợp và thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên.

Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

1. Phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải pháp giảm nghèo bền vững.

2. Thực hiện chương trình phối hợp, thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động ở địa phương và của Trường.

3. Vận động hội viên đóng góp nguồn vốn và làm công tác tình nghĩa đạt chỉ tiêu được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu 3: Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và các địa phương phát động.

Hàng năm có 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” kỷ niệm các ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Phát huy tốt mô hình “Tổ an ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chi hội 3 tiếp tục xây dựng “Ký túc xá văn hóa”, gắn “An toàn giao thông, mỹ quan đô thị”, không có hội viên vi phạm an toàn giao thông. Tuyên truyền vận động hội viên trồng cây xanh tại Trường (cơ sở mới Đồng Nai).

Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia cùng lực lượng chức năng địa phương đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mục tiêu 4: Tích cực, chủ động phối hợp với các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp.

Phối hợp với Công an tuyên truyền vận động hội viên, Nhân dân và sinh viên thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm”, “An toàn giao thông”; tiếp tục duy trì tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường” về thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp với Ban CHQS địa phương tuyên truyền vận động sinh viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tư vấn cho quân nhân xuất ngũ hoàn thành nhiệm vụ trở về Trường tiếp tục học tập theo quy định và tham gia sinh hoạt CLB Cựu quân nhân.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp Đoàn Thanh niên: Tập trung bàn biện pháp thực hiện tốt các cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường đại học Gia thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhân các ngày truyền thống, lịch sử của dân tộc. Phối hợp bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào đảng (đối tượng là hội viên CCB).

Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng & tổ chức.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 108 của Quận ủy về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái.

Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hoạt động của Hội hướng mạnh về chi hội, phong cách lề lối làm việc khoa học nói đi đôi với làm, đổi mới việc ra nghị quyết, hướng dẫn thực hiện, giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp, duy trì hoạt động và thông tin, tuyên truyền qua mạng Website nội bộ. 100% cán bộ Hội trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Phát triển hội viên mới khi có nguồn. Nâng cao chất lượng và hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

Phấn đấu hàng năm có 98% trở lên hội viên hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu, Hội CCB Trường đạt trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 20…..-20….. và phương hướng công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua ‘CCB gương mẫu” năm 20…..-20….. của Hội CCB Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận

– BCH quận Hội (để b/c);
– Đảng ủy Trường (để b/c);
– Đ/c Khoảng – ĐUV phụ trách Hội (để theo dõi);
– Phòng TC-HC (để b/c);
– BCH Hội (3đ/c);
– Lưu: Hội. (7b)

T/M BCH HỘI

CHỦ TỊCH

………….

Tải file tài liệu để xem Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh (7 Mẫu) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button