Tài liệu & Biểu mẫu

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 Mầm non năm 2023 – 2024

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 Mầm non năm 2023 – 2024 là biểu mẫu không thể thiếu trong buổi họp phụ huynh sơ kết học kì 1.

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 Mầm non là văn bản ghi lại những nội dung đã trao đổi, diễn biến của buổi họp phụ huynh. Đây là biểu mẫu được rất nhiều người tìm hiểu, tham khảo, sử dụng rất nhiều vào dịp cuối kì 1. Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 cần phải trình bày rõ về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia buổi họp. Đồng thời trong biên bản phải ghi rõ các nội dung trao đổi, ý kiến của các bậc phụ huynh và các thỏa thuận trong buổi họp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm kịch bản họp phụ huynh cuối kì 1.

Mục lục

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
————-

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 Mầm non năm 2023 – 2024

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP …….

Cuối kỳ I – Năm học 20…- 20……

A. Thời gian- Địa điểm:

– Hôm nay, vào hồi ……………, ngày …… tháng 0.năm 20……..

– Địa điểm: Tại lớp ……..- Điểm Trường………..

B. Thành phần:

– Chủ toạ:……………………………………………………………

– Thư ký:………………………………………………………………

– Tổng số phụ huynh có mặt:…../ ……

Vắng………có lý do …………………………………………………….

C. Nội dung:

I. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình nhà trường: (có văn bản kèm theo).

II. Triển khai phương hướng của nhà trường năm học 20…– 20….:……………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

III. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của lớp và phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 20…-20…., thống nhất biện pháp thực hiện:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

VI. Thảo luận.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

VII. Kết luận:

Biên bản được thông qua trước hội nghị với sự nhất trí cao, không có ý kiến bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản đều có giá trị pháp lí như nhau: Nhà trường 01 bản; GVCN 01 bản; Hội cha mẹ HS 01 bản.

Cuộc họp kết thúc hồi …….giờ……cùng ngày.

Thư ký
………………………………

TBĐD CMHS
……………………………..

GVCN
……………………………..

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

UBND…………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …….………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

– Địa điểm: Phòng học số……………………

– Thời gian:

– Thành phần tham dự:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:………..

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

– ……………………………………………..…

– ………………………………………………..

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

– Sĩ số đầu năm:….. Sĩ số cuối HK1:……………..

– Xếp loại:…………………………………………………

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Một số trường hợp Phụ huynh học sinh cần quan tâm nhiều hơn

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… đến hết ngày …/…/20…(… tết đến hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học bình thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Những vấn đề khác

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

IV. Hoạt động trọng tâm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Hội xuân (dự kiến …………)

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung bài viết Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 Mầm non năm 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button