Tài liệu & Biểu mẫu

Bộ câu hỏi cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng (Có đáp án)

Bộ câu hỏi cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng bao gồm 46 câu hỏi trắc nghiệm, cùng câu hỏi tự luận, có đáp án kèm theo, giúp các bạn tham khảo để có thêm kiến thức trả lời các câu hỏi cuộc thi.

Giai đoạn 1 có chủ đề: “Gửi niềm tin”, diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 13/11 đến 4/12), tương ứng với 3 đợt thi. Tham gia dự thi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, thời gian 20 phút, có 2 lần dự thi/1 tuần. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh:

Ngân hàng câu hỏi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

I. CÂU TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng (Có đáp án)

Câu 1. “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm gì, thời gian nào?

 1. Tác phẩm “Yêu sách của nhân dân An Nam”, 1919.
 2. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1925.
 3. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, 1927

Câu 2. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

 1. Lần thứ nhất
 2. Lần thứ hai
 3. Lần thứ ba
 4. Lần thứ tư

Câu 3. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

 1. Tháng 5 năm 1969.
 2. Tháng 6 năm 1969.
 3. Tháng 7 năm 1969.

Câu 4. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 28/6/1929
 2. 27/8/1929
 3. 28/8/1929
 4. 28/7/1929

Câu 5. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

 1. Tôn Đức Thắng
 2. Hoàng Quốc Việt
 3. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 6. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

 1. 10 kỳ Đại hội.
 2. 11 kỳ Đại hội.
 3. 12 kỳ Đại hội.

Câu 7. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

 1. Điều 5
 2. Điều 6
 3. Điều 10

Câu 8. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

 1. 3
 2. 4
 3. 5

Câu 9. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

 1. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua
 2. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)
 3. Bộ Nội vụ

Câu 10. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

 1. Đại hội toàn thể.
 2. Đại hội đại biểu.
 3. Toàn thể với công đoàn cơ sở và đại biểu với công đoàn cấp trên cơ sở.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

 1. Năm 1929
 2. Năm 1935
 3. Năm 1950

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra ở đâu?

 1. Thành phố Hà Nội.
 2. Tỉnh Thái Nguyên
 3. Tỉnh Tuyên Quang

Câu 13. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

 1. Tôn Đức Thắng
 2. Hoàng Quốc Việt
 3. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 14. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Hoàng Quốc Việt
 2. Tôn Đức Thắng
 3. Nguyễn Đức Thuận

Câu 15. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III năm 1974, bầu ai làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Lê Duẩn
 2. Tôn Đức Thắng
 3. Hoàng Quốc Việt

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Nguyễn Văn Linh
 2. Trần Danh Tuyên
 3. Nguyễn Đức Thuận

Câu 17. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Nguyễn Đức Thuận
 2. Nguyễn Văn Tư
 3. Cù Thị Hậu

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Dương Xuân An
 3. Nguyễn Văn Tư

Câu 19. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Phạm Thế Duyệt
 3. Nguyễn Văn Tư

Câu 20. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Nguyễn Văn Tư
 2. Cù Thị Hậu
 3. Phạm Thế Duyệt

Câu 21. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX năm 2003, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Nguyễn Văn Tư
 2. Đặng Ngọc Tùng
 3. Cù Thị Hậu

Câu 22. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X năm 2008, ai được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Nguyễn An Lương
 3. Đặng Ngọc Tùng

Câu 23. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Trần Thanh Hải
 3. Đặng Ngọc Tùng

Câu 24. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII năm 2018 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Bùi Văn Cường
 2. Trần Thanh Hải
 3. Nguyễn Đình Khang

Câu 25. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7

Câu 26. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Đại hội I
 2. Đại hội II
 3. Đại hội III
 4. Đại hội IV

Câu 27. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Đại hội III
 2. Đại hội IV
 3. Đại hội V
 4. Đại hội VI

Câu 28. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

 1. Đại hội V
 2. Đại hội VI
 3. Đại hội VII
 4. Đại hội VIII

Câu 29. Đâu là khâu đột phá mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra?

 1. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;
 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;
 3. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 30. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra bao nhiêu chỉ tiêu phấn đấu?

 1. 10
 2. 12
 3. 13
 4. 14

Câu 31. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống công đoàn hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra?

 1. 10/14
 2. 12/14
 3. 13/14
 4. 14/14

Câu 32. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

 1. Đại dịch Covid – 19
 2. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 3. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 33. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được đánh giá với bao nhiêu nhiệm vụ?

 1. 10 nhiệm vụ.
 2. 09 nhiệm vụ.
 3. 08 nhiệm vụ.

Câu 34. Hoạt động nào sau đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023?

 1. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân; Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì
 2. Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động năm 2019
 3. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Câu 35. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

 1. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 2. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
 3. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 36. Kết quả nào của nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyền lợi hợp pháp của người lao động có độ bao phủ rộng hơn?

 1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên
 2. Ký mới hơn 14.006 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp (tăng 6,03% so với đầu nhiệm kỳ) với hơn 6,19 triệu người lao động được hưởng lợi ích.
 3. Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh.

Câu 37. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

 1. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018
 2. Giảm 56,6% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018
 3. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018
 4. Giảm 56,6% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 38. Đâu là những mô hình hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19?

 1. A. Tổ An toàn Covid-19
 2. Siêu thị 0 đồng
 3. Đi chợ giúp công nhân
 4. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 39. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

 1. A. Chuyển động 24h
 2. Cuối tuần tuyệt vời
 3. Giờ thứ 9+

Câu 40. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

 1. Lần đầu tiên
 2. Lần thứ hai
 3. Lần thứ ba

Câu 41. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham ga xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

 1. Luật Công đoàn
 2. Bộ Luật Lao động
 3. Luật thực hiện dân chủ cơ sở
 4. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 42. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

 1. 21,5%.
 2. 23,3%.
 3. 22,7%.

Câu 43. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

 1. Hơn 4 triệu đoàn viên.
 2. Gần 4 triệu đoàn viên.
 3. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 44. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

 1. 700.506 đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước)
 2. 600.000 đoàn viên ưu tú
 3. 500 đoàn viên ưu tú

Câu 45. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam?

 1. 400.000 đoàn viên công đoàn
 2. 399.723 đoàn viên (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước)
 3. Dưới 200.000 đoàn viên

Câu 46. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

 1. Hơn 76%.
 2. Gần 70%.
 3. 75%.

II. CÂU TỰ LUẬN

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Gợi ý:

Công đoàn Việt Nam – Ngọn đèn lịch sử của người lao động

Tổ chức chính trị – xã hội quan trọng nhất đối với công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam, là thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã được hình thành dựa trên ý chí tự nguyện. Nhiệm vụ hàng đầu của Công đoàn là đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Suốt hành trình 93 năm phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng mạnh mẽ, khẳng định chỗ đứng là nguồn động viên đáng tin cậy của người lao động. Cống hiến quan trọng của Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người lao động đã làm nên tên tuổi và uy tín của tổ chức.

Trong giai đoạn 2023-2028, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vững mạnh, đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động, thực hiện mục tiêu của Đại hội XIII. Mục tiêu là đóng góp tích cực vào xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, tiên tiến, và mạnh mẽ, phản ánh đúng yêu cầu của thời đại mới.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Tăng cường Tuyên truyền và Giáo dục:

 • Cải thiện nhận thức của đoàn viên và người lao động về vai trò và vị thế của Công đoàn.
 • Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục để liên kết chặt chẽ với thực tế cuộc sống và công việc hàng ngày.

2. Bảo vệ quyền lợi của Người lao động:

 • Chủ động tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật và chính sách liên quan đến lao động.
 • Hợp tác chặt chẽ với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

3. Phát triển tổ chức Công đoàn:

 • Mạnh mẽ phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

Ý tưởng và sáng kiến:

Để hỗ trợ thực hiện những mục tiêu này, Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông:

1. Xây dựng Cơ sở Dữ liệu:

 • Tạo hệ thống cơ sở dữ liệu về đoàn viên và người lao động để nắm bắt thông tin chi tiết và chính xác, từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả.

2. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Tuyên truyền và Giáo dục:

 • Sử dụng mạng xã hội, website, và ứng dụng điện tử để tuyên truyền, giáo dục và kích thích sự tích cực của đoàn viên và người lao động.

3. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hoạt động tổ chức:

 • Tích hợp công nghệ thông tin vào các hoạt động hàng ngày như thu nộp đoàn phí và quản lý đoàn viên, để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.

Phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông mở ra những cơ hội mới cho Công đoàn Việt Nam. Tận dụng những cơ hội này, Công đoàn có thể đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

Trên đây là nội dung bài viết Bộ câu hỏi cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng (Có đáp án) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button