Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng

Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng

Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận của cuộc thi trực tuyến Niềm tin, kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/11/2023 và kết thúc ngày 10/12/2023 trên nền tảng trực tuyến congdoanvietnam.org và mạng xã hội, với 2 giai đoạn.

  • Giai đoạn 1 có chủ đề: “Gửi niềm tin”, diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 13/11 đến 4/12), tương ứng với 3 đợt thi. Thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, thời gian 20 phút, có 2 lần dự thi/1 tuần.
  • Ở giai đoạn 2 có chủ đề: “Trao kỳ vọng”, diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 26/11 đến 10/12.

Đáp án cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin, trao kỳ vọng – Tuần 1

Câu 1. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

B. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

C. Bộ Nội vụ

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

C. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 3. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

A. Luật Công đoàn

B. Bộ Luật Lao động

C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Câu 4. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 10 kỳ Đại hội.

B. 11 kỳ Đại hội.

C. 12 kỳ Đại hội.

Câu 5. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1935

C. Năm 1950

Câu 6. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A. 4

5

C. 6

D. 7

Câu 7. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A. Đại hội V

B. Đại hội VI

C. Đại hội VII

D. Đại hội VIII

Câu 8. Hoạt động nào sau đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân; Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì

B. Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động năm 2019

C. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Câu 9. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

A. Tôn Đức Thắng

B. Hoàng Quốc Việt

C. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 10. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%.

C. 22,7%.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Thuận

B. Nguyễn Văn Tư

C. Cù Thị Hậu

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Dương Xuân An

C. Nguyễn Văn Tư

Câu 13. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

A. Chuyển động 24h

B. Cuối tuần tuyệt vời

C. Giờ thứ 9+

Câu 14. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Phạm Thế Duyệt

C. Nguyễn Văn Tư

Câu 15. Đâu là khâu đột phá mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra?

A. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;

B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;

C. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 16. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Đại dịch Covid – 19

B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

C. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 17. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 5

B. Điều 6

C. Điều 10

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra ở đâu?

A. Thành phố Hà Nội.

B. Tỉnh Thái Nguyên

C. Tỉnh Tuyên Quang

Câu 19. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A. Lần đầu tiên

B. Lần thứ hai

C. Lần thứ ba

Câu 20. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

A. 3

B. 4

C. 5

Câu tự luận 1 (0/2500 ký tự)

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Trả lời:

Dưới đây là một số thông điệp cũng như đề xuất gửi đến tổ chức Công đoàn Việt Nam, các bạn có thể tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài dự thi của mình.

Thông điệp tuổi trẻ: Trong sáng, trách nhiệm và nghị lực

Lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuổi trẻ Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, với lòng yêu nước nồng nàn, luôn hiểu rất rõ và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, cố gắng phấn đấu để thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng đó. Đoàn tạo động lực và sự lan tỏa trong những người trẻ, trong cộng đồng, lấy giá trị thực tiễn để thuyết phục đông đảo thanh niên có chung nhận thức về lý tưởng, hoài bão. Cán bộ Đoàn cần phải gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, không ngại khó, ngại khổ, để dẫn dắt thanh niên.

Tuổi trẻ và sáng tạo

Những phong trào, chương trình của Đoàn luôn tạo ra những định hướng tốt đẹp, lan tỏa những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Tôi tin rằng sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có thêm nhiều hoạt động, phong trào nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tôi xin chúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra thành công rực rỡ.

Công đoàn Việt Nam: cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên

Tôi tin rằng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới sẽ có thêm nhiều biện pháp giải quyết được những vấn đề lớn của tuổi trẻ. Đồng thời, phát huy vai trò của mình trong tổ chức các chương trình, hoạt động thiết thực, tạo cảm hứng và thúc đẩy tinh thần nhiệt huyết, hào hứng, xung kích của đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó, các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội để rèn luyện, phấn đấu ngày một trưởng thành hơn.

Tạo môi trường rèn luyện và phát triển

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với tổ chức Đoàn mà còn đối với mỗi đoàn viên, thanh niên trên cả nước. H’Hen Niê tin rằng sau đại hội, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục có thêm nhiều phong trào, chương trình thiết thực để đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển.

Chú trọng việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

Tôi hy vọng tổ chức Đoàn quan tâm triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tạo môi trường, điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện cả về đạo đức, tri thức và kỹ năng. Chú trọng việc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đoàn kết, tập hợp thanh niên đến với tổ chức, hoạt động Đoàn.

Trên đây là nội dung bài viết Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *