Tài liệu & Biểu mẫu

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023 – Tuần 4

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023 – Tuần 4 giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023 chia thành 3 vòng thi như sau:

  • Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;
  • Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;
  • Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

Cuộc thi là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Vòng thi tháng gồm 20 câu hỏi, tổ chức theo tuần. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023 – Tuần 4

>> Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 2023

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2023 – Tuần 4

Câu 1:Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên tự ý chấm dứt hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có phải là hành vi bị nghiêm cấm không?

A. Có

B. Không

Câu 3: Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 4: Nhà nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hóa có kiểm soát trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 6: Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy khi nộp đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy cần xuất trình giấy tờ gì?

A. Chứng minh nhân dân

B. Thẻ căn cước công dân

C. Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng

D. Một trong các giấy tờ nêu trên

Câu 7: Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại đâu?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Câu 8: Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo các cấp theo chức năng chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về cai nghiện ma túy và các cơ quan liên quan cùng cấp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia hoạt động cai nghiện ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 9: Cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là cơ quan nào?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Y tế

D. Cả ba phương án trên

Câu 10: Thẩm quyền quyết định và mức hỗ trợ người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhà nước được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời hạn quản lý?

A. Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn 25% mức lương cơ sở

B. Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn 35% mức lương cơ sở

Câu 11: Cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ mấy giai đoạn?

A. 03 giai đoạn

B. 04 giai đoạn

C. 05 giai đoạn

Câu 12: Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy gồm?

A. Ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác

B. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước

C. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 13: Cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm những loại hình nào sau đây?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

C. Cả hai phương án trên

Câu 14: Xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý

B. Người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

C. Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đang cai nghiện ma túy; đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 15: Chế độ giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương được thực hiện như thế nào?

A. Luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ mỗi năm một lần

B. Luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ 06 tháng một lần

C. Luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ 03 tháng một lần

Câu 16: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chất ma túy

B. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy

C. Cả hai phương án trên

Câu 17: Độ tuổi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao nhiêu?

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 18: Những khu nào sau đây được bố trí trong cơ sở cai nghiện công lập?

A. Khu lưu trú tạm thời đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

B. Khu cai nghiện ma túy bắt buộc; khu cai nghiện ma túy tự nguyện; khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

C. Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 19: Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bao gồm những nội dung nào?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy

C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 20

A. Đúng

B. Sai

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2023 – Tuần 3

Câu 1: Người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho Công an cấp xã nơi cư trú đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 2: Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 3: Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an cấp xã nơi người đó cư trú đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 4: Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Người được đề nghị xác định tình trạng nghiện có trách nhiệm khai báo trung thực với nhân viên y tế về tiền sử sử dụng ma túy, các biểu hiện của việc sử dụng ma túy đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 6: Hình thức phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

A. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn bản…; triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy

B. Tuần tra kiểm soát liên ngành; xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị, hội thảo, toạ đàm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan

C. Tổ chức các lớp giảng dạy, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tổ chức giao ban nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết việc phối hợp theo quy định

D. Cả ba phương án trên

Câu 7: Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bao gồm những nội dung nào?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy

C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 8: Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy?

A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 9: Cơ quan có thẩm quyền cho phép vận chuyển chất ma túy trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy?

A. Bộ Công an

B. Bộ Giao thông Vận tải

C. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Câu 10: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được ban hành bởi cơ quan nào sau đây?

A. Chính phủ

B. Quốc hội

Câu 11: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có quyền nào sau đây?

A. Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở cai nghiện

B. Được thu các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy

C. Được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật

D. Cả ba phương án trên

Câu 12: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày tháng năm nào?

A. 29/3/2021

B. 30/3/2021

C. 31/3/2021

Câu 13: Khi người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma túy thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định gì?

A. Quyết định dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

B. Quyết định hoãn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Câu 14: Cơ quan nào chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về kết quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy?

A. Bộ Y tế

B. Bộ Công thương

C. Bộ Công an

Câu 15: Nội dung nào sau đây là một trong những trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy?

A. Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

B. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy

C. Hướng dẫn việc lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 16: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện được đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp nào?

A. Giấy phép bị mất, hỏng

B. Cơ sở cai nghiện thay đổi người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật; thay đổi địa điểm trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

C. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật

D. Cả ba phương án trên

Câu 17: Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tự ý chấm dứt cai nghiện thì cơ sở cai nghiện thông báo cho cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

B. Cơ quan Công an nơi người đó cư trú

Câu 18: Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy?

A. 03 tháng

B. 06 tháng

C. 01 năm

Câu 19: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Hải quan gồm những cơ quan nào?

A. Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan

B. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (hoặc Đội Kiểm soát Hải quan) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

C. Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu

D. Gồm cả ba phương án trên

Câu 20.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2023 – Tuần 2

Câu hỏi số 1:

Quảng cáo, tiếp thị chất ma túy trên mạng xã hội có phải là hành vi bị nghiêm cấm không?

A. Không

B. Có

Câu hỏi số 2:

Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có được đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy không?

A. Có

B. Không

Câu hỏi số 3:

Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu hỏi số 4:

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự ý chấm dứt hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

A. Không

B. Có

Câu hỏi số 5:

Theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu hỏi số 6:

Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/01/2021

B. Ngày 15/6/2021

C. Ngày 04/12/2021

Câu hỏi số 7:

Hình thức phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

A. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn bản…; triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy

B. Tuần tra kiểm soát liên ngành; xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị, hội thảo, toạ đàm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan

C. Tổ chức các lớp giảng dạy, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tổ chức giao ban nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết việc phối hợp theo quy định

D. Cả ba phương án trên

Câu hỏi số 8:

Trong thời gian lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy được giao cho cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội quản lý trong trường hợp nào?

A. Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định

B. Người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột từ đủ 18 tuổi trở lên) không đồng ý quản lý, đại diện gia đình xác nhận bằng văn bản

C. Cả hai trường hợp trên

Câu hỏi số 9:

Phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm?

A. Quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy

B. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy

C. Quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu hỏi số 10:

Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu hỏi số 11:

Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 15/6/2021

B. Ngày 15/9/2021

C. Ngày 01/01/2022

Câu hỏi số 12:

Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 08/6/2021

B. Ngày 08/12/2021

C. Ngày 08/01/2022

Câu hỏi số 13:

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thẩm quyền thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể không?

A. Có

B. Không

Câu hỏi số 14:

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Cảnh sát biển Việt Nam gồm những cơ quan nào?

A. Cục Nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

B. Các Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

C. Phòng Phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc các Vùng Cảnh sát biển

D. Gồm cả ba phương án trên

Câu hỏi số 15:

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm những nội dung nào sau đây?

A. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy

B. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

C. Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội

D. Cả ba phương án trên

Câu hỏi số 16:

Cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm những loại hình nào sau đây?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

C. Cả hai phương án trên

Câu hỏi số 17:

Người có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký và công bố danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng?

A. Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Câu hỏi số 18:

Hình thức lấy mẫu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể?

A. Lấy máu

B. Lấy nước tiểu, thông tiểu

C. Lấy các mẫu vật khác trên cơ thể

D. Cả ba phương án trên

Câu hỏi số 19:

Mỗi lần thăm gặp người cai nghiện tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc tối đa được bao nhiêu thân nhân?

A. Không quá 03 thân nhân

B. Không quá 04 thân nhân

C. Không quá 05 thân nhân

Câu hỏi số 20:

A. Đúng

B. Sai

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2023 – tuần 1

Đáp án thi tháng Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2023 – số 1

Câu 1. Theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2. Người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 3. Tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 4. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Nội dung nào sau đây là một trong những trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy?

A. Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

B. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

C. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma tại trung tâm cai nghiện

D. Cả ba phương án trên

Câu 7. Những khu nào sau đây được bố trí trong cơ sở cai nghiện công lập?

A. Khu lưu trú tạm thời đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

B. Khu cai nghiện ma túy bắt buộc; khu cai nghiện ma túy tự nguyện; khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

C. Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 8: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc?

A. Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

C. Cả hai phương án trên

Câu 9. Tệ nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 10. Người có thẩm quyền ra quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy có nơi cư trú ổn định?

A. Trưởng Công an cấp xã

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú ổn định

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 11. Hoạt động nào sau đây không phải là nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy?

A. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy

B. Cấm đi khỏi nơi cư trú và tiếp xúc với mọi người xung quanh

C. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

D. Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội

Câu 12. Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Ngoại giao

Câu 13. Độ tuổi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao nhiêu?

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 14. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Hướng dẫn sản xuất trái phép chất ma túy

B. Hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy

C. Quảng cáo, tiếp thị chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 15. Hành vi “Hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy” có bị nghiêm cấm không?

A.

B. Không

Câu 16. Nội dung phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

A. Các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy không có trách nhiệm trong phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống tội phạm về ma túy

B. Trao đổi, thống nhất để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý, hậu quả và tác hại của ma tuý; biên soạn tài liệu, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý

Câu 17. Người không có nơi cư trú ổn định thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Câu 18. Theo chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy: Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy có được khen thưởng không?

A. Không

B.

Câu 19. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có quyền nào sau đây?

A. Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở cai nghiện

B. Được thu các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy

C. Được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật

D. Cả ba phương án trên

Câu 20.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án thi tháng Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2023 – số 2

Câu 1: Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 2: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự ý chấm dứt hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

A. Không

B. Có

Câu 3: Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có được đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy không?

A. Có

B. Không

Câu 4: Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6: Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Ngoại giao

Câu 7: Cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là cơ quan nào?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Y tế

D. Cả ba phương án trên

Câu 8: Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/01/2021

B. Ngày 15/6/2021

C. Ngày 04/12/2021

Câu 9. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bao gồm những nội dung nào?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy

C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 10. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy?

A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 11: Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể là những hoạt động nào sau đây?

A. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu

B. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu máu

C. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua các mẫu vật khác của cơ thể người

D. Cả ba phương án trên

Câu 12: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Hải quan gồm những cơ quan nào?

A. Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan

B. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (hoặc Đội Kiểm soát Hải quan) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

C. Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu

D. Gồm cả ba phương án trên

Câu 13: Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại đâu?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Câu 14: Cơ quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện?

A. Trạm y tế cấp xã

B. Công an cấp xã

Câu 15: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chất ma túy

B. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy

C. Cả hai phương án trên

Câu 16: Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 17: Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập, giải thể và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập?

A. Bộ Y tế

B. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

C. Bộ Công an

Câu 18: Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có trách nhiệm nào sau đây?

A. Đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định và phải chi trả toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện

B. Đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng và được miễn các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện

Câu 19: Kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy được trả cho cá nhân, tổ chức nào?

A.Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cơ quan Công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy

B. Gia đình người được đề nghị xác định tình trạng nghiện

C. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người xác định tình trạng nghiện cư trú

D. Cả ba phương án trên

Câu 20: Việc trông cây thuốc phiện trong vườn nhà anh Đức có vi phạm pháp luật không?

A. Có

B. Không

Trên đây là nội dung bài viết Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023 – Tuần 4 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (69 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button