Đáp án Học và làm theo lời Bác 2023 – Bảng C (Tuần 1)

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2023 - Bảng C (Tuần 1)

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2023 – Bảng C (Tuần 1) giúp cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh viên bổ trợ kiến thức, dễ dàng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 của mình.

Tuần 1 Cuộc thi Học và làm theo Bác 2023 diễn ra từ ngày 11/9/2023 – 17/9/2023. Thí sinh tham gia dự thi sẽ trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết để tham khảo đáp án Tuần 1 cuộc thi Học và làm theo Bác 2023 Bảng C:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án Học và làm theo Bác 2023 Bảng C – Tuần 1

Câu 1. Đầm Trà Ổ ở nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Phú Yên
 2. Bình Định
 3. Bình Thuận
 4. Khánh Hòa

Câu 2. Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước có biển?

 1. đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển.
 2. đứng thứ 37 trong số 157 nước có biển
 3. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
 4. đứng thứ 47 trong số 157 nước có biến

Câu 3. Trong Bài nói trong dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), Hồ Chí Minh so sánh xe và xăng như cái gì?

 1. mồ hôi, nước mắt, xương máu của công nhân
 2. mồ hôi, nước mắt, xương máu của quân đội
 3. mồ hôi, nước mắt, máu thịt của nhân dân
 4. mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân

Câu 4. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải đẩy mạnh … thực hiện khẩu hiệu sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thi đua sáng tạo
 2. thi đua lao động.
 3. thi đua sản xuất
 4. thi đua yêu nướcĐáp án Học và làm theo Bác

Câu 5. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” là câu nói của ai? (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG, 1995, Tập IV, tr. 8)

 1. Trường Chinh
 2. Nguyễn Văn Huyện
 3. Vũ Đình Hòe
 4. Hồ Chí Minh

Câu 6. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thế nào?

 1. chăm chỉ
 2. đam mê
 3. say mê
 4. tận tụy

Câu 7. Ý nghĩa của thắng lợi Điện Biên Phủ là gì?

 1. Làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, ta giành hoàn toàn thể chủ động trên chiến trường
 2. Xoay chuyển cục diện chiến tranh tạo điều kiện thuận lợi trên mặt trận ngoại giao
 3. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc khu vực Bắc Phi
 4. Bảo vệ và củng cố được quyền chủ động trên chiến trưởng, làm thất bại bước đầu kế hoạch Na-va

Câu 8. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống … của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tự do, hạnh phúc cho mọi người dân
 2. tự do, no ấm, tươi vui tỏa ánh sáng
 3. ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui
 4. tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng

Câu 9. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự.., thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tin tưởng đường lối của Đảng
 2. trung thành với nhân dân
 3. thấm nhuần đạo đức cách mạng
 4. nâng cao đạo đức cách mạng

Câu 10. Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

 1. Vĩnh Long
 2. Gia Định
 3. Bến Tre
 4. Trà Vinh

Câu 11. Khi ra thăm chiến sĩ ở đảo Vạn Hoa, Bác Hồ phê bình đồng chí Tư lệnh hải quân vì lý do nào sau đây?

 1. Để bộ đội ở cạnh biến mà thiếu muối
 2. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu cá
 3. Để bộ đội ở cạnh biến mà thiếu nước ngọt
 4. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu rau

Câu 12. Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

 1. Luật 5/57
 2. Luật 5/59
 3. Luật 1/59
 4. Luật 10/59

Câu 13. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào thời gian nào?

 1. Ngày 6 – 1 – 1946
 2. Ngày 26 – 4 – 1976
 3. Ngày 2 – 9 – 1945,
 4. Ngày 20 – 12 – 1946

Câu 14. Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: “Chỉ cần có ……. sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. kiên quyết
 2. Ý kiến
 3. quyết tâm
 4. quyết định

Câu 15. Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trưởng Quân chính Việt Nam” (10/1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải…, nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình.” Hãy chọn đáp án đúng

 1. làm “quan cách mạng”.
 2. tu dưỡng đạo đức
 3. hi sinh gian khổ
 4. vừa làm, vừa học

Câu 16. Trong bài Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (1952), Hồ Chí Minh viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là……của nhân dân, của bộ đội và của Chính Phủ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng.

 1. bạn bè
 2. kẻ thù
 3. cán bộ
 4. lãnh đạo

Câu 17. Việt Nam tham gia Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế vào năm nào?

 1. 1969
 2. 1979
 3. 2009
 4. 1989

Câu 18. Trong “Tự phê bình”(1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vận mệnh nước ta ở trong tay ta. Chúng ta …, trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. Dựa vào sức mình
 2. Chia nhau làm việc.
 3. Đồng tâm nhất trí
 4. Cố gắng phấn đấu

Câu 19. Trong Thư khen các lực lượng vũ trang và đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã chiến đấu dũng cảm lập được chiến công (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân ta phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. đầy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng
 2. phấn đấu sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng giặc ngoại xâm
 3. tăng cường sản xuất, sản sàng chiến đấu, thống nhất hai miền đất nước
 4. thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội

Câu 20. Châu Đốc – địa phương cuối cùng được giải phóng trong năm 1975 nay thuộc tỉnh nào của nước ta?

 1. Tiền Giang
 2. Kiên Giang
 3. Hậu Giang
 4. An Giang

Câu 21. Trong Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: “Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng….Hãy chọn đáp án đúng?

 1. con đường đoàn kết
 2. con đường hòa bình
 3. tinh thần đoàn kết
 4. phương pháp hòa bình.

Câu 22. Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phản tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

 1. Hình thoi
 2. Hình vuông
 3. Hình chữ nhật
 4. Hình tròn

Câu 23. Ai là người đầu tiên cắm lá cờ trên nóc Dinh Độc Lập (30/4/1975)?

 1. Bùi Quang Thận
 2. Vũ Đăng Toàn
 3. Nguyễn Văn Tập
 4. Ngô Sỹ Nguyên

Câu 24. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

 1. đoàn kết giúp đỡ
 2. chân thành giúp đỡ
 3. ân cần giúp đỡ
 4. thân ái giúp đỡ

Câu 25. Điền từ vào chỗ chấm: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại và có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào….

 1. Quan liêu
 2. Tham ô
 3. chủ nghĩa cá nhân
 4. Tất cả các phương án

Câu 26. Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định : “Muốn cải tạo xã hội thì phải …. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. thay đổi bản thân
 2. cải tạo bản thân
 3. cải tạo mình
 4. nhìn nhận lại mình

Câu 27. Mỹ Lai – nơi diễn ra vụ thảm sát của Mĩ (1968) thuộc tỉnh nào của nước ta?

 1. Quảng Ngãi
 2. Quảng Trị
 3. Quảng Bình
 4. Quảng Nam

Câu 28. Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải..”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. cải tạo nhận thức
 2. cái tạo suy nghĩ
 3. cải tạo tư duy
 4. cải tạo tư tưởng

Câu 29. Trong bài Nói chuyện với đoàn công an Cuba (9/8/1966), Hồ Chí Minh: “Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho nên địch có cải tiến công tác của nó, nhưng có điều cơ bản nó không học nổi..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. đó học đi đôi với hành
 2. đó là học lấy lòng dân
 3. đó là học các nước khác
 4. đó là học từ nhân dân

Câu 30. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945) Hồ Chí Minh viết: “…….cũng như Chính phủ lâm thời của ta lúc này. Hãy đoàn kết chung quanh nó, làm cho chính sách và mệnh lệnh của nó được thi hành khắp nước”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. Mặt trận dân chủ Đông dương
 2. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam
 3. Ủy ban dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
 4. Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)

Trên đây là nội dung bài viết Đáp án Học và làm theo lời Bác 2023 – Bảng C (Tuần 1) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (20 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *