Tài liệu & Biểu mẫu

Đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2023

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023” đã chính thức được phát động đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 14/8/2023 – 10/9/2023. Cụ thể lịch thi như sau:

  • Đợt 1: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023.
  • Đợt 2: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023.
  • Đợt 3: Tuần đầu tiên của tháng 9, từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023.
  • Đợt 4: Tuần thứ hai của tháng 9, từ ngày 04/9/2022 đến ngày 10/9/2023.

Cuộc thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D, thí sinh lựa chọn 1 phương án đúng nhất và dự đoán số người tham gia dự đoán đúng. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2023

Đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính Hòa Bình 2023

Câu hỏi số 1: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019, thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý thuộc về?

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Câu hỏi số 2: Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thì mục tiêu nào đến năm 2025 là đúng?

A. 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính

B. Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nay

C. 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

D. 900% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Câu hỏi số 3: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa có những quyền nào sau đây?

A. Được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

B. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính;

C. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

D. Cả 3 phương án

Câu hỏi số 4: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 thì thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp là gì?

A. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh.

B. Bộ Chỉ số CCHC của tỉnh.

C. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

D. Sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Câu hỏi số 5: Trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh Hòa Bình trong năm 2022, chỉ số nào có thứ hạng thấp nhất?

A.Tính minh bạch.

B.Gia nhập thị trường.

C.Tiếp cận đất đai.

D.Chi phí thời gian.

Câu hỏi số 6: Theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hòa Bình, quy định thời gian xử lý phản ánh, kiến nghị sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong bao nhiêu ngày?

A. Trong 05 (năm) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

B. Trong 04 (bốn) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

C. Trong 03 (ba) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

D. Trong 02 (hai) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Câu hỏi số 7: Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, quy định danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, đồng bộ và đăng tải trên các hệ thống nào?

A. Được cập nhật trên CSDL quốc gia về dân cư, đồng bộ và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

B. Được cập nhật trên CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

C. Được cập nhật trên CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

D.Được cập nhật trên CSDL quốc gia về dân cư, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh

Câu hỏi số 8: Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030, thì mục đến năm 2025 được đặt ra đối với chỉ số tham gia điện tử là:

A. Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

B.Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

C. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

D.Việt Nam thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

Câu hỏi số 9: Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định số lượng phó trưởng phòng của từng phòng thuộc UBND cấp huyện thuộc về?

A. Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Hội đồng nhân dân cấp huyện

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Sở Nội vụ

Câu hỏi số 10: Theo quy định của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm thì các cơ quan, đơn vị và các địa phương gửi báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan nào để tổng hợp:

A. Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Thanh tra tỉnh

C. Sở Tài chính

D. Ban Nội chính

Trên đây là nội dung bài viết Đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (749 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button