Tài liệu & Biểu mẫu

Đơn xin vào lớp 1 năm 2023 – 2024

Đơn xin nhập học lớp 1 là một trong những biểu mẫu thông dụng được sử dụng trong các cơ sở giáo dục, nhằm mục đích để dùng xin xét tuyển vào trường học mà học sinh muốn theo học tại đó.

Đơn xin vào học lớp 1 là căn cứ để nhà trường xét duyệt học sinh có đủ điều kiện vào học hay không. Cũng giống như các văn bản thông thường đơn xin vào lớp 1 sẽ có 03 phần chính như: quốc hiệu tiêu ngữ, phần nội dung và phần cuối văn bản. Việc tuyển sinh vào lớp 1 các rường ngoài công lập được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 29/5/2023 đến ngày 28/7/2023. Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến các bậc phụ huynh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công.

Mục lục

Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến

UBND QUẬN………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………
___________

Bạn đang xem: Đơn xin vào lớp 1 năm 2023 – 2024

Số đơn:……./TH………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-

………………., ngày ……..tháng……..năm ………..

ĐƠN XIN VÀO LỚP 1
Năm học ………… – ……………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………

1. Họ và tên học sinh: …….NamĐơn xin vào lớp 1NữĐơn xin vào lớp 1

Ngày sinh:…….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………….

Số điện thoại nhà riêng:……………………………………………….

Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………..

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:…………………………………………

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):…

2. Họ tên bố: ……………..Điện thoại:…………………………………

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………..

3. Họ tên mẹ: ………………Điện thoại:………………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 1:

– Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………

Tôi tên: ………………………………………………………………………..

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……., Phường (xã):thành phố (huyện) ………, tỉnh: ……….

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………. tôi

Họ và tên học sinh: ……… Nam Đơn xin vào lớp 1 Nữ Đơn xin vào lớp 1

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………

Họ và tên cha:…. năm sinh:…… nghề nghiệp ……………………..

Nơi công tác (nếu có): ……………………………………………………..

Họ và tên mẹ:…. năm sinh:…… nghề nghiệp …………………………

Nơi công tác (nếu có): ……………………………………………………….

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………

Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………..

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)……….., phường (xã) …….thành phố (huyện) …………..

Tên chủ hộ: …………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày Đơn xin vào lớp 1 – Hai buổi/ngày có bán trú Đơn xin vào lớp 1

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
– 01(một) đơn xin nhập học.
– 01(một) bản sao giấy khai sinh.
– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

……….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

———————————————————————————————————-

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………

Đồng ý nhận em: ………………………………….

Vào học lớp 1 – Năm học 20….. – 20…..

……………, ngày………..tháng……năm 20…..
HIỆU TRƯỞNG

Đơn xin vào lớp 1 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ……………

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường…………..

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: …………………………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….……………………

Xin cho con chúng tôi là:……………………………………………………………….

Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:…………………………………..

Chỗ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) …, phường (xã) ..………………. TP………….

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn ………………….., Di động…………………….…..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học……………………………………………………

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

….., ngày … tháng … năm …..

Người làm đơn

Hồ sơ dự tuyển lớp 1 năm 2023 – 2024

Hiện nay, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học không quy định cụ thể hồ sơ nhập học cho trẻ vào lớp 01 mà tùy vào các cơ sở giáo dục tiểu học tại từng địa phương yêu cầu hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, hồ sơ cơ bản khi thực hiện thủ tục xin nhập học vào lớp 01 cho con gồm những loại giấy tờ sau:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
  • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ của trẻ;
  • Giấy xác nhận nơi cư trú (thay cho bản sao sổ hộ khẩu, bản sao Giấy chứng nhận Tạm trú hoặc bản sao Giấy chứng nhận Lưu trú trước đây) hoặc giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú tại địa phương.

Mặc dù vậy, nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa áp dụng hình thức Giấy xác nhận nơi cư trú nên việc nộp hồ sơ liên quan đến thông tin cư trú sẽ do nhà trường, địa phương quyết định.

Năm 2023 – 2024, trẻ sinh năm bao nhiêu sẽ vào lớp 01?

Căn cứ theo Điều 33 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định tuổi của học sinh tiểu học như sau:

– Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm.

  • Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi.
  • Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, trẻ em sinh năm 2017 sẽ là trẻ thuộc nhóm vào lớp 01 năm học 2023 – 2024 này.

Trên đây là nội dung bài viết Đơn xin vào lớp 1 năm 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (5 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button