Tài liệu & Biểu mẫu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THPT

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THPT là tài liệu hữu ích, giúp thầy cô dễ dàng lập bản kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo đúng chuẩn, đúng quy định để nộp lên cấp trên.

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường THPT cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch. Việc bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. Vậy sau đây là mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THPT mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THPT

SỞ GD-ĐT ………

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THPT

TRƯỜNG THPT…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20…..-20…..

Họ và tên giáo viên: …………………………………….. Ngày tháng năm sinh: …./…./…….

Tổ chuyên môn: ………………………………. Năm vào ngành giáo dục: ………..

Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 20…..-20…..: …………………..

Xếp loại BDTX năm học 20…..-20…..: …………………………………….

1. Mục tiêu chung: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Nội dung:

a) Nội dung 1 (30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học

Nội dung

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)

Mục tiêu đạt được

…………

…………

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..

b) Nội dung 2(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học

Nội dung

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)

Mục tiêu đạt được

…………

…………

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..

c) Nội dung 3(60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên

Mô đun chọn

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)

Mục tiêu đạt được

…………

…………

…………

…………

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..

……….., ngày …..tháng ……….năm 20…..

TỔ TRƯỞNG CM

GIÁO VIÊN

Trên đây là nội dung bài viết Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THPT được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (16 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button