Tài liệu & Biểu mẫu

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 (5 mẫu)

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 gồm 5 mẫu, được lập ra để trình lên cấp lên xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Mẫu tờ trình 20/10 cần nêu rõ lý do, kinh phí, từng khoản chi cụ thể….

Ngày 20/10

Ngoài ra, cũng không thể thiếu mẫu kịch bản, bài phát biểu, câu đố vui, bài thơ, câu hỏi hội thi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh:

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 (5 mẫu)

Mục lục

Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

 • Tiêu ngữ và quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” …
 • Cần có đơn vị kính gửi
 • Căn cứ thành lập tờ trình
 • Lý do
 • Thống kê các mục cần chi tiêu
 • Mục đích khi xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 1

CÔNG TY…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí 20/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ 20/10

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty………………………………………….

Hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – một ngày lễ quan trọng và mang ý nghĩa đặc biệt đối với phụ nữ. Bộ phận………………………..quyết định tổ chức chương trình cho các chị em ở văn phòng khối………………… nhằm tôn vinh những người phụ nữ.

Vậy bộ phận khối……………………………………lập tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 cụ thể như sau:

STT KHOẢN CHI SỐ LƯỢNG Đơn vị Thành tiền
1 Mua hoa Bó…..
2 Ăn trưa ………… Suất

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:………………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn.

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ………………

Tôi tên là: …………..

Chức vụ: Trưởng ban nữ Công gia chánh

Để thiết thực Chào mừng ….. năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/…….). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm …. năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: ………………. đồng (……………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm diễn ra và thành công tốt đẹp.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

………, ngày …..tháng ….năm ….

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TM. BAN NỮ CÔNG

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 3

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…..
V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20……….. của ………………..

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA ĐVT S.LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hội diễn văn nghệ
1 Hỗ trợ công tác chỉ đạo Người 2
2 Hổ trợ làm sân khấu Người 3
3 Phông sự kiện Tấm 1
4 Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch Người 2
5 Hỗ trợ dẫn chương trình Người 2
6 Thuê loa đài, đàn organ Buổi 1
Giải thưởng
7 Giải nhất Giải 1
8 Giải nhì Giải 2
9 Giải Ba Giải 3
10 Giải KK Giải 5
11 Hổ trợ giám khảo Người 2
Cộng:

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:……………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo ……………………… xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 4

CÔNG TY…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………… …………, ngày… tháng… năm…..

TỜ TRÌNH

XIN CẤP KINH PHÍ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/20…)

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty……………………………..

Với mục đích nhằm tôn vinh vai trò, khẳng định sự đóng góp của chị em phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty, hướng tới nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trách nhiệm giữa người lao động trong Công ty;

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2023;

Nhân dịp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Công ty xin có tờ trình đề xuất với Ban giám đốc xem xét, duyệt cấp kinh phí tổ chức các chương trình giao lưu, văn hóa văn nghệ, tặng quà cho các chị em trong công ty.

Chương trình dự kiến được tổ chức vào lúc……………. giờ ngày …/…/… tại Hội trường công ty với sự tham gia có khoảng……….. người, trong đó có……….. chị em phụ nữ là cán bộ, nhân viên công ty. Nội dung chương trình bao gồm:

 • Lãnh đạo công ty phát biểu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, nêu lý do tổ chức chương trình.
 • Chương trình văn nghệ do lao động nữ trong công ty biểu diễn.
 • Tặng quà cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn trong công ty.
 • Toàn thể cán bộ, nhân viên công ty ăn liên hoan tại Nhà hàng………………….

Ngân sách dự kiến cho chương trình gồm:

 • Chi phí thuê dựng sân khấu, âm thanh ánh sáng:……………. VNĐ.
 • Chi phí trang trí (hoa, băng rôn, khẩu hiệu):…………………….VNĐ
 • Chi phí quà tặng cho cán bộ, nhân viên nữ:…………………….VNĐ
 • Chi phí thuê nhà hàng liên hoan:………………………VNĐ
 • Tổng mức chi:……………………….VNĐ

Trên đây là chi tiết chi phí dự chi cho hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Công đoàn Công ty tổ chức. Mức chi tiêu dựa trên nhu cầu và khả năng thực tế của công ty.

Công đoàn Công ty kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt kinh phí tổ chức chương trình giúp chị em có một ngày lễ đặc biệt vui vẻ, ý nghĩa.

Công đoàn Công ty xin cam kết sử dụng kinh phí một cách hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm và sẽ có văn bản báo cáo Ban giám đốc sau khi chương trình được tổ chức thành công.

Công đoàn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty

ng đoàn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 5

CÔNG TY……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày… tháng… năm…..

TỜ TRÌNH

(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty……………………………..

Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn Công ty………………………. năm 2023;

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

Công đoàn Công ty……………….. đề nghị Ban Giám đốc Công ty………………… cho phép tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà cho cán bộ, nhân viên nữ trong công ty. Chi tiết như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:

Tổ chức các chương trình văn nghệ, tặng quà cho chị em trong công ty nhằm tôn vinh vai trò, những đóng góp của chị em trong công việc, phát triển công ty; góp phần tạo bầu không khí phấn khởi, hăng hái thi đua giữa người lao động; thể hiện sự quam tâm của ban lãnh đạo Công ty……………………. với chị em phụ nữ.

2. Thời gian, địa điểm:

Dự kiến diễn ra vào lúc …………… giờ ngày …/…/….. tại…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung: Chương trình gồm 2 phần chính:

– Phần 1: Văn nghệ (thời lượng 60 phút), trong đó có tiết mục do cán bộ, nhân viên công ty biểu diễn.

– Phần 2: Tặng quà (thời lượng 30 phút)

4. Kinh phí:

 • Chi phí thuê dựng sân khấu, banner:…………………….VNĐ
 • Chi phí thuê trang phục:………………………..VNĐ
 • Chi phí mua quà (mỹ phẩm, hoa, quần áo cho…………. chị em trong công ty):……………………..VNĐ

=> Tổng chi phí:………………………….VNĐ

Kính mong Ban giám đốc xem xét cho phép Công đoàn Công ty………………………….. tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà cho người lao động nữ trong công ty nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2023.

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 (5 mẫu) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (4 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button