Tài liệu & Biểu mẫu

Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên

Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 03-HD KĐ.ĐG ban hành tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương quy định.

Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên được lập ra nhằm ra quyết định thông báo hủy bỏ kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả xếp loại mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu 03-HD KĐ.ĐG: Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản kiểm điểm đảng viên năm 2023.

Bạn đang xem: Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên

Mẫu 03-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

HUYỆN ỦY (tương đương)….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số ……- QĐ/HU….

Hà Nội, ngày… tháng…. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
Đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên năm…

– Căn cứ Quy định…………………………….

– Xét đề nghị của Ban Tổ chức Huyện ủy (tương đương) về việc đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng (đảng viên)……………… ;

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy bỏ kết quả đánh giá, xếp loại đạt mức….. đối với tổ chức đảng (đảng viên) trong Quyết định số…. -QĐ/HU (ĐU), ngày…tháng…năm của Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương) ………………

Điều 2. Xếp loại tổ chức đảng (đảng viên) năm………….. đạt mức …………………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy (tương đương), Đảng ủy……. Chi bộ……. và tổ chức đảng (đảng viên)……………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3,
– Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là nội dung bài viết Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button