KHTN 6 Bài 12: Một số vật liệu – Kết nối tri thức

Học Tập

Hãy nêu cách xử lí rác thải dễ phân hủy từ những thức ăn bỏ đi

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Hãy nêu cách xử lí các đồ dùng bỏ đi trong gia đình sau đây

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Hãy cho biết cách sử dụng một số đồ dùng gia đình sao cho an toàn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát các đồ vật trong hình bên rồi ghi nhận xét theo mẫu bảng sau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Để làm chiếc ấm điện đun nước, người ta đã sử dụng các vật liệu gì? Giải thích

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Tìm hiểu khả năng dẫn nhiệt của vật liệu

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Tìm hiểu khả năng dẫn điện của vật liệu

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Em hãy nêu một số ví dụ về việc sử dụng một vật liệu

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Em hãy nêu một số ví dụ về một vật dụng có thể làm bằng nhiều vật liệu khác nhau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Em hãy cho biết các đồ dùng trong hình bên được làm từ những vật liệu nào

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Back to top button