KHTN 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào – Kết nối tri thức

Học Tập

Vận dụng được những hiểu biết về ý nghĩa

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát hình 20.3 – 20.4, thảo luận và trả lời câu hỏi

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát hình 20.3 và cho biết cây ngô

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát hình 20.1 và 20.2 để trả lời các câu hỏi sau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát hình 20.1 và trả lời các câu hỏi: Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Em bé khi mới sinh có chiều dài trung bình là 50cm

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Back to top button