Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: […]

Bài 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: […]

Bài 1 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 1 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hãy quan sát hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Hình chữ […]

Luyện tập 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh bằng 30 cm. Bác Hưng […]

Hoạt động 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

a) Bài 5 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Với hình thoi ABCD có độ dài cạnh là a, độ dài đường chéo AC và BD lần lượt là m và n […]

Luyện tập 2 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Luyện tập 2 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm. Giải Toán lớp 6 Cánh […]

Hoạt động 4 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Hoạt động 4 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo. Giải Toán lớp 6 […]

Hoạt động 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Hoạt động 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Hình chữ nhật. […]

Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm. Giải Toán lớp 6 Cánh diều […]

Vẽ hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh

Vẽ hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi Hoạt động 2 trang 98 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh […]