Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Lời giải:

Ta đặt tên các mảnh bìa như sau:

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Ta ghép các mảnh thành hình chữ nhật:

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Lời giải Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động 1 trang 98 Toán lớp 6 Tập 1: Với hình chữ nhật ABCD ở Hình 13, thực hiện hoạt động sau: ….

  • Hoạt động 2 trang 98 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh. ….

  • Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3cm. ….

  • Hoạt động 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau: ….

  • Hoạt động 4 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo. ….

  • Luyện tập 2 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN = 6 cm và MP = 10 cm. ….

  • Hoạt động 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: Với hình thoi ABCD có độ dài cạnh là a, độ dài đường chéo AC và BD lần lượt ….

  • Luyện tập 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh ….

  • Bài 1 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy quan sát hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi. ….

  • Bài 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *