Lưu trữ thẻ: Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây. Giải Toán lớp 6 Chân trời […]

Bài 8 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 8 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân. Giải Toán lớp 6 Chân trời […]

Bài 7 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 7 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài […]

Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang […]

Bài 5 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình bình hành MNPQ, biết: MN = 3 cm, NP = 4 cm. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài […]

Bài 4 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 86 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép 4 miếng gỗ hình tam giác đều lại […]

Bài 3 trang 85 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 85 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 5 cm, AD = 8 cm. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài […]

Bài 2 trang 85 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 85 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau: Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài […]

Bài 1 trang 85 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 85 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân? Giải Toán lớp 6 […]

Vận dụng 6 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vận dụng 6 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình bên dưới, sau đó trải tờ giấy […]