Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Bài 4.22 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm để lát nền của căn phòng hình chữ nhật […]

Bài 4.21 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.21 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Bài 4.21 trang 94 Toán lớp […]

Bài 4.20 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.20 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn. Giải Toán […]

Bài 4.19 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.19 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Bài 4.19 trang 94 Toán lớp […]

Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng […]

Bài 4.17 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ Giải Toán 6 Bài 20: Chu vi và […]

Bài 4.16 trang 94 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm; BC = 6 cm. Giải Toán 6 […]

Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m

Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Luyện tập 3 trang 94 […]

Từ HĐ 3, hãy so sánh các đường chéo của hình thoi với chiều rộng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Hoạt động 4 trang 93 […]

Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật

Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Hoạt động 3 trang 93 […]