Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 29: Tính toán với số thập phân

Bài 7.11 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng […]

Bài 7.10 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5°C. Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển […]

Bài 7.9 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Điểm đông đặc và điểm sôi của thuỷ ngân lần lượt là – 38,83°C và 356,73°C. Một lượng thuỷ ngân đang để trong […]

Bài 7.8 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính giá trị của các biểu thức sau: Giải Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân Bài 7.8 trang 34 […]

Bài 7.7 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang […]

Bài 7.6 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 7.6 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính: Giải Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân Bài 7.6 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) […]

Bài 7.5 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6.

Bài 7.5 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6.

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính: Giải Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân Bài 7.5 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) […]

Thử thách nhỏ trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Thầy giáo viết lên bảng bốn số -3,2; – 0,75, 120; – 0,1 và yêu cầu mỗi học sinh chọn hai số rồi […]

Vận dụng 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Từ độ cao – 0,21 km (so với mực nước biển), tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. Biết rằng cứ […]

Luyện Tập 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính giá trị của biểu thức sau: Giải Toán 6 Bài 29: Tính toán với số thập phân Luyện Tập 4 trang 34 […]