Học TậpLớp 11

Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11: Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11: Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ…

Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11. Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ. Tính xác suất sao cho:

(Quảng cáo)

Bài 6. Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ. Tính xác suất sao cho:

Bạn đang xem: Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11: Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ…

a) Cả ba học sinh đều là nam

b) Có ít nhất một nam

+ Không gian mẫu gồm các tổ hợp chập \(3\) của \(10\) học sinh

+ Vậy \(n(\Omega ) = C_{10}^3 = 120\)

a) Gọi \(A\) là biến cố cả ba học sinh đều là nam được chọn

– Số cách chọn \(3\) trong \(6\) nam là tổ hợp chập \(3\) của \(6\) (nam)

Ta có: \(n(A) = C_6^3 = 20\)

Vậy: \(P(A) = {{n(A)} \over {n(\Omega )}} = {{20} \over {120}} = {1 \over 6}\)

b) Gọi \(B\) là biến cố có ít nhất một nam được chọn

Ta có:\(\overline B\) là biến cố không có nam (nghĩa là có \(3\) nữ)

_ Số cách chọn \(3\) trong 4 nữ là : \(n( \overline B) = C_4^3 = 4\)

Suy ra:

\(\eqalign{
& P(\overline B) = {4 \over {120}} = {1 \over {30}} \cr
& \Rightarrow P(B) = 1 – {1 \over {30}} = {{29} \over {30}} \cr} \)

Hy vọng nội dung bài học Bài 6 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11: Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *