Tài liệu & Biểu mẫu

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sẽ giúp bạn nhanh chóng chuẩn bị được một kịch bản cho buổi lễ mít tinh nhân ngày 8/3 cho đơn vị, cơ quan, tổ chức của mình thật chú đáo.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động, nên người tổ chức cần có một kế hoạch vụ thể để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Một kế hoạch tổ chức sẽ bao gồm các phần mở đầu, diễn biến giữa buổi, các tiết mục văn nghệ xen lẫn và phần kết thúc ấn tượng. Ở bất cứ tổ chức nào dù lớn hay nhỏ cũng sẽ có tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ nên chắc chắn 6 kịch bản dưới đây sẽ giúp bạn có được dự thảo cho riêng mình.

Mục lục

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ mùa dịch Covid-19

KẾ HOẠCH

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

V/v tổ chức các hoạt động kỉ niệm ….. năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022), ….. năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2022) và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022)

Căn cứ Hướng dẫn số ……… của Công đoàn ngành Giáo dục Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỉ niệm….năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022), ……năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2022) và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022);

BCH Công đoàn Trường THPT……. lập kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thể hiện sự quan tâm của chính quyền, của tổ chức Công đoàn đối với CBNGNLĐ nữ.

– Bảo đảm an toàn cho CBNGNLĐ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

– Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của Phụ nữ thế giới nói chung và Phụ nữ Việt Nam nói riêng trong đấu tranh đòi quyền lợi của phụ nữ, bình đẳng nam nữ, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế; tuyên truyền về sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới.

– Nâng cao vai trò của Ban nữ công, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CBNGNLĐ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Họp mặt ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ và tặng quà nữ CBNGNLĐ

– Thời gian – địa điểm: …………………………

– Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, BCH Công đoàn và toàn thể nữ CBNGNLĐ,

– Nội dung:

+ Ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ, tặng quà của Công đoàn.

+ Phát biểu và tặng quà của lãnh đạo.

– Trang phục: Toàn thể nữ NGNLĐ mặc đồng phục áo dài để hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

III. KINH PHÍ

– Công đoàn:

+ Tặng quà: 50.000 đồng x 19 nữ NGNLĐ = 950.000 đồng (Chín trăm năm mươi ngàn đồng).

+ Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 50.000 đồng x 1 buổi = 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng).

+ Băng rôn: 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi ngàn đồng).

– Chính quyền hỗ trợ: 100.000 đồng x 19 nữ NGNLĐ = 1.900.000 đồng (Một triệu chín trăm ngàn đồng).

Tổng cộng 3.060.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Thầy Phú, thầy Phong, chuẩn bị âm thanh, băng rôn.

– Cô Ánh Loan lập kế hoạch, phụ trách tuyên truyền trong giáo viên và học sinh.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỉ niệm . n…..ăm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022), …… năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022). Ban Nữ công quần chúng trình Ban Chấp hành công đoàn, Chi bộ, lãnh đạo trường và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh./.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

PCHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – Mẫu 1

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ……….. ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/20…), ….……… năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban chấp hành công đoàn trường, Ban Nữ Công lập kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:

A. NỘI DUNG

1. Hoạt động 1: Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Thời gian: 15h30 – 17h00 ngày…… tại Phòng họp……..
 • Nội dung: Họp mặt kỷ niệm ngày 8/3
 • Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, Ban Nữ công, Nữ CBCC, Nữ Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Nữ Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc và Khách mời.

2. Hoạt động 2: Tổ chức chương trình Du xuân năm….

 • Địa điểm: Đền Đồng Bằng – Chùa Keo – Đền Trần (Thái Bình) – Chùa Cổ Lễ (Nam Định)
 • Thời gian: 01 ngày, Thứ 7 ngày………
 • Thành phần: Toàn thể Nữ CBGVNV + người nhà (nếu có nhu cầu) và khách mời

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hoạt động 1: Ban Nữ công phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính tổ chức chương trình này.

2. Hoạt động 2: Ban Nữ công lập kế hoạch tổ chức chương trình Du Xuân…… như sau:

* Thời gian – Địa điểm

 • Địa điểm: Đền Đồng Bằng – Chùa Keo – Đền Trần (Thái Bình) – Chùa Cổ Lễ (Nam Định)
 • Thời gian: 01 ngày vào Thứ … ngày …/3/…
 • Thành phần: Nữ CBGVNV + người nhà (nếu có nhu cầu) và khách mời

* Kinh phí: 500.000đ/người (áp dụng với đoàn từ 30 người trở lên), trong đó:

 • Nhà trường và BCH Công đoàn trường hỗ trợ: 200.000đ/người
 • CBGVNV nữ đi tham quan đóng: 300.000đ/người (đóng ngay khi nộp danh sách)
 • Đối với các trường hợp đi kèm đóng góp 100% kinh phí (500.000đ/người)

* Lịch trình chi tiết:

Triển khai:

 • Để công tác chuẩn bị được chu đáo, nhận được kế hoạch này, kính đề nghị các tổ Nữ công lập danh sách người đi (theo mẫu tại đây) và nộp tiền cho đồng chí ……….. (Phòng Y tế), chậm nhất đến 16h00 ngày …/3/20… (………..).
 • Các trường hợp đã đăng ký mà không đi thì không được hoàn tiền (vì BTC phải đặt cọc đăng ký thuê xe + kinh phí ăn trưa).

Rất mong các Tổ Nữ công nhiệt tình tham gia để chúng ta có một chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa!

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – Mẫu 2

CÔNG ĐOÀN ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–

Ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày 8 tháng 3 năm ……của Công đoàn cơ sở Trường THPT ……

Ban nữ công Công đoàn trường THPT …… triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ….. năm ngày Quốc tế phụ nữ …. và …… năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

I. MỤC ĐÍCH:

– Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; động viên nữ CB-GV-NV tích cực học tập, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho nữ ĐVLĐ, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công công đoàn, từ đó phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ ĐVLĐ.

– Tuyên truyền, giáo dục cho nữ học sinh trong nhà trường nói riêng và học sinh toàn trường nói chung về tình bạn, tình yêu, rèn luyện nếp sống văn minh, lịch sự, ứng xử có văn hóa, thân thiện giữa học sinh nữ với nhau và giữa học sinh nữ với học sinh nam với nhau, đồng thời góp phần xây dựng phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

II. NỘI DUNG:

A. Phần 1: Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 trong toàn trường.

1. Nội dung:

– Tuyên truyền lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

– Giao lưu: đố vui có thưởng những vấn đề sau:

+ Lịch sử ngày ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

+ Vai trò của người phụ nữ trong gia đình

+ Trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

+ Vị trí của phụ nữ trong xã hội hiện nay, …

– Văn nghệ

– Tặng hoa và quà cho nữ CB – GV và nữ HS.

2. Thời gian: Tiết 1 sáng thứ bảy ngày ………….

3. Địa điểm: Sân trường

B. Phần 2: Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 riêng từng đơn vị.

1. Nội dung: Tổ chức kỷ niệm 8/3 cho nữ GV – NV và HS nữ từng lớp. (Các lớp tự lên kế hoạch tổ chức cho các bạn nữ trong lớp mình)

2. Thời gian: Tiết 2 sáng thứ bảy ngày …………..

3. Địa điểm:

– GV: tổ chức tại thư viện

– HS: tổ chức tại lớp học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Động viên chị em các tổ công đoàn đăng ký tiết dạy tốt, tiết dạy thao giảng, chào mừng Kỷ niệm …… năm Ngày Quốc tế phụ nữ, hưởng ứng phong trào thi đua từ ….. đến……

– Động viên chị em là GVCN nhắc nhở, khuyến khích học sinh thi đua học tốt: Đăng ký tiết học tốt, hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động chung của nhà trường.

– Động viên chị em các tổ CĐ tham gia các hoạt động tích cực, vui tươi.

– Các tổ CĐ họp, bình xét danh hiệu: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cho nữ ĐVLĐ năm học ….. và chọn các nữ CĐV tiêu biểu (mỗi tổ CM 1 GV, Chi đoàn GV chọn 2-3 GV) đề nghị CĐ nhà trường khen thưởng. Nộp cho BCHCĐ hạn chót ngày ………

– Các tổ CĐ động viên tất cả CĐV tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ …… cho nữ sinh toàn trường và nữ CĐV thật sự ý nghĩa, bổ ích./.

Chủ tịch công đoàn Người lập kế hoạch

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – Mẫu 3

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ……….. ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/20…),
….……… năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Căn cứ kế hoạch hoạt động về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Công đoàn trường …………….;

Để thiết thực chào mừng……….. năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và …….năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban nữ công trường …………………. tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

– Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giúp nữ CBCCVC hiểu sâu sắc truyền thống ngày phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.

– Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại tinh thần quật cường của Phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện quyền bình đẳng trong xã hội, về việc làm đời sống, về lợi ích của lao động phụ nữ.

– Tổ chức các hoạt động phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Nữ công gia chánh” trên tinh thần tiết kiệm, thân mật và hiệu quả.

NỘI DUNG TỔ CHỨC:

Tọa đàm 8/3:

– Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế PN 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

– Tuyên truyền về phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước “Có sức khoẻ, có tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”.

Nữ công gia chánh:

Tổ chức thi ẩm thực giữa các tổ công đoàn.

+ Thời gian thi: 14h00 – 16h30, ngày 8/3/20…

+ Địa điểm: Trường …………………………

Liên hoan ẩm thực

– Vào lúc 16 giờ 30 phút

– Địa điểm phòng Hội đồng trường …………………

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

Ban chấp hành chuẩn bị đề cương, chương trình để tổ chức tọa đàm ôn lại kỷ niệm ngày 8/3 và ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

Các tổ Công đoàn có kế hoạch dự thi ẩm thực

+ Ban giám khảo gồm:………………………..

+ Gồm 4 tổ công Đoàn

Tổ 1:

Tổ 2:

Tổ 3:

Tổ 4:

+ Mỗi tổ công đoàn tổ chức thực hiện một bàn ăn được trang trí bắt mắt với đầy đủ hoa và các món ăn theo yêu cầu của ban tổ chức gồm 3 món tự chọn và 3 món bắt buộc là:

 • Khai vị
 • Lẩu
 • Tráng miệng

Tổ chức giao lưu ẩm thực.

Tất cả công đoàn viên cùng thưởng thức các món ăn trong hội thi ẩm thực.

KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Trích từ quỹ Công đoàn và xin kinh phí của nhà trường.

– Chi cho các tổ công đoàn 1 000.000 đồng để tổ chức ẩm thực.

– Phần thưởng:

+ Giải nhất: 200.000 đồng, cộng 5 điểm thi đua.

+ Giải nhì: 100.000 đồng, cộng 4 điểm thi đua.

+ Giải ba: cộng 3 điểm thi đua.

+ Giải khuyến khích: cộng 1 điểm thi đua

– Nước uống: 700.000 đồng

– Tổng kinh phí thực hiện: 5 000 000 đồng

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian:

– 14h00-16h30 ngày 8/3/2018: Toạ đàm.

– 15h30 – 16h30: Thi ẩm thực và liên hoan.

Địa điểm: Tại trường………………………..

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm …… năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đề nghị các đ/c trong ban chấp hành, các đ/c tổ trưởng tổ Công đoàn, các đoàn viên công đoàn và các bộ phận tổ chức thực hiện thành công kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về BCH CĐ Trường để được hướng dẫn, giải quyết.

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – Mẫu 4

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ…………….
Trường…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…. /KH-CĐCS

Buôn Trấp, ngày …. tháng …. năm…..

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SINH HOẠT 8/3 – NĂM HỌC …….

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động và Công đoàn giáo dục huyện…………………….năm học …….

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của chi bộ trường THCS……………………. năm học ……..

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của CĐCS trường……………………. năm học ……..

Công đoàn cơ sở trường CĐCS trường……………………. phối hợp với Chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như sau:

Công đoàn trường……………………. triển khai kế hoạch sinh hoạt 8 – 3 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

– Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Thế giới và Phụ nữ Việt Nam với sự đóng góp của các tầng lớp Phụ nữ.

– Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại tinh thần quật cường của Phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện quyền bình đẳng trong xã hội, về việc làm đời sống, về lợi ích của lao động phụ nữ Việt Nam. Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trên tinh thần vui khỏe, an toàn, tiết kiệm, thân mật và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Tất cả CB-GV-NV và giáo sinh thực tập đều tham gia tuyệt đối không vắng mặt. Các tổ trưởng quán triệt đến toàn thể ĐVCĐ – LĐ, Trưởng đoàn thực tập quán triệt đến toàn thể các Đ/c trong đoàn thực tập (Công đoàn điểm danh xếp thi đua)

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian tổ chức: Lúc…. giờ…..phút, ngày 07/3/2021.

– Địa điểm: Tại trường…………………….

– Đối tượng: Toàn thể ĐVCĐ – LĐ trong trường và 24 giáo sinh thực tập.

– Khách mời: Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM – TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO VUI CHƠI.

1. Phần lễ: Dự họp mặt ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 (tại phòng hội đồng trường 30 phút).

– Giới thiệu chương trình (Đ/c……………………. – Bí thư đoàn trường).

– Thông qua truyền thống ngày Quốc tế 8/3 (Đ/c……………………. – Chủ tịch công đoàn).

– Báo cáo sơ kết công tác nữ công: Đ/c……………………. (Phụ trách nữ công).

– Hướng dẫn thể lệ một số trò chơi dân gian (Đ/c……………………. – Bí thư đoàn trường).

2. Phần hội:

– Tổ chức thi trò chơi dân gian cho các ĐVCĐ – LĐ và đoàn thực tập sư phạm.(Đ/c……………………. – Bí thư đoàn trường).

3. Gặp mặt:

– Giao lưu với đoàn thực tập dùng bữa cơm thân mật tại nhà xe của trường.

4. Kinh phí:

– Công đoàn phối hợp với nhà trường chi tiền ăn cho ĐVCĐ – LĐ trong trường.

– Riêng giáo sinh thực tập tự đóng góp.

– Công đoàn chuẩn bị các phần quà thi trò chơi dân gian.

5. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức:

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 ……………………. Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường Trưởng ban – Chỉ đạo chung
2 ……………………. Chủ tịch Công đoàn Phó ban chỉ đạo
3 ……………………. P. Hiệu trưởng Thành viên
4 ……………………. P. Chủ tịch Công đoàn Thành viên
5 ……………………. UVBCHCĐ Thành viên
6 ……………………. UVBCHCĐ Thành viên
7 ……………………. UVBCHCĐ Thành viên
8 ……………………. BTĐT Thành viên

Cùng với 5 tổ trưởng và trưởng đoàn thực tập.

6. Phân công cụ thể:

– Trang trí, dọn dẹp, âm ly loa máy đoàn thanh niên + đoàn thực tập sư phạm + bảo vệ.

– Chỉ đạo phần trò chơi: …………………….

– Hỗ trợ phần hậu cần: …………………….

– Chuẩn bị kinh phí, tham mưu, đặt cơm: …………………….

– Tiếp khách…………………….

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của CĐCS trường……………………. và là 1 tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua của các ĐVCĐ – LĐ và hoạt động của đoàn thực tập sư phạm, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

Duyệt của chi bộ
Bí thư
(Đã ký)

…………………….

TM. BCH Công đoàn
Chủ tịch
(Đã ký)

…………………….

Để sở hữu đầy đủ 5 mẫu kế hoạch 8/3, mời các bạn tải file định dạng PDF hoặc DOC về nhé!

Trên đây là nội dung bài viết Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button