Tài liệu & Biểu mẫu

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đội năm học 2023 – 2024

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2023 – 2024 là tài liệu cực kì hữu ích, giúp các bạn nhanh chóng biết cách tính điểm, xếp loại chi, liên đội.

Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đội năm 2023 – 2024 được lập ra để có căn cứ đánh giá công nhận danh hiệu “Liên đội mạnh”, “Liên đội mạnh xuất sắc” cấp huyện, cấp tỉnh và xếp loại thi đua năm học 2023 – 2024. Qua đó nhằm nâng cao tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện, có ý thức và thái độ nghiêm túc trong các hoạt động khác. Giúp các em có sự phấn đấu và đoàn kết, nâng cao vai trò tự quản của đội ngũ Ban cán sự lớp, ban chỉ huy Chi đội. Ngoài ra, các chi đội có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản Đại hội Chi đội, phương hướng, nghị quyết để tổ chức buổi Đại hội Chi đội thành công tốt đẹp.

Mục lục

I. Bảng chấm điểm thi đua của Liên đội

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 20… – 20… của Hội đồng Đội tỉnh ………..; Hội đồng Đội huyện ……….. ban hành tiêu chí thi đua năm học 20… – 20… như sau

Bạn đang xem: Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đội năm học 2023 – 2024

TT

Nội dung

Điểm

chuẩn

Tự

chấm

Tài liệu minh chứng

(Tên, số văn bản,

ngày tháng năm ban hành)

I

TIÊU CHÍ 1: CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO

40

1.

Có tham mưu các văn bản cho BGH về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục về kỹ năng sống, đạo đức cho trẻ em .

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện.

2.

Tổ chức Đại hội liên đội kết hợp phát động chủ đề năm học đảm bảo nội dung, hạn cuối đến ngày 15/10/20…. (Tổ chức sau không tính điểm).

10

– Thống kê số Chi đội thực hiện/ Tổng số Chi đội của đơn vị.

3.

Xây dựng và triển khai tiêu chí thi đua của Liên đội năm học 20… – 20…

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

4.*

Triển khai và duy trì có hiệu quả phòng (góc) truyền thống tại Liên đội

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện.

II

TIÊU CHÍ 2: TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC

A

Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.

Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng truyền thống cách mạng:

60

1.1

Liên đội tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trong năm học

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Liệt kê tối thiểu 02 hoạt động tiêu biểu cấp Liên đội.

– Hình ảnh, đường link bài viết tuyên truyền.

1.2*

Tổ chức Diễn đàn “Rạng ngời trang sử Đội ta” (đối với khối TH); Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” (đối với khối THCS) theo cụm thi đua.

10

– Kế hoạch của Liên đội (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hoạt động.

– Có hình ảnh, đường link bài viết minh họa.

1.3

100% các Liên đội tổ chức Lễ Chào cờ và tiết sinh hoạt Liên đội dưới cờ hàng tuần theo chủ đề, chủ điểm nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách sống đẹp, ý thức tuân thủ pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh..

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Có hình ảnh minh họa và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện.

1.4

100% Liên đội tuyên truyền cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Hình ảnh minh chứng.

1.5

100% Liên đội tổ chức hoạt động cụ thể về rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng, biển đảo quê hương.

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Hình ảnh minh chứng.

1.6

100% các Liên đội thực hiện phong trào đọc và làm theo báo Đội. và có ít nhất 01 bài viết về gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt và ít nhất 01 bài về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

10

– Hình ảnh minh chứng và đường link bài viết (về gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi).

2.

Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập:

40

2.1

Các liên đội tổ chức cho thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ” các cấp, hướng tới Hội thi “Tin học trẻ” cấp tỉnh và cấp toàn quốc năm 20….

10

– Số liệu thiếu nhi tham gia, số giải đạt được cấp huyện và cấp tỉnh.

– Hình ảnh, đường link bài viết minh chứng.

2.2

100% các Liên đội tổ chức cho thiếu nhi tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Số liệu thiếu nhi tham gia, số lượng sản phẩm dự thi và đạt giải cấp huyện, đạt giải cấp tỉnh.

– Hình ảnh, đường link bài viết minh chứng.

2.3

Tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu” thông qua việc mỗi huyện, thị xã đảm nhận đỡ đầu, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền ít nhất 200.000 đồng/tháng/học sinh. Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Số liệu thiếu nhi được nhận đỡ đầu.

– Hình ảnh minh chứng hoặc đường link bài viết.

2. 4

100% các Liên đội tổ chức “Ngày hội đọc sách” và tham gia các cuộc thi viết văn, sáng tác thơ, văn do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

5

– Số liệu thiếu nhi tham gia.

– Hình ảnh minh chứng.

2.5

100% Liên đội tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc Trung học cở sở, bậc Tiểu học.

5

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung). – Số liệu thiếu nhi tham gia.

– Hình ảnh minh chứng và đường link bài viết.

3.

Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, lối sống, nếp sống:

85

3.1

100% Liên đội tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”.

10

– Văn bản chỉ đạo (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện.

– Hình ảnh minh chứng và đường link bài viết.

3.2

100% Liên đội triển khai, thực hiện ít nhất 01 mô hình hiệu quả trong phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

10

Hội đồng Đội huyện xét công nhận mô hình của các Liên đội trên cơ sở có đủ các tài liệu sau:

– Mô tả chi tiết về mô hình: tên mô hình, tính cấp thiết, mô tả cách thức triển khai mô hình; kết quả mang lại, giá trị làm lợi; phạm vi áp dụng và khả năng nhân rộng của mô hình.

– Toàn bộ văn bản liên quan đến triển khai mô hình.

– Hình ảnh các hoạt động của mô hình.

– Đường link hoặc hình ảnh, tin, bài trên website, báo chí.

3.3

100% Liên đội tổ chức ít nhất 01 Trại hè cấp Liên đội cho thiếu nhi.

5

– Có 02 hình ảnh rõ phông, rõ hoạt động, rõ thời điểm tổ chức trại hè.

– Báo cáo tóm tắt kết quả.

3.4

100% Liên đội ban hành văn bản chỉ đạo và 90% (trở lên) Chi đội tổ chức ít nhất 01 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hoặc chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

10

– Văn bản (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hoạt động.

– Hình ảnh, đường link, bài viết minh chứng.

3.5

100% Liên đội có ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi ……….. thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với 03 nội dung cơ bản: thi đua rèn luyện đạo đức, lý tưởng, truyền thống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội và 90% (trở lên) Chi đội thực hiện hiệu quả.

15

– Văn bản chỉ đạo (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Liệt kê tối thiểu 02 hoạt động tiêu biểu cấp Liên đội.

3.6

100% Liên đội có ban hành văn bản chỉ đạo các Chi đội thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi…

10

– Văn bản chỉ đạo (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo tóm tắt hoạt động và một số cách làm hiệu quả của Liên đội.

– Hình ảnh, đường link, bài viết minh chứng.

3.7

Cấp Liên đội tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” và phấn đấu 95% đội viên, thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ;

5

– Văn bản chỉ đạo (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Số thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ/tổng số thiếu nhi của liên đội.

– Báo cáo tóm tắt kết quả cuộc thi, nêu rõ số Liên đội, số học sinh tham gia.

– Hình ảnh các hoạt động.

3.8

100% Liên đội thực hiện hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” và xây dựng ít nhất 01 công trình măng non nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

10

– Văn bản chỉ đạo (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo công trình măng non: tên công trình, cách thức tổ chức và duy trì hoạt động, ý nghĩa công trình, giá trị mang lại.

– Hình ảnh hoạt động các công trình măng non.

3.9

100% Liên đội tham mưu, phối hợp xây dựng mới và duy trì hiệu quả ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

5

– Danh sách điểm vui chơi, giải trí được xây dựng mới (ghi rõ Đoàn đầu tư hạng mục nào, địa điểm, tổng giá trị, ước tính lượt người sử dụng).

– Danh sách điểm vui chơi, giải trí được duy trì (ghi rõ địa điểm, ước tính lượt người sử dụng trong năm, số điện thoại của người quản lý).

– Hình ảnh các điểm vui chơi, giải trí của tất cả huyện, thị.

3.10

100% Liên đội ít nhất 01 chương trình kết nghĩa giữa 02 hoặc nhiều Liên đội với nhau và có hoạt động hỗ trợ nhau trong công tác Đội.

5

– Văn bản thực hiện (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo kết quả.

– Hình ảnh minh chứng

B.

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh:

120

4.1*

Liên đội thực hiện tốt hồ sơ sổ sách và 100% đội viên thiếu niên nhi đồng được trang bị sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên (theo mẫu Hội đồng Đội huyện thống nhất ban hành).

15

– Số em được trang bị/tổng số em Liên đội.

4.2*

Liên đội tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên. (Thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/HĐĐ ngày 10/10/2014 của Hội đồng Đội tỉnh về tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên theo hạng)

10

– Tổng số thiếu nhi được công nhận/tổng số đăng ký tham gia rèn luyện.

– Hình ảnh minh chứng (Hình ảnh phải là lúc trao giấy chứng nhận)

4.3

Các Liên đội kết nạp tối thiểu 95% thiếu niên trong độ tuổi vào Đội theo đúng quy trình, thủ tục. Các Liên đội THCS tổ chức tốt Lễ trưởng thành Đội gắn với việc triển khai chương trình “Dự bị đoàn viên”.

10

– Số đội viên mới kết nạp/tổng số thiếu niên trong độ tuổi kết nạp.

– Số đội viên trưởng thành/tổng số đội viên.

4.4

Tổ chức tập huấn cho BCH liên chi đội, phụ trách sao,phụ trách chi, đội nhóm nòng cốt ít nhất 02 lần trong năm học

10

– Văn bản tổ chức (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Số liệu giáo viên Tổng phụ trách Đội được tập huấn.

– Số câu lạc bộ được thành lập, tên câu lạc bộ, quyết định thành lập.

– Hình ảnh minh chứng (buổi tập huấn, hoạt động của câu lạc bộ) và đường link bài viết – Báo cáo tóm tắt kết quả.

4.5

85% trở lên đội viên, thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ (Giảm từ 5% chỉ tiêu không có điểm và không đạt Liên đội mạnh).

10

– Báo cáo kết quả.

4.6

Liên đội tổ chức hội thi Nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi và Phụ trách Sao giỏi.

15

– Văn bản thực hiện (Số văn bản; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung).

– Báo cáo kết quả.

– Hình ảnh minh chứng

4.7*

90% trở lên Chi đội mạnh (Không có chi đội yếu).

10

– Số chi đội xếp loại mạnh/tổng số chi đội.

4.8

Có sân chơi TDTT, có trò chơi tập thể cho thiếu nhi sử dụng thường xuyên trong năm học

10

– Hình ảnh minh chứng.

4.9

Liên đội triển khai dân vũ hoặc tổ chức múa sân trường theo bài hát chủ đề năm học.

10

– Hình ảnh minh chứng.

4.10

Liên đội có kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi sơ kết và cuối năm học ít nhất 70% chi đội (có kế hoạch và báo cáo minh chứng)

10

-Báo cáo tóm tắt kết quả.

4.11

Thực hiện tốt Hướng dẫn liên tịch số 01, ngày 20/2/2012 của Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính về thực hiện chế độ công tác và chức năng, nhiệm vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội trường học.

10

-Báo cáo tóm tắt kết quả.

4.12

TPT Đội tham gia quyên góp cho học sinh nghèo đầy đủ hàng tháng trong cuộc họp giao ban Đội (thiếu 01 lần trừ 02 điểm).

10

-Báo cáo tóm tắt kết quả.

III

TIÊU CHÍ 3: CÁC CÔNG TRÌNH, PHONG TRÀO, PHẦN VIỆC KHÁC.

50

1.

Tham gia đầy đủ các hoạt động do Tỉnh, Huyện phát động. (Đảm bảo về số lượng, chất lượng).

– Không tham gia 03 lần hạ 1 bậc thi đua.

– Không tham gia nhưng có báo cáo lý do trừ 2 điểm/1 hoạt động.

– Tham gia với hình thức đối phó, không hiệu quả: trừ 05 điểm/1 hoạt động.

15

Minh chứng cụ thể.

2.

Thực hiện đầy đủ và đúng chế độ thông tin, báo cáo (kèm số liệu hoạt động, phương hướng tháng tới), các yêu cầu của HĐĐ khi cần thiết, cụ thể như sau :

+ Báo cáo tháng (tháng 9,10,11,12,2,3,4) gửi trước ngày 20 của tháng. Riêng báo cáo tháng 9 kèm theo phụ lục số liệu đầu năm học (có mẫu gửi kèm).

+ Báo cáo sơ kết (kèm phụ lục số liệu theo mẫu) gửi trước ngày 25/12/20….

+ Báo cáo tổng kết (kèm phụ lục số liệu) gửi trước ngày 18/5/20….

+ Báo cáo chuyên đề, các biểu mẫu PLSL và các báo cáo đột xuất khi HĐĐ huyện yêu cầu.

Thiếu 01 báo cáo trừ 3 điểm; trễ 01 báo cáo trừ 2 điểm; nộp sau ngày 23 hàng tháng coi như thiếu báo cáo. (*)

20

Minh chứng cụ thể.

3.*

Dự giao ban đầy đủ, đúng thành phần, đồng phục TPT, đúng thời gian, địa điểm quy định.
(Đi trễ 01 lần trừ 01 điểm, vắng có lý do 01 lần trừ 02 điểm, vắng không lý do 01lần trừ 10 điểm;

Đồng phục không đúng quy định trừ 02 điểm/lần)

15

Minh chứng cụ thể.

IV

TIÊU CHÍ 4: MÔ HÌNH SÁNG TẠO (ĐIỂM THƯỞNG).

30

1.

Có phong trào mới, mô hình sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học được công nhận.

10

2.

Công trình kế hoạch nhỏ vượt chỉ tiêu quy định ( cứ vượt 30% thì được cộng thêm 10 đ).

10

3.

Các hoạt động trong cụm có hiệu ứng tích cực và đạt hiệu quả cụ thể (báo cáo kết quả cụ thể, điểm sẽ tính đều cho các đơn vị trong cụm)

5

4

Tích cực viết tin bài gửi về Hội đồng Đội huyện

5

V

TIÊU CHÍ 5: ĐIỂM CỘNG CHO VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TRÊN

Điểm cộng

1.

Tham gia hội thi Nghi thức, chỉ huy Đội giỏi cấp huyện.

(đạt giải nhất toàn Đoàn +5đ; giải nhì: +4đ; giải ba: +3đ; giải KK: 2đ)

2.

Được HĐĐ cử đại diện cấp huyện tham gia các hoạt động cấp tỉnh +10 điểm.

3.

Đạt giải cấp trung ương, toàn quốc: Nhất +10đ, nhì +8đ, Ba +5đ.

Đạt giải cấp tỉnh: Nhất: +5đ, nhì: +3đ, ba: 2đ.

Đạt giải toàn đoàn các hội thi khác cấp huyện: Nhất: +3đ, nhì: 2 đ, ba: 1đ.

4

Liên đội triển khai và có đội viên tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” do tỉnh tổ chức đối với Khối THCS.

Tổng cộng: 425 điểm (chưa tính điểm thưởng, điểm trừ).

425

II. Danh hiệu thi đua cấp huyện

1. Cách tính điểm

– Cuối năm học các Liên đội tự chấm điểm thi đua (theo mẫu trên, có xác nhận của Ban giám hiệu) gửi về Hội đồng Đội huyện trước ngày 10/5/20….

– Chấm điểm cho từng nội dung sẽ căn cứ Báo cáo tổng kết năm học và quá trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra, quá trình theo dõi của Hội đồng Đội huyện.

– Đối với những nội dung đánh giá thiết kế thang đo theo tỷ lệ % hoặc số lượng đạt được, yêu cầu các đơn vị xem xét kỹ các điều kiện chấm điểm, yêu cầu minh chứng của từng nội dung đánh giá tương ứng với mức độ đạt được và cần minh chứng rõ.

– Đối với những nội dung đánh giá gồm các điều kiện cần và đủ, yêu cầu xem xét kỹ điều kiện chấm điểm, yêu cầu minh chứng của từng nội dung đánh giá.

– Các Liên đội căn cứ tình hình thực tế công tác Đội của từng đơn vị, đánh giá theo Bộ tiêu chí thi đua, thu thập tài liệu và số liệu minh chứng có liên quan. Các thông tin, số liệu minh chứng phải gắn với các yêu cầu của từng nội dung đánh giá. Thông tin, số liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau phải được kiểm tra đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác.

2. Xếp loại

– Đơn vị xếp loại xuất sắc: Đạt từ 90% (trở lên) tổng số điểm.

– Đơn vị xếp loại khá: Đạt từ 70% đến dưới 90% tổng số điểm.

– Đơn vị xếp loại trung bình: Đạt từ 50% đến dưới 70 % tổng số điểm.

– Đơn vị xếp loại yếu: Dưới 50% điểm trở xuống.

Ghi chú: Những trường hợp hạ bậc thi đua:

– Vướng mục khống chế *

– Không thực hiện đầy đủ các hoạt động trong năm học 20… – 20….

– Không tham gia 1/2 hoạt động do Hội đồng đội huyện phát động, không đảm bảo chất lượng, yêu cầu các hoạt động chung.

– Không đóng đầy đủ, kịp thời các khoản thu về Hội đồng đội.

– Tập thể vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đội TNTP Hồ Chí Minh hoặc nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng có đơn thư khiếu kiện; nội bộ trong cụm thi đua không đoàn kết và không có hoạt động nổi bật nào của cụm.

III. Thi đua của Liên đội và Chi đội

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chi đội mạnh”

Đạt 5 tiêu chuẩn sau:

– Có Chương trình công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.

– Ban Chỉ huy Chi đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đầy đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động Đội.

– Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 50% số đội viên xếp loại học lực từ khá giỏi trở lên và không có đội viên nào xếp loại yếu kém.

– Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức từ 80% khá, tốt trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

– Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội, có quỹ Chi đội, lập quỹ “Vì bạn nghèo”, có đủ sách, báo, truyện thiếu nhi. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động nhân đạo, từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phong trào của Liên đội và nhà trường, làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên trưởng thành.

2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Liên đội mạnh”

2.1. Liên đội mạnh cấp huyện đạt 5 tiêu chuẩn sau:

– Xây dựng và thực hiện tốt với chất lượng cao chương trình, kế hoạch công tác Đội theo năm học (được Ban Giám hiệu, Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn hoặc cấp huyện, thị, thành phố duyệt (đối với những đơn vị chưa có Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn)).

– Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Ban Chỉ huy Chi Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

– Có văn phòng Đội hoặc phòng (góc) truyền thống, có đầy đủ những trang bị phục vụ hoạt động Đội như: trống, cờ, còi, báo Đội và các loại ấn phẩm về Đội; có đầy đủ hồ sơ, sổ sách của Đội, quỹ “Vì bạn nghèo”.

– Duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt Chi đội, sinh hoạt Ban Chỉ huy Liên đội, làm nòng cốt phát triển đội viên mới, giới thiệu ít nhất 30% đội viên ưu tú/tổng số đội viên để Đoàn bồi dưỡng, kết nạp (đối với Liên đội THCS); với Liên đội trường Tiểu học yêu cầu tổ chức được sinh hoạt Sao ở hầu hết các lớp.

– Có ít nhất một công trình, phần việc măng non, có phong trào Đội mạnh, thu hút đông đảo đội viên tham gia. Có ít nhất 50% Chi đội đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”.

2.2. Danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh:

– Là những Liên đội xuất sắc trong số Liên đội mạnh cấp huyện có từ 70% Chi đội trở lên đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”.

– Liên đội phải có ít nhất 01 đại biểu là cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh trở lên (tính 04 năm gần nhất).

IV. Hồ sơ thi đua khen thưởng

1. Danh hiệu “Chi đội mạnh” sẽ do Liên đội và Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn xét:

– Báo cáo thành tích của Chi đội trong năm học (Có xác nhận của phụ trách chi); bảng tự chấm điểm thi đua trong năm học; bảng phụ lục số liệu minh chứng.

– Văn bản đề nghị của tập thể Chi đội

– Biên bản bình xét của Chi đội.

2. Danh hiệu “Liên đội mạnh” cấp huyện:

– Báo cáo thành tích của Liên đội trong năm học (Có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường); bảng tự chấm điểm thi đua trong năm học; bảng phụ lục số liệu minh chứng.

– Văn bản đề nghị của Liên đội hoặc Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn kèm danh sách trích ngang Liên đội đề nghị công nhận danh hiệu “Liên đội mạnh” cấp huyện cùng với biên bản bình xét.

3. Danh hiệu “Liên đội mạnh” cấp tỉnh:

– Báo cáo thành tích của Liên đội trong năm học (Có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường).

– Bảng tự chấm điểm thi đua trong năm học; bảng phụ lục số liệu minh chứng.

– Có văn bản đề nghị của Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố, kèm danh sách trích ngang liên đội đề nghị công nhận danh hiệu “Liên đội mạnh” cấp tỉnh cùng biên bản bình xét

4. Đối với các liên Đội

– Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học (Kèm PLSL theo mẫu do Hội đồng Đội huyện ban hành).

– Bản chấm điểm thi đua

– Hồ sơ báo cáo và tất cả các văn bản liên quan gửi về Hội đồng Đội huyện trước ngày 25/5/20…..

– Căn cứ hồ sơ nêu trên và quá trình theo dõi hoạt động, Hội đồng Đội huyện thành lập Hội đồng đánh giá và chấm điểm thi đua các liên đội cũng như xét các danh hiệu.

V. Chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2023

“Thiếu nhi Việt Nam chăm ngoan, học tốt, tiếp bước cha anh” là chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20….-20…..

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20….-20…. với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam chăm ngoan, học tốt, tiếp bước cha anh” triển khai tập trung vào 5 nội dung:

Triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 20….-2027.

Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, là phong trào xuyên suốt của tổ chức Đội, trong đó, tập trung các giải pháp tạo môi trường để thiếu nhi thi đua trong học tập, lao động và rèn luyện.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu nhi; triển khai hiệu quả chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm” dành cho Khối Tiểu học và “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho Khối Trung học cơ sở.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, Đội trong việc tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai Luật trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; đổi mới các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, bạo lực trẻ em, bảo vệ trẻ em tương tác lãnh mạnh trên không gian mạng; tổ chức các hoạt động bảo vệ trẻ em, lấy ý kiến của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường, nhất là Hội đồng Đội cấp xã; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Tăng cường công tác tham mưu cho các cấp bộ Đoàn trong quản lý, chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi.

Trên đây là nội dung bài viết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đội năm học 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button