Đáp án cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 – Tuần 1 giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi cuộc thi. Cuộc thi diễn ra từ ngày 9/11 đến hết 29/11/2023.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần thi. Tuần thứ nhất từ ngày 9 đến 15/11, tuần thứ hai từ ngày 16 đến 22/11 và tuần thứ ba từ ngày 23 đến 29/11. Theo đó, mỗi tuần thi có 10 câu, trong đó có 9 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi và 1 câu dự đoán số lượng người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 – Tuần 1

Câu hỏi 1: Các biểu hiện, hành vi tiêu cực theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bao gồm những nội dung nào?

Trả lời: Cả ba phương án được nêu.

Câu hỏi 2: Theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các trường hợp nào sau đây?

Trả lời: Vi phạm một trong các trường hợp được nêu.

Câu hỏi 3: “Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về quản lý kinh tế – tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ…”. Trích dẫn trên được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Trả lời: Đại hội lần thứ X của Đảng.

Câu hỏi 4: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Trả lời: Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhận định nào sau đây là đúng?

Trả lời: Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Câu hỏi 6: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội tham ô tài sản”, trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm?

Trả lời: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Câu hỏi 7: Người nào sau đây không có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Trả lời: Viên chức không giữ chức vụ.

Câu hỏi 8: Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung được thực hiện khi nào?

Trả lời: Khi có biến động tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Câu hỏi 9: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, khẳng định nào dưới đây là đúng?

Trả lời: Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Câu hỏi 10: Dự đoán số người trả lời đúng *

Trên đây là nội dung bài viết Đáp án cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (16 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *