Học Tập

Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu? Văn bao nhiêu điểm là liệt?

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu? trong bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Mục lục

Giải thích điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là gì?

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã Ban hành quy chế ở trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được quy định cụ thể như sau: Đối với các thí sinh đã đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật dẫn đến hủy kết quả thi, toàn bộ những bài thi cũng như những môn thi thành phần ở trong bài thi tổ hợp đăng ký dự thi nhằm được xét công nhận tốt nghiệp đều đạt được số điểm > 1.0 điểm được tính theo thang điểm 10, có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Cơ cấu bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế và cơ cấu bài thi trung học phổ thông hiện nay được quy định cụ thể tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT.

Bạn đang xem: Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu? Văn bao nhiêu điểm là liệt?

Với mỗi thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 đều phải tham gia dự thi đầy đủ 3 bài thi độc lập và một bài thi tổ hợp (các thí sinh có quyền lựa chọn 1 trong hai tổ hợp bài thi: Khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội), cụ thể như sau:

Cơ cấu bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Cơ cấu bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tất cả các thí sinh tham gia đều phải dự thi 3 bài thi độc lập là bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ;

Các thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông ngoài 3 bài thi độc lập nêu trên thì sẽ phải lựa chọn một bài thi tổ hợp trong hai tổ hợp sau:

 • Bài thi thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Tổ hợp này sẽ bao gồm các môn thi về Vật lý, Hóa học và Sinh học;
 • Bài thi thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội. Tổ hợp này sẽ bao gồm các môn thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Đối với các thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trrung học phổ thông thì ngoài 3 bài thi độc lập thì các thí sinh vẫn phải lựa chọn một trong hai tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Tuy nhiên với trường hợp thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội thì chỉ cần tham gia thi hai môn là Lịch sử và Địa lý.

Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu?

Vậy, quy định về mức điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2023 như thế nào? Điểm liệt ở trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia chính là mức điểm giới hạn mà từng thí sinh có đủ điều kiện nhằm được công nhận tốt nghiệp hay là không. Trong trường hợp thí sinh có điểm số bằng dược là thấp hơn so với mức giới hạn khi đó sẽ được xem là điểm liệt.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau: “Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5.0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT”.

Điều này có nghĩa, quy định về mức điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2023 cụ thể là : 1.0 điểm hoặc là > 1.0 điểm.

Theo đó, thí sinh dự thi cần phải đạt đủ điều kiện nhằm xét công nhận tốt nghiệp là khi toàn bộ các bài thi, môn thi cầu thành nên điểm của bài thi tổ hợp nhằm xét công nhận tốt nghiệp cần phải đạt > 1.0 điểm theo đúng với thang điểm 10.

Nếu như điểm số của một trong số những môn xét tốt nghiệp sẽ là 1.0 điểm hoặc là < 1.0 điểm thì thí sinh dự thi đó sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Điều này có nghĩa người dự thi không đủ điều kiện nhằm được xét tuyển vào những trường Đại học với những tổ hợp môn này. Quy định cụ thể như sau:

 • Trường hợp thí sinh chọn 1 bài thi tổ hợp, bị điểm liệt trong những môn nhằm xét tốt nghiệp, đồng nghĩa sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc không thể tham gia xét tuyển vào các trường Đại học/ Cao đẳng bằng tổ hợp từng môn này.
 • Hoặc nếu như thi cả 2 bài thi tổ hợp, thí sinh sẽ được chọn 1 trong 2 bài thi có mức điểm cao, không bị điểm liệt để xét tốt nghiệp. Trong số đó, sẽ bắt buộc môn Văn, Toán, Ngoại ngữ phải đạt > 1.0 điểm. Bên cạnh đó, thí sinh xét Đại học môn Lý, Toán, Hóa mà các môn Địa, Sử bị điểm liệt cũng không làm ảnh hưởng gì nếu như thí sinh đã đủ điều kiện để tốt nghiệp.

Theo như đánh giá chung cho thấy, so với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 thì quy định điểm liệt trong kỳ thi này vẫn được giữ nguyên.

Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu?
Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu?

Điểm liệt có được xét tốt nghiệp THPT quốc gia không?

Nếu như thí sinh có bài thi rơi vào điểm liệt đồng nghĩa với việc sẽ không được xét tốt nghiệp. Theo đó, quy định không được xét tốt nghiệp được quy định cụ thể như sau:

 • Thí sinh có 1 môn ở trong bài thi tổ hợp bị dính điểm liệt, hoặc 1 trong 3 môn bắt buộc (Văn, Toán, Ngoại ngữ), đồng nghĩa sẽ không đủ điều kiện công nhận xét tốt nghiệp.
 • Nếu như thí sinh thi 1 bài thi tổ hợp, nếu như bị điểm liệt trong từng môn nhằm xét tốt nghiệp cũng không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
 • Nếu như thi cả 2 bài tổ hợp, thí sinh sẽ được lựa chọn 1 trong 2 không bị điểm liệt, có điểm cao hơn nhằm để xét tốt nghiệp. Nhưng các bạn cũng cần phải lưu ý rằng 3 môn độc lập Văn, Toán, Ngoại ngữ cần phải đạt trên 1.0 điểm.
 • Bên cạnh đó, thí sinh cần phải đạt đủ điều kiện xét tốt nghiệp, thí sinh mong muốn xét Đại học vào những khối có môn Lý, Toán, Hóa thì cho dù môn Địa, Sử mà bạn thi tốt nghiệp bị điểm liệt vẫn không làm ảnh hưởng gì cả.

Bị điểm liệt sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào?

Thí sinh khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà có bài thi bị điểm liệt thì sẽ không được xét tốt nghiệp, cụ thể như sau:

 • Chỉ cần một môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên hay Khoa học xã hội bị điểm 1 hoặc 1 trong 3 môn bắt buộc bị điểm 1 thì thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp;
 • Những trường hợp thí sinh tham gia thi 2 bài thi tổ hợp (thi cả tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội) mà có môn trong một tổ hợp bị điểm 1 thì thí sinh sẽ được chọn tổ hợp không có môn bị điểm liệt để xét tốt nghiệp. Trường hợp cả hai tổ hợp đều không có môn nào bị điểm liệt thì thí sinh có quyền lựa chọn tổ hợp có điểm cao hơn để xét tốt nghiệp;
 • Với thí sinh chỉ tham gia một tổ hợp thi (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) thì nếu bị điểm liệt một trong các môn trong tổ hợp này sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp;

Những lưu ý về xét công nhận tốt nghiệp THPT 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1523/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong đó, các điều cần lưu ý về việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

 • Thí sinh là học viên GDTX không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định tại Điều 37 Quy chế thi thì không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm.
 • Việc bảo lưu điểm thi quy định tại Điều 38 Quy chế thi; áp dụng với thí sinh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.
 • Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Nếu thí sinh vừa có Giấy chứng nhận nghề hoặc vừa có Bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích; nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Quy chế thi thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 01 Giấy/Bằng có kết quả cao nhất.
 • Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học quy định tại khoản 3 Điều 40 Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GDĐT. Điểm khuyến khích đối với các chứng chỉ này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp.
Những lưu ý về xét công nhận tốt nghiệp THPT 2023
Những lưu ý về xét công nhận tốt nghiệp THPT 2023

Xét công nhận tốt nghiệp 2023

Để có thể xét công nhận tốt nghiệp THPT thì thí sinh giáo dục THPT cần phải dự thi 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi độc lập gồm: ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ và một bài thi là tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn

Riêng đối với thí sinh giáo dục thường xuyên mà là người đã học xong chương trình THPT trong năm của tổ chức kỳ thi và người đã học xong chương trình THPT nhưng lại chưa tốt nghiệp hoặc thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước thì dự thi 3 bài thi. Trong đó 2 bài thi độc lập là Ngữ văn và Toán và 1 bài thi tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn, Trường hợp thí sinh có nhu cầu lấy kết quả xét tuyển thì có thể đăng ký dự thi thêm bài thi về Ngoại ngữ.

Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông được xét công nhận tốt nghiệp như trên, điểm ưu tiên, điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm khuyến khích (nếu có), điểm từng bài thi được tính quy theo thang điểm 10.

Điểm xét tốt nghiệp THPT 2023 được tính theo công thức sau:

Trong đó, điểm xét tốt nghiệp được lấy hai chữ số thập phân và do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Dựa vào cách tính như trên mà thí sinh có thể kiểm tra việc mình có được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hay không?, theo đó thí sinh cần đáp ứng những nội dung sau:

 • Thí sinh đủ điều kiện để dự thi, không bị kỷ luật và hủy kết quả thi, các bài thi và môn thi thành phần bài thi tổ hợp mà đăng ký dự tuyển xét công nhận tốt nghiệp phải đạt 1,0 điểm trở lên trong thang điểm 10, đồng thời điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Riêng đối với một số thí sinh theo quy định được miễn thi tất cả bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì được công nhận là tốt nghiệp THPT

Trên đây là nội dung bài viết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu? Mọi thông tin trong bài viết Điểm liệt môn Văn là bao nhiêu? Văn bao nhiêu điểm là liệt? đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải. Tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai xót đáng tiếc. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được nắm bắt ý kiến từ bạn đọc.

Đăng bởi THCS Bình Chánh trong chuyện mục Tổng hợp

Rate this post

Nguyễn Thanh Tùng

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button