Tài liệu & Biểu mẫu

Diễn văn khai mạc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những ngày quan trọng nhất tháng 11 cùng với Ngày Nhà giáo Việt Nam. Để khai mạc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sẽ cần có một bài diễn văn để bắt đầu cho không khí vui vẻ, đoàn kết đúng tính chất ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với mẫu bài diễn văn khai mạc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc dưới đây bạn có có thêm nguồn tài liệu tham khảo để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội tại khu phố, hay cụm dân cư của bạn. Mời các bạn theo dõi:

Diễn văn khai mạc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Bạn đang xem: Diễn văn khai mạc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …… rất vui mừng được đón tiếp quý lãnh đạo các cấp cùng toàn thể quý đại biểu đến tham dự Lễ kỷ niệm ….. năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/20…), tuyên dương …… điển hình Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ……….., tôi …. xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của quý đại biểu; xin kính gửi đến quý lãnh đạo và toàn thể quý đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa quý đại biểu, các đồng chí!

Cách đây ….năm, ngày 18/11/1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa tròn một năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Suốt ….. năm qua, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy vai trò của Hội Phản đế đồng minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân đứng dưới ngọn cờ của Đảng làm cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vai trò Mặt trận Liên Việt (1951) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lập lại hòa bình ở Đông Dương, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Với vai trò to lớn của mình – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đóng góp xuất sắc vào công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam; đồng thời cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam động viên quân và dân cả nước theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” chiến đấu, hy sinh làm sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được thống nhất vào tháng 2/1977 từ 3 tổ chức Mặt trận của cả hai miền Nam – Bắc trước đây) đã kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức vận động nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa nước Việt Nam ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu được bạn bè và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, trở thành thành viên tích cực của Liên hiệp quốc, cộng đồng ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế khác trên thế giới.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc VN …. năm qua, chúng ta nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết tâm đoàn kết, sáng tạo để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ …. của Đảng; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tin tưởng rằng dưới ngọn cờ của Đảng, sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn được thực hiện thắng lợi trong hôm nay và mãi mãi về sau.

Trước khi dứt lời, thay mặt Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Toàn quốc Việt Nam thành phố tôi xin kính chúc sức khỏe quý lãnh đạo, cùng toàn thể quý đại biểu. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Tôi tin tưởng rằng, Chân lý Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” sẽ mãi mãi là niềm tin tất thắng trên mỗi chặng đường phát triển của chúng ta.

Trên đây là nội dung bài viết Diễn văn khai mạc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (2 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button