Giải Toán 7 Bài 1 Cánh diều: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Toán 7 Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu 

A. Câu hỏi trong bài

Giải Toán 7 trang 3 Tập 2

Câu hỏi khởi động trang 3 Toán 7 Tập 2: Ở lớp 6, chúng ta đã làm quen với tiến trình thống kê, trong đó có thu thập, phân loại  và biểu diễn dữ liệu.

Làm thế nào để biểu diễn dữ liệu đã được thu thập và phân loại?

Lời giải

Sau khi thu thập dữ liệu, ta phân loại và biểu diễn dữ liệu bằng bảng số liệu hoặc bằng biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ cột kép).

Hoạt động 1 trang 3 Toán 7 Tập 2: Đọc kĩ các nội dung sau:

Lớp trưởng lớp 7D thu thập thông tin về Tổ I được những dữ liệu thống kê sau:

– Tổ I gồm mười bạn, đó là: An, Bích, Châu, Chung, Dung, Dương, Quỳnh, Sơn, Thuỳ, Việt.

– Số đo chiều cao (theo đơn vị xăng – ti – mét) của mười bạn đó lần lượt là: 153, 150, 154, 151, 152, 152, 154, 156, 155, 154.

Lời giải

Nhận xét: Sau khi đọc các dữ liệu thống kê thu thập được ở trên thì ta thấy:

– Dữ liệu về chiều cao của các bạn trong Tổ I của lớp 7D là dữ liệu thống kê là số (số liệu);

– Dữ liệu tên các bạn trong Tổ I là dữ liệu thống kê không phải là số.

Giải Toán 7 trang 4 Tập 2

Hoạt động 2 trang 4 Toán 7 Tập 2: Đọc kĩ các nội dung sau:

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu, ta cần xem xét tính hợp lí của những dữ liệu thống kê đó, đặc biệt chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí. Ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để thực hiện điều đó.

Giải Toán 7 trang 5 Tập 2

Hoạt động 3 trang 5 Toán 7 Tập 2: Biểu đồ cột ở Hình 1 biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Khánh Hoà trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Giải Toán 7 Bài 1 (Cánh diều): Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu (ảnh 1) 

a) Nêu cách xác định tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong mỗi năm từ 2016 đến 2020.

b) Tìm hiểu nguyên nhân và nêu một vài lí do giải thích vì sao tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2020 giảm so với năm 2019.

Lời giải

a) Để xác định tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong mỗi năm từ năm 2016 đến năm 2020, ta làm như sau:

Nhìn vào cột biểu thị tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2016 ở Hình 1, ta thấy trên đỉnh cột đó ghi số 12 929,7 và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là tỉ đồng.

Vậy tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2016 là 12 929,7 tỉ đồng.

Tương tự như trên, ta xác định được:

– Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2017 là 17 300 tỉ đồng;

– Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2018 là 21 819,6 tỉ đồng;

– Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2019 là 27 100 tỉ đồng;

– Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2020 là 6 946,2 tỉ đồng.

b) Năm 2020 là năm bệnh dịch covid diễn ra phức tạp nên ảnh hưởng đến ngành du lịch. Một số lí do có thể giải thích cho tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2020 giảm so với năm 2019:

– Để hạn chế lây lan bệnh dịch thì cần hạn chế di chuyển và tập trung nơi đông người;

– Việt Nam có khoảng thời gian không mở cửa du lịch quốc tế;

– Mặc dù dịch Covid – 19 được kiểm soát, du lịch trong nước vẫn hoạt động nhưng liên tục bị gián đoạn bởi các đợt giãn cách xã hội;

– Do dịch bệnh diễn ra ảnh hưởng đến nền kinh tế dẫn đến ảnh hưởng tài chính của người lao động;

B. Bài tập

Giải Toán 7 trang 7 Tập 2

Bài 1 trang 7 Toán 7 Tập 2: Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web http://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

– Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

– Bán kính (theo đơn vị ki – lô – mét) của tám hành tinh đó lần lượt là:

2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 262, 25 362, 24 622.

Giải Toán 7 Bài 1 (Cánh diều): Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu (ảnh 1) 

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?

Lời giải

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên:

– Dữ liệu thống kê về Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh (Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương) là tên các hành tinh nên không phải là dãy số liệu.

– Dữ liệu thống kê về bán kính (theo đơn vị ki – lô – mét) của tám hành tinh là số nên là dãy số liệu.

Bài 2 trang 7, 8 Toán 7 Tập 2: Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham gia đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

Giải Toán 7 Bài 1 (Cánh diều): Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu (ảnh 1) 

Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột kép ở Hình 3. Theo em, bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?

Lời giải

Quan sát biểu đồ cột kép trên Hình 3 ta thấy số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của lớp 7C là 25 học sinh và số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 20 học sinh.

Khi đó số học sinh của lớp 7C là: 25 + 20 = 45 (học sinh).

Mà mỗi lớp có 40 học sinh nên bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp 7C.

Vậy Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp 7C.

Giải Toán 7 trang 8 Tập 2

Bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 2: Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.

Giải Toán 7 Bài 1 (Cánh diều): Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu (ảnh 1) 

a) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

Giải Toán 7 Bài 1 (Cánh diều): Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu (ảnh 1) 

b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?

Lời giải

a) Quan sát biểu đồ cột kép ở Hình 4, ta đọc được các dữ liệu sau:

– Năm 1979, dân số Việt Nam là 53 triệu người, dân số Thái Lan là 46 triệu người.

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan là: 5346.

– Năm 1989, dân số Việt Nam là 67 triệu người, dân số Thái Lan là 56 triệu người.

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan là: 6756.

– Năm 1999, dân số Việt Nam là 79 triệu người, dân số Thái Lan là 62 triệu người.

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan là: 7962.

– Năm 2009, dân số Việt Nam là 87 triệu người, dân số Thái Lan là 67 triệu người.

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan là: 8767.

– Năm 2019, dân số Việt Nam là 96 triệu người, dân số Thái Lan là 70 triệu người.

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan là: 9670=4835.

Ta có bảng sau:

Năm

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số Việt Nam (triệu người)

53

67

79

87

96

Dân số Thái Lan (triệu người)

46

56

62

67

70

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan

5346

6756

7962

8767

4835

b) Ta có: 53461,15; 67561,20; 79621,27; 87671,30;48351,37.

Thấy rằng: 1,15 < 1,20 < 1,27 < 1,30 < 1,37.

Do đó trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm 2019.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Cánh diều, chi tiết khác: 

Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu

Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 4: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 5: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 7 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *