Tài liệu & Biểu mẫu

Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là biểu mẫu được sử dụng khi bệnh nhân có yêu cầu hoặc có lý do chuyên môn chính đáng. Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mới nhất hiện nay được sử dụng theo mẫu số 6 ban hành theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế là việc chuyển người bệnh từ một cơ sở khám chữa bệnh (KCB) này sang một cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị. Chuyển tuyến có thể là từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới, hoặc giữa các cơ sở KCB cùng tuyến. Vậy dưới đây là mẫu Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mới nhất mời các bạn cùng theo dõi.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(BYT/SYT/…)
TÊN CƠ SỞ KHÁM
BỆNH, CHỮA BỆNH

Bạn đang xem: Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số hồ sơ: ….
Vào sổ chuyển tuyến số:……

Số: …/202…/GCT

GIẤY CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ……………………………………………………..

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:…………………………. Trân trọng giới thiệu:

– Họ và tên người bệnh: ……………………Nam/Nữ:……. Năm sinh:……..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

– Dân tộc: ……………………………………………………… Quốc tịch: ………..

– Nghề nghiệp: ……………………………Nơi làm việc …………………………

– Số thẻ bảo hiểm y tế: …………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đến ngày……tháng……Năm…………..

Hết thời hạn: □ Không xác định được thời hạn: □

– Đã được khám bệnh, điều trị:

+ Tại:…… (Tuyến………………………………………….. ) từ ngày…………… tháng………….. năm 202…. đến ngày…..tháng……năm 202….

+ Tại:……(Tuyến………………………………………… ) từ ngày….. tháng….năm 202……đến ngày….. tháng…..năm 202…

TÓM TẮT BỆNH ÁN

– Dấu hiệu lâm sàng: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Chẩn đoán: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Phương pháp, thủ thuật, kỹ thuật, thuốc đã sử dụng trong điều trị: ……………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Tình trạng người bệnh lúc chuyển tuyến: ……………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Lí do chuyển tuyến: Khoanh tròn vào mục 1 hoặc 2 lý do chuyển tuyến. Trường hợp chọn mục 1, đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

(1) Đủ điều kiện chuyển tuyến:

a) Phù hợp với quy định chuyển tuyến(*):

b) Không phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Theo yêu cầu của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.

– Hướng điều trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Chuyển tuyến hồi:……….. giờ……… phút, ngày …. tháng………… năm 202……..

– Phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………..

– Họ tên, chức danh, trình độ chuyên môn của người hộ tống (nếu có): ………

………………………………………………………………………………………

BÁC SĨ, Y SỸ KHÁM, ĐIỀU TRỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng…. năm 202…

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHUYỂN TUYẾN
(Ký tên, đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

(*). Người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh bao gồm được chuyển lên tuyến trên hoặc chuyển về tuyến dưới hoặc chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung bài viết Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (4 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button