Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2023 – 2024

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2023 - 2024

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1 là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến tại các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Được lập ra dùng để giáo viên chủ nhiệm gửi tới các bậc phụ huynh về việc mời họp, trao đổi, thông báo tình hình học tập của các em học sinh.

Họp phụ huynh cuối học kì 1 là hình thức do giáo viên và nhà trường tổ chức một buổi sinh hoạt có sự tham gia của thầy cô giáo chủ nhiệm, phụ huynh học sinh và ban cán sự lớp nhằm công bố kết quả học tập của học sinh, thảo luận và giúp các em giải quyết vấn đề học tập, nâng cao kết quả học tập, hạnh kiểm. Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công tốt đẹp, trước tiên giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch, gửi giấy mời họp và cần xây dựng kịch bản chỉn chu.

Mục lục

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1

UBND Huyện…………….

Trường…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
————————-

GIẤY MỜI
TRƯỜNG……………………………..

Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………

Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối học kì 1 năm 20… – 20……

Thời gian:……….…. ngày …. tháng ….. năm 20…………….

Địa điểm: ………………………………….. Lớp…… Trường…………..

Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học kì 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
———————

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………là phụ huynh em……….… học lớp:…………..trường Tiểu Học:……………………………………

Đúng vào lúc …………………………. ngày …….. tháng …….. năm ……….…………

Thực hiện chỉ đạo của BCH trường………………………… năm học……………………..

GVCN lớp……………. xin kính mời ông (bà) đúng…. giờ….. phút…..ngày….. tháng….. năm…… đến tại lớp….. trường……….để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT ……………..
TRƯỜNG……………………..
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
……….., ngày…….tháng…….năm…….

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):………………………………………………………….. là phụ huynh của em:…………………………….lớp…….. Trường ……………………….

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường …………………………. năm học ……………………..

Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………… xin kính mời Ông (bà) đúng……..giờ…….phút ngày……..tháng……..năm……….đến tại lớp………… trường ……………. để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư mời họp phụ huynh cuối kì 1

Trên đây là nội dung bài viết Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *