Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà lớp 9 (1 Mẫu)

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà bao gồm hướng dẫn viết cùng 18 bài mẫu do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 9 trau dồi vốn từ, củng cố kỹ năng viết đoạn văn ngày một hoàn thiện hơn.

Đề bài: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.
Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

Mục lục

Hướng dẫn Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà

Phần mở đầu:

  • Tiêu ngữ
  • Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)
  • Thời gian, địa điểm

Mục lớn trong phần nội dung

  • Thông tin về người cho thuê nhà
  • Thông tin về người cần thuê nhà
  • Các điều khoản về thuê nhà: Tiền, thời gian…

Phần kết thúc:

Chữ kí, họ tên của người đại diện bên A – Chữ kí, họ tên người đại diện bên B.

Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

  • Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.
  • Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.
  • Thông tin về ngôi nhà cho thuê
  • Thống kê hiện trạng tài sản

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm:……………………….

Bên chủ nhà

Ông (bà):…

Địa chỉ thường trú:…………………

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:…………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây: Điểu 1

Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )

Giá thuê: 10 OOOđ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ổng (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

   Bên thuê nhà                                        Bên chủ nhà

(Họ tên và chữ kí)                                  (Hộ tên và chữ kí)

*****

Trên đây là 1 bài mẫu Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà lớp 9 do thầy cô trường Bình Chánh biên soạn. Hy vọng dựa vào đây, các em sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hoàn thành tốt bài tập của mình. Chúc các em hoàn thành tốt bài tập của mình với điểm số cao nhất nhé.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh 

Chuyên mục: Học tập, Lớp 9

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *