Tài liệu & Biểu mẫu

Kế hoạch tổ chức chương trình mừng xuân đón Tết 2024

Kế hoạch tổ chức chương trình mừng xuân đón Tết 2024 sẽ giúp mọi người có trước thông tin cho ngày đầu xuân năm mới Giáp Thìn. Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Xuân 2024 với 2 mẫu nêu rõ mục đích, yêu cầu, các hoạt động tổ chức tuyên truyền, thời gian thực hiện.

Bên cạnh một kịch bản hay, thì cũng cần xây dựng một kế hoạch tổ chức thật chu đáo thì mọi thứ mới diễn ra thành công tốt đẹp, theo đúng tiến độ. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu kế hoạch trong bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh:

Mục lục

Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2024 – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức chương trình mừng xuân đón Tết 2024

XÃ………….

Số: ………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng ……năm ……..

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn ………… ngày …………. của Ban tuyên tuyên giáo huyện ủy …………; Kế hoạch số: 01 /KH-UBND-VH ngày 02/01/2022 của UBND huyện …………; hướng dẫn số ……….. ngày ……….. của phòng VHTT huyện về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niện 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Ủy ban nhân dân xã ……… xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và kỷ niệm …… năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), ….. năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947 -20/02/2024). Kỷ niệm….. năm danh xưng Thanh Hóa nhằm cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, nhân dân trong xã, thi đua phát huy nội lực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục – Thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày tết, chú trọng tổ chức các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian giàu bản sắc Văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024.

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền, cổ động trực quan

– Thời gian: ……………………….

– Địa điểm: Tất các các thôn, các cơ quan trường học trên địa bàn xã.

– Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm …..năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), và kỷ niệm …….năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2024). Kỷ niệm ….. năm danh xưng Thanh Hóa (1029 – 2024) và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, của xã trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Đặc biệt cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân; an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn

– Hình thức tuyên truyền:

+ Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, Đài truyền thanh thanh, Trang Thông tin điện tử của xã,đài truyền thanh xã, tuyên truyền cổ động trực quan Pa nô, áp phích tại trung tâm xã, nơi công cộng… lồng ghép biểu diễn, giao lưu Văn hóa – Văn nghệ, các hoạt động Thể dục – Thể thao, nhất là các môn thể thao dân tộc.

1.2. Treo cờ Tổ quốc

Các thôn, cơ quan trường học và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trang trí khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời gian thực hiện:…………………………………..

2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

2.1. Đối với các thôn:

– Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, kịch bản tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng chào đón Giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024 gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) ……. năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2024). Kỷ niệm ……năm danh xưng Thanh Hóa

– Thời gian:……………………………….

– Địa điểm: ……………………………….

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban thôn phối hợp với đoàn thanh niên, hội LHPN, hội nông dân thực hiện thực hiện.

* Sáng mùng một tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. UBND xã, các thôn, các trường tổ chức làm lễ chào cờ.

2.2. Tổ chức lễ hội năm 2024.

– Lễ hội khua luống, nhảy sạp, cồng chiên thôn……………..

– Thời gian: ………………………………

– Địa điểm: ………………………………

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn…….và các ban ngành liên quan thực hiện.

2.3. Các hoạt động TDTT.

* Giao lưu bóng chuyền hơi gồm: ………………………………

– Thời gian: ………………………………

– Địa điểm: ………………………………

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: do các thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu bóng chuyền da gồm: ………………………………………………………………

– Thời gian: ………………………………………………………………

– Địa điểm: Tại nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do các thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu đánh mảng gồm các thôn: ………………………………

– Thời gian: ………………………………

– Địa điểm: ………………………………

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do các thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu bóng đá gồm các thôn: ………………………………

– Địa điểm: Tại sân vận động các thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do các thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị chủ động, bố trí nguồn kinh phí chi tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT.

2. Huy động nguồn lực xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Văn hóa xã

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn và hoạt động lễ hội năm 2024 trên toàn xã. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động lễ hội truyền thống tại địa bàn xã; hướng dẫn việc tổ chức treo cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính; phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Công an xã, cán bộ tư pháp… tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các nhà hàng Karaoke, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, lễ hội; hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ trái quy định, các trò chơi đánh bạc trá hình; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ và thả đèn trời; Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi, trò diễn, mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

2. Đài Truyền thanh, trang thông tin điện tử xã.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh những sự kiện chính trị và hoạt động của đời sống xã hội; tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ,.. trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

– Xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão 2024 rên địa bàn xã.

– Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng đảm bảo thời lượng của Đài phát thanh và truyền hình huyện ………… đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trong dịp Tết.

3. Trạm y tế xã

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành đoàn thể kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị người bệnh, chuẩn bị tốt các phương tiện và lực lượng cho việc cấp cứu trong dịp Tết. Tổ chức tuyên truyền, cho nhân dân giữ vệ sinh, phòng các bệnh dịch về ăn uống trước,trong và sau Tết.

4. Công an xã

– Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các thôn, các trường học nơi diễn ra các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn, nơi tổ chức lễ hội năm 2024.

– Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, các thôn tiến hành tuần tra, kiểm tra đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật như: tàng chữ, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đổi tiền mệnh giá nhỏ, cờ bạc, mê tín dị đoan, các trò chơi đánh bạc trá hình.

5. Đối với các thôn, trường học

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động lễ hội, chú trọng các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

– Chỉ đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc, đồng thời chỉ đạo thực hiện tuyên truyền pa nô, áp phích, trang trí băng rôn, cờ, khẩu hiệu tại các trục đường khu vực trung tâm, nhà văn hóa, nhà trường. Thực hiện làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính đảm bảo vệ sinh môi trường sạch, đẹp trong dịp vui Tết, đón Xuân.

6. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các khu dân cư trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn, tổ chức lễ hội năm 2024 của UBND xã ………. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến giải quyết./.

Nơi nhận:

– Phòng VHTT&DL huyện (B/c);
– Thường trực Đảng ủy – HĐND xã;
– Chủ tịch, PCT UBND xã;
– 11 thôn, 4 trường học, trạm y tế (T/h);
– Đài TT xã (T/h);
– Các ban ngành, đoàn thể (P/h);
– Lưu VT,VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2024 – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………..

…………, ngày…tháng…năm….

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN 20…….

– Căn cứ vào kế hoạch năm học của Sở GD&ĐT ……….; Phòng GD&ĐT ………..; Trường Tiểu học ……………..

– Liên đội Tiểu học ……………………. đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi mừng Đảng – Mừng xuân 20…. như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Nhằm thực hiện tốt công tác triển khai mô hình trường học mới trong đó đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Chủ động phối hợp và tạo sự quan tâm của phụ huynh học sinh tới con em mình.

– Tạo không khí vui tươi sôi nổi cho các em nhân ngày tết cổ truyền, có sự tham gia của phụ huynh học sinh, các em tham gia các hoạt động vui tươi, bổ ích an toàn, lành mạnh. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục động viên các em thi đua học tốt, phấn đấu thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

II/. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1/. Thời gian: Cuộc thi được bắt đầu vào lúc

2/. Đối tượng tham gia: Thầy cô và tất cả các em học sinh của trường

III/. NỘI DUNG:

1/. Trò chơi dân gian:

– Bịt mắt bắt bóng: Mỗi lớp … nam, …nữ. Nhóm tham gia: Khối 1, khối 2+3, khối 4+5.

– Kéo co: Mỗi đội … nam,…nữ. Nhóm tham gia: Khối 1 đến khối 5.

* Giải thưởng:

+ Bịt mắt bắt bóng: …giải nhất .

+ Kéo co: … giải nhất.

2/. Thi trang trí mâm ngũ quả.

– Mỗi lớp chuẩn bị trước trái cây, bánh mứt, mâm, dĩa hoặc khay mứt.

– Mỗi nhóm phải cử một đại diện thuyết trình về ý nghĩa của mâm ngũ quả và mâm bánh mứt của mình trang trí.( Ngắn gọn)

* Giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 khuyến khích.

3/. Giao lưu văn nghệ.

Mỗi khối lên trình bày tiết mục văn nghệ, giáo viên giao lưu 2 tiết mục hát.

IV/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/. Đối với Tổng phụ trách:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động mừng xuân 20…..

– Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động.

2/. Đối với GVCN:

– Triển khai kế hoạch đến các em học sinh.

– Chuẩn bị cơ sở vật chất tham gia, hướng dẫn học sinh các trò chơi.

3/. Về kinh phí:

– Giáo viên chủ nhiệm và học sinh tự đóng góp kinh phí để tham gia..

4/. Thành phần ban giám khảo:

* Trang trí mâm ngũ quả:

+ Ban Giám Hiệu nhà trường: Trưởng ban

+ Đại diện hội phụ huynh: Phó ban

+ Chủ tịch Công đoàn trường: Thành viên

+ Giáo viên mỹ thuật: Thư ký

+ Tổng phụ trách: Thành viên

* Trò chơi dân gian:

+ …………………….. Trưởng ban

+ ……………………… Phó Ban

+ …………………….. Thành viên

+ …………………….. Thành Viên

+ …………………….. Thư ký

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 20…. của trường Tiểu học ……. năm học 20….-20…..

……………, ngày…tháng…năm….

Nơi nhận:

– GVCN lớp ;

– PHHS;

– Lưu.

Tổng phụ trách

Duyệt của Ban giám hiệu

Trên đây là nội dung bài viết Kế hoạch tổ chức chương trình mừng xuân đón Tết 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button