Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2023

Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2023

TOP 5 Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ, công nhân, viên chức hay nhất mà THCS Bình Chánh đăng tải dưới đây sẽ giúp những người làm MC tự tin dẫn dắt hội nghị, đảm bảo chương trình diễn ra đúng thời gian đã ấn định đồng thời chủ động, bình tĩnh hơn trước các tình huống phát sinh.

Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được tổ chức thường niên tại các trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp cấp cơ sở. Qua đó giúp cán bộ, công nhân viên khối nhà nước tổng kết lại kết quả hoạt động của năm cũ và thảo luận, đưa ý kiến về các phương hướng, nhiệm vụ cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Bên cạnh lời dẫn chương trình các bạn xem thêm kịch bản, bài phát biểu, bài tham luận.

Mục lục

Mẫu lời dẫn chương trình Hội nghị – Mẫu 1

Đã đến giờ làm việc, xin mời các đồng chí ổn định để Hội nghị được bắt đầu (Lê Thị A)

Mở đầu chương trình làm việc là các tiết mục văn nghệ của đoàn thanh niên chào mừng hội nghị. Xin mời đ/c Lan Anh lên điều hành chương trình văn nghệ (chương trình văn nghệ)

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Lê Thị A)

Kính thưa: Các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Căn cứ công văn số,,,,,,,,ngày,,,,,,,, của phòng giáo dục và đào tạo. Về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 20…..-20…..

Thực hiện nhiệm vụ năm học 20…..-20…., hôm nay trường mầm non …………… tổ chức HNCBCCVC năm học 20…..-20…. nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học 20….-20….., Điểm lại những thành công và tìm ra nguyên nhân hạn chế để xây dựng giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 20…..-20…. phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của nhà trường.

Quy định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình, xây dựng các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 20…..-20…..

Đến dự hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía PGD có Đ.c: ……………………………………………

………………………………………..…………………………….

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào.

Về phía nhà trường có Đ.c: ……………….- BTCB-HT nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào.

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban giám hiệu cùng toàn thể CB giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

* Mời đoàn chủ tịch lên làm việc

Kính thưa các vị ĐB, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Tại phiên họp trù bị 12/10/20….. Hội nghị đã giới thiệu đoàn chủ tịch gồm 3 đ/c có tên sau:

1. Đ/c: ………………. – BTCB – HT nhà trường.

2. Đ/c: ……………………- Chủ tịch công đoàn

3. Đ/c: ……………. – CBVC trong nhà trường

Sau đây xin kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành hội nghị.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành hội nghị, cử thư ký của hội nghị và thông qua nội dung chương trình hội nghị

Hải: Được sự tín nhiệm của hội nghị giới thiệu chúng tôi vào đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Sau đây chúng tôi xin cử đồng chí Bùi Thị Thu Nga làm thư ký để ghi lại diễn biến của hội nghị:

Xin mời đồng chí lên vị trí làm việc.

Lan Anh: Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình làm việc của hội nghị CBCC,VC năm học 20…..-20….

(Lan Anh – Có văn bản riêng)

3. Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; phương hướng nhiệm vụ năm học 20…..-20….

Lê Thị A: Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………. thay mặt đoàn chủ tịch lên thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Báo cáo thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 20….-20….., phương hướng nhiệm vụ năm học 20…..-20…..

Xin kính mời đ/c.

(Hà- Có VB riêng)

4. Hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường và Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu nhà trường.

Lê Thị A: Sau đây xin kính mời đ/c: ………………. – Hiệu trưởng nhà trường thông qua thông qua báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường và Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu nhà trường. Xin kính mời đồng chí.

Hải (Có báo cáo riêng)

5. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20….-20….. và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 20…..-20….; Dự thảo giao ước thi đua năm học 20…..-20…..

Lê Thị A: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: …………………… – Thông qua phiếu tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng, năm; phiếu tiêu chí; thang điểm đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 20…..-20…..

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20….-20….. và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 20…..-20….;

– Quy chế thăm hỏi của Công đoàn trường;

Xin mời đồng chí!

Lan Anh (có báo cáo riêng)

6. HN Thảo luận

* Hải: Vừa rồi các đ/c đã được nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Báo cáo thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 20….-20….., phương hướng nhiệm vụ năm học 20…..-20….; kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường…, sau đây xin mời các đồng chí trong hội nghị phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo trên về các hoạt động của nhà trường.

Xin mời các đồng chí thảo luận (CB, GV, NV)

7. Hải: trả lời các ý kiến

* Hải: Xin hỏi hội nghị còn ai có ý kiến nào khác không?

(Nếu các đồng chí còn ý kiến có thể gửi bằng văn bản cho thư ký tổng hợp bổ sung sau)

8. Lê Thị A: Hội nghị giải lao:

Tùy vào thời gian nếu cho phép thì nghỉ, nếu ko sẽ xin phép hội nghị làm việc liên tục.

9. Lê Thị A: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: Đỗ Thị Kim Dung- kế toán nhà trường thông qua quy chế chi tiêu nội bộ

Dung đọc (có báo cáo riêng)

11. Lê Thị A. Tiếp theo xin mời đ/c: …………… đại diện ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 20….-20….., kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 20…..-20….

Hạnh (có báo cáo riêng)

12. Khen thưởng:

Lê Thị A: Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí ……………………-CTCĐ lên thông qua quyết định khen thưởng

*Lan Anh: Sau đây xin trân trọng kính mời:

Đ/c………………………………………………………………. lên trao thưởng cho tập thể nhà trường. Xin mời đ/c ………………. thay mặt nhà trường lên nhận thưởng.

Tiếp theo xin trân trọng kính mời đ/c ……………….-BTCB-HT nhà trường lên trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 20….-20…… Xin kính mời các đ/c có tên sau lên nhận thưởng: 1. Đ/c ………………………

2. Đ/c ………………………

3. Đ/c ………………………

13. Lê Thị A: Tiếp theo xin mời đồng chí ……………………- CTCĐ lên thông qua bản ký kết giao ước thi đua giữa người nhà trường với tổ chức công đoàn.

14. Lan Anh: Tiếp theo xin mời đồng chí Bùi Thị Thu Nga thư ký hội nghị lên thông qua dự thảo nghị quyết của hội nghị

(Đ/c Nga- có nghị quyết riêng)

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung cao. Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường mầm non …………… đã thành công rực rỡ.

15. Lê Thị A: Xin kính mời đồng chí ………………. lên tổng kết hội nghị

(Hải – có VB riêng)

Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 2

I. Tổ chức (Đ/c …..):

1. Chào cờ:

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

– Nhạc (Đ/c………)

– Hát Quốc ca (tất cả đại biểu, cán bộ, viên chức).

* Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

2. Giới thiệu đại biểu – Tuyên bố lý do

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm học …….. đã kết thúc, Trường THCS …………….. tiếp tục lập được những thành tích đáng trân trọng, tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Liên đoàn Lao động thành phố……. tặng giấy khen cho công đoàn nhà trường. Liên đội thiếu niên được Hội đồng Đội thành phố công nhận là Liên đội mạnh, nhiều cá nhân tiêu biểu được UBND, Liên đoàn lao động, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố …… tặng giấy khen.

Để đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học vừa qua đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Dưới sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT thành phố Hoà Bình, hôm nay trường THCS ……………………… tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học …………….

Về dự Hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu:

* Về phía địa phương có:

1…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

* Về phía Phòng GD&ĐT thành phố có:

1…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

*Về phía đơn vị bạn có:

1…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý!

Về dự Hội nghị hôm nay có ……… đồng chí cán bộ công chức của nhà trường đủ tư cách là đại biểu chính thức của Hội nghị.

Xin được nhiệt liệt chào đón!

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày…. tháng…. năm…… đã thống nhất đề cử:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

 1. Đồng chí: ……………………… – Hiệu trưởng
 2. Đồng chí: ……………………… – Chủ tịch Công đoàn
 3. Đồng chí: ………………………. – Giáo viên

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí ………………………………. – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Đoàn chủ tịch điều hành:

Đ/c ……………..:

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Mở đầu nội dung chương trình hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………….- Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học …… và kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học …………….

Xin kính mời đồng chí.

Đ/c ……………………….:

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ……………………… chủ tịch công đoàn nhà trường báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và kiến nghị của cán bộ công chức nhà trường trong thời gian chuẩn bị đại hội:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Đ/c ………….:

Trả lời các ý kiến của cán bộ công chức nhà trường (nếu có).

III. ĐỒNG CHÍ chủ tịch CĐ

* Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi

Tiếp theo chương trình

* Giới thiệu đồng chí …………………. thay mặt Ban thanh tra nhân dân lên báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ …… Xin kính mời đồng chí.

IV. Công bố khen thưởng

Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa được nghe đồng chí .Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học………. Với sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí cán bộ công chức, trường THCS …………………được UBND TP…….. công nhận danh hiệu “Tập thể tiên tiến”, công đoàn trường được Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình tặng Giấy khen, một số đồng chí được công nhận danh hiệu thi đua cá nhân. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ………………………. lên đọc các Quyết định khen thưởng.

* Về tập thể:

+ Nhà trường: Mời đồng chí . Hiệu trưởng nhà trường lên nhận Giấy khen tặng danh hiệu “Tập thể tiên tiến”của Chủ tịch UBND TP.

Xin kính mời các đồng chí có tên sau lên nhận danh hiệu CSTĐ, LĐTT năm học……..

…………………………………………………………………………

+ Công đoàn trường: Mời đồng chí …………………… – Chủ tịch Công đoàn lên nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố…….

Xin trân trọng kính mời đồng chí …………………………………….lên trao………

* Về cá nhân:

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng công đoàn: Đ/C: ……………………………….. – Chủ tịch công đoàn trường

+ Công đoàn……. khen : …………………………………………

Xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………… lên trao…………………….

+ Công đoàn ngành GD thành phố…………… tặng giấy khen cho các đồng chí công đoàn viên xuất sắc ……………………………………………………….

Xin trân trọng kính mời đồng chí: ………………………………………… lên trao thưởng.

V. ĐỒNG CHÍ …………………

1. Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể hội nghị

Năm học…….. dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng – chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của ngành giáo dục thành phố, đặc biệt là sự nỗ lực của …. đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên trường THCS ………………………… đã đạt được một số thành tích đáng kể trong mọi hoạt động, tiêu biểu là hoạt động dạy và học. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. đồng chí …………………… . . sẽ lên trao đổi với Hội nghị về vấn đề này.

Xin kính mời đồng chí.

2. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Hội nghị vừa được nghe đồng chí A nêu một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, để chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt kết quả xin mời đồng chí ……………………………… có ý kiến

Xin kính mời đồng chí

3. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học công tác giáo dục học sinh rất quan trọng, với lòng yêu nghề mến trẻ các thầy giáo cô giáo luôn tận tụy với học sinh,việc chăm lo giáo dục thường xuyên, bám sát học sinh trong nhà trường đó là các thầy giáo cô giáo làm công tác chủ nhiệm lớp. Sau đây cô giáo ……………….. . là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm rất nhiều năm sẽ có một số ý kiến đóng góp về vấn đề này. Xin kính mời đồng chí

4. Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể hội nghị

Năm học …………….. nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội. Đội ngũ thầy cô giáo là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Công đoàn nhà trường phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trong nhà trường phát động tốt các phong trào thi đua. Năm học …………….. công đoàn nhà trường đã được liên đoàn thành phố ……. tặng khen

Sau đây đồng chí …………………………… – Chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ lên trình bày ý kiến về vấn đề này – Xin kính mời đồng chí

5. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS tự hào phấn khởi được công nhận liên đội mạnh nhiều năm qua. Hoạt động đội của trường luôn luôn được đẩy mạnh. Năm học vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, BGH nhà trường, hoạt động đoàn đội đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, đưa hoạt động học tập, tu dưỡng của học sinh ngày càng ổn định và có kỷ cương nề nếp. Để đẩy mạnh hoạt động đoàn đội và nâng cao chất lượng đội viên, mỗi chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Đồng chí – Tổng phụ trách Đội sẽ phát biểu ý kiến

Xin kính mời đồng chí.

VI. ĐỒNG CHÍ ………….

1. Giới thiệu đại biểu phát biểu

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo ngành, địa phương hôm nay nhà trường rất vinh dự được đón đồng chí: …………………………………. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí: …………………………………………….lên phát biểu ý kiến chỉ đạo.

* Tiếp thu ý kiến phát biểu

2. Biểu quyết chỉ tiêu phấn đấu năm học.

Chỉ tiêu phấn đấu năm học:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

VII. ĐỒNG CHÍ CĐ

1. Giới thiệu tổ bầu cử lên làm việc: Ban thanh tra nhân dân trường THCS nhiệm kỳ …………….. đã hoàn thành nhiệm vụ, để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra cùng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ……………. Hội nghị trù bị ngày…. tháng …năm 2020 đã thống nhất bầu các đồng chí có tên sau vào Tổ bầu cử:

– Đồng chí: …………………….. – Tổ trưởng

– Đồng chí: …………………….. – Uỷ viên

– Đồng chí: ……………………….. – Uỷ viên.

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc:

– Trong thời gian kiểm phiếu đồng chí ………………điều khiển văn nghệ.

– Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu và mời Ban thanh tra nhân dân ra mắt.

Phát động thi đua (HT)

2. Giới thiệu đồng chí ……………………………… – Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết.

3. Bế mạc

Kính thưa các vị đại biểu – Thưa toàn thể hội nghị

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học ……………, xây dựng nghị quyết, kí cam kết trách nhiệm giữa giáo viên với nhà trường quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu cơ bản năm học ……………. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị, xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị đứng lên làm lễ chào cờ.

Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 3

I. Chào cờ

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm chào cờ chào!

Quốc ca

Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

1. Tuyên bố lý do:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề “Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo“, toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“.

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo……………….., trường……………….. tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học …………… nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

2. Giới thiệu đại biểu:

Thay mặt tập thể cán bộ công chức trường Tiểu học Bình Sơn xin nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu về dự Hội nghị cán bộ công chức của trường năm học …………….

Vinh dự cho phép tôi được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:……………………………………………………………

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c: …………………………………………………………..

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c:……………………………………………………………

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Cùng …. cán bộ công nhân viên chức của trường có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

3. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày….. tháng…… năm …… đã thống nhất đề cử:

 • Đoàn Chủ tịch gồm:

Đồng chí:…………………………… – Hiệu trưởng

Đồng chí:…………………………… – Phó Hiệu trưởng

Đồng chí:…………………………… – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

 • Thư ký hội nghị:

Đồng chí…………………………… – Giáo viên

Đồng chí …………………………… – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Thông qua chương trình Hội nghị

 • Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học …………….. và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học …………….
 • Báo cáo của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị.
 • Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học …………….. và năm học …………….
 • Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ …………….., kế hoạch năm học …………….
 • Giải lao.
 • Thảo luận xây dựng báo cáo.
 • Hiệu trưởng trả lời ý kiến của Cán bộ công chức – viên chức (CBCC- VC).
 • Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.
 • Tuyên dương khen thưởng giáo viên, HS năm học ………………
 • Ý kiến của đại biểu.
 • Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học.
 • Thông qua nghị quyết Hội nghị.
 • Bế mạc.

II. Đoàn chủ tịch điều hành (Nội dung)

Đ/c …………….:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học …………….. và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học ……………

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!

Để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu, đã đạt được. Đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm ……………. tôi xin trân trọng mời thầy ……………………– Hiệu trưởng nhà trường lên Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học …………….. và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học …………….

Xin kính mời đồng chí!

2. Báo cáo của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………. – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên Báo cáo về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị.

Xin kính mời đồng chí!

3. Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học …………….. và năm học ……………

Thiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………kế toán nhà trường lên Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học …………….. và năm học …………….

Xin kính mời đồng chí!

4. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ …………….. và kế hoạch năm học ……………

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………. đại diện cho ban thanh tra nhân dân lên đọc Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ …………….. và kế hoạch năm học …………….

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

5. Giải lao

6. Thảo luận xây dựng báo cáo

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, công đoàn, kế toán, thanh tra nhân dân. Để các bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Bây giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

7. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC – VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………..- Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

8. Thông qua một số nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………- Hiệu trưởng nhà trường lên Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng Giáo viên, học sinh năm học ……………..

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………..chủ tịch công đoàn nhà trường lên đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh năm học ………………

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

10. Thông qua các tiêu chí và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học ……………

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………… chủ tịch công đoàn nhà trường lên Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học …………….

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

11. Ý kiến phát biểu của đại biểu

Về dự với hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội nghị đồng chí:………………………… lên phát biểu ý kiến.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

12. Thông qua nghị quyết Hội nghị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí………………thay mặt đoàn thư ký lên Thông qua nghị quyết Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Nếu hội nghị nhất trí với nghị quyết Hội nghị vừa được thông qua thì xin cho ý kiến biểu quyết bằng giơ tay. 100% nhất trí. Như vậy từ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện theo đúng nghị quyết.

13. Bế mạc

Sau những giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chúng ta đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học …………….

Để đạt được những thành tích chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó. Thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, ……. phúc. Chúc các đồng chí cán bộ công nhân viên chức sức khỏe, đoàn kết, thi đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân mật đầu năm học cùng với nhà trường tại văn phòng nhà trường.

Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 4

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đ/C ……………… – BTCB

Kính thưa toàn thể các đ/c

Căn cứ công văn số ……….. hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học ………… ngày … tháng … năm ….. của Công đoàn giáo dục …….;

Thực hiện nhiệm vụ năm học …………. của trường mầm non …………

Được sự chỉ đạo của chi bộ trường MN. Hôm nay BGH và BCH Công trường MN TH Tổ chức nghị viên chức năm học ………… nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị viên chức ………….. Xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ……………….

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu: Đồng chí ………………. – Bí thư chi bộ

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong hội đồng sư phạm trường MNTH

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị

Để Hội nghị thành công, Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế nhà trường và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị CBCC được cử với số lượng là 3 người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là 3 người đề nghị cho biểu quyết.Đại biểu nào không đồng ý hoặc cố ý kiến khác xin cho biểu quyết.

Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch hội nghị là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch. Hoặc cho phép BTC dự kiến danh sách đoàn CT

Nếu các đại biểu nhất trí BTC kiến danh sách đoàn chủ tịch xin cho biểu quyết

(Xin cảm ơn các đ/c)

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1/ Đc ………………… – BTCB – HT

2/ Đc …………………. – PHT – CTCĐ

3/ Đc …………………. – Bí thư chi đoàn – Tổ phó chuyên môn

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết – Đại biểu nào có ý kiến khác không,

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu 2 đ/c có tên sau:

+ …………………

+ ………………… – làm thư ký Hội nghị.

Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến bằng biểu quyết

Đại biểu nào có ý kiến khác không ( Không có)

Xin cảm ơn các đ/c.

Xin mời đoàn thư ký lên vị trí làm việc

III. Tiến hành Hội nghị

1. Thông qua chương trình làm việc của hội nghị

2. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c …………….. – BTCB – HT lên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ……………. và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học …………. Báo cáo việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, các loại quỹ phúc lợi

3. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… – PHT – Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên để Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị.

– Thông qua Quy chế phối kết hợp giữa BGH và công đoàn nhà trường. Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế thu chi tài chính công đoàn

4. Sau đây xin kính mời đ/c ……………..- Trưởng ban TTND lên Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học ……………………..

5. Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………… – Chủ tịch công đoàn báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua năm học .…………….. và phát động thi đua năm học ……………………

6. Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo trên. (Đ/c Hiệu trưởng chủ trì phần thảo luận)

7. Thông qua nghị quyết Hội nghị (gồm các chỉ tiêu thi đua).

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đc ………………… thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học ………………..

Kính thưa Đại hội

Hội nghị đã nghe toàn văn Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học …………….. và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý khác không (Không có) Xin cảm ơn các đ/c

8. Tổ chức ký cam kết thi đua.

Kính thưa toàn thể các đ/c sau đây xin mời toàn thể các đ/c sẽ đăng ký thi đua năm học ………………. và ký cam kết thực hiện các cuộc vận động

9. Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCC trường ……… năm học …………….. đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các đ/c CBGV và NV đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến giúp Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính chúc toàn thể các đ/c sức khỏe ……. phúc và thành công!

Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 5

Phần làm việc của Ban tổ chức: (đ/c ……… điều hành)

Kính thưa đại hội!

Trước khi vào làm việc, tôi xin thông qua một số nội dung sau:

– số lượng thành viên và đại biểu có mặt:……….

– Thông báo chương trình của hội nghị…..

– phổ biến nội quy, quy chế hội nghị:……….

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa…..

Thưa toàn thể hội nghị….

Thực hiện HD của PGD&ĐT huyện ………… Được sự chỉ đạo của Chi bộ, hôm nay trường THCS ĐT tổ chức Đại hội CB-CC-VC năm học 20…-20…., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm học 20….-20…, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 20…-20…..

* Về tham dự Hội nghị thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Về phía lãnh đạo Phòng GD&ĐT, xin trân trọng giới thiệu:

ông ……………………………….. Phòng GD&ĐT

– Về lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu:

ông ………………………………………………………

Ông ………………………………………………………….

– Về phía nhà trường:

Xin trân trọng giới thiệu: đ/c ……… BTCB, Hiệu trưởng nhà trường, đ/c …….. – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, đ/c ………. – Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường;

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn;

– Kính thưa hội nghị

Để Hội nghị thành công, hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành hội nghị.

Căn cứ thực tế nhà trường và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch hội nghị CBCC trường được cử với số lượng là 03 người. Ban Tổ chức xin ý kiến hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch là 3 người đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch là 03 người.

– Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kết quả phiên họp trù bị, được hội nghị ủy quyền, Ban tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch hội nghị:

1. Ông …………………..……, Hiệu trưởng

2. Bà ……………………….…. – Chủ tịch Công Đoàn

3. ông ………………, phó HT

BTC xin ý kiến hội nghị. Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành hội nghị.

———————

Phần làm việc của Đoàn chủ tịch

4. Chủ trì hội nghị cử thư ký Hội nghị:

(đ/c ………… giới thiệu)

– Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch xin giới thiệu cô giáo:

…………. – làm thư ký thư ký của HN

Xin cảm ơn hội nghị, xin mời đ/c thư ký lên làm việc;

(đ/c ………… giới thiệu)

– Kính thưa đại hội:

Năm học 20….- 20… là năm học thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Trường THCS Đồng Tân đón nhận được nhiều quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể, ban ngành, hội cha mẹ học sinh, đây là sự cổ vũ, là nguồn động viên để thầy và trò Trường THCS Đồng Tân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………. Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HN CB-CC-VC năm học 20….-20…; phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 20…-20….. xin trân trọng kính mời đồng chí.

………………………………

Xin chân thành cảm ơn hội nghị đã chú ý theo dõi.

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCC các Tổ;

(đ/c ………… giới thiệu)

Tiếp theo chương trình, xin mời bà ……………. – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCC các Tổ;

…………………………………(đ/c Phượng thông qua báo cáo và tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ – Nội dung ý kiến thể hiện ở Biên bản Hội nghị cấp Tổ)

7. Giải đáp các ý kiến, kiến nghị;

(đ/c ………… + đoàn chủ tịch giải đáp, nêu ý kiến liên quan đến bộ phận nào thì chỉ định bộ phận đó giải đáp)

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin trả lời các ý kiến, kiến nghị của CBCC các Tổ như sau:

…………………………………..

8. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách, quỹ phúc lợi cơ quan và các hoạt động tài chính khác của nhà trường.

(đ/c Phượng giới thiệu)

Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch ủy quyền và kính mời đ/c ….. – Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường trong năm học 2014 – 20…..

………………………………….

9. Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

(đ/c ………… giới thiệu)

Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch ủy quyền và kính mời đ/c ………..Bé – thay mặt cho Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 20…. – 20…., báo cáo kết quả hoạt động thanh, kiểm tra năm học vừa qua.

………….

10. Thảo luận;

(đ/c ………… giới thiệu)

Kính thưa hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, Đoàn chủ tịch hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng nhà trường góp phần làm cho hội nghị thành công tốt đẹp. Đoàn Chủ tịch lưu ý các đại biểu phát biểu tránh những ý kiến trùng lặp nhau, tránh phân tích lan man dài dòng, cần đưa ra những giải pháp thực tế, có tính khả thi. Xin cám ơn trước các ý kiến mà các đại biểu nêu ra.

Mở đầu, tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của …

(Công tác tự học, tự BD để nâng cao trình độ CMNV) – đ/c Tuất

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời ý kiến tham luận của…………..

(Duy trì và nâng cao điểm tuyển sinh vào lớp 10) – đ/c Nga

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời ý kiến tham luận của ……………

Nâng cao HQ, CL công tác chủ nhiệm lớp – đ/c Thoa

11. Trả lời, giải đáp ý kiến, kiến nghị (nếu có)

(đ/c …………+ đoàn chủ tịch giải đáp, nêu ý kiến liên quan đến bộ phận nào thì chỉ định bộ phận đó giải đáp)

Kính thưa hội nghị

Bằng tinh thần trách nhiệm với học sinh thân yêu, bằng ý thức xây dựng nhà trường các đại biểu đó đưa ra nhiều ý kiến hay, nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để xây dựng nhà trường, để tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong suốt năm học. Do quĩ thời gian có hạn Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu còn ý kiến chưa tham luận xin gửi văn bản về cho thư ký hội nghị, để thư ký tập hợp trình Đoàn Chủ tịch. Các ý kiến tham luận tại hội nghị và các ý kiến gửi bằng văn bản đều có giá trị như nhau. Đoàn Chủ tịch xin cám ơn các ý kiến của các đại biểu.

12. Bầu ban thanh tra nhân dân.

CHƯA HẾT NHIỆM KỲ

12. Thông qua nội quy, quy chế cơ quan.

(đ/c ………… giới thiệu)

Trân trọng kính mới đ.c Hanh – HT nhà trường lên thông qua Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và dự thảo quy chế phối phối hợp giữa BCH Công đoàn và chính quyền.

13. Tuyên dương khen thưởng, phát động thi đua

(đ/c ………… giới thiệu)

Tiếp theo chương trình xin mời đ/c Phượng – Chủ tịch công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường trình bày các nội dung:

– Báo cáo tóm tắt phong trào thi đua, kết quả khen thưởng của năm học 20….-20…,

– Tổng hợp đăng ký thi đua các Tổ, các danh hiệu đăng ký thi đua của nhà trường và đoàn thể trong năm học mới,

– Phát động thi đua.

– Đọc danh sách khen thưởng (GVG huyện, huyện khen, CSTĐ Cơ sở, GV ôn thi lớp 10, LĐ TT, kiểm định) – mời lãnh đạo lên trao thưởng. => trao LĐTT, CSTĐ, huyện khen, kiểm định (…………, Cao Hương); các danh hiệu khác đã KHEN và TRAO THƯỞNG rồi.

14. Phát biểu chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo địa phương (có thể có).

(đ/c ……. giới thiệu)

Kính thưa Đại hội

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường THCS Đồng Tân luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và các cấp quản lý giáo dục, sự phối hợp của Hội cha mẹ HS và các ngành, các đoàn thể. Sự có mặt của các vị khách quí hôm nay thể hiện sự quan tâm của quí vị tới nhà trường, tới sự nghiệp GD, tới việc học tập của con em nhân dân.

——————–

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………………………………….chức vụ: …………………..………..đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

——————-

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông: …………………………………………..- Bí thư Đảng uỷ xã ; thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông: ………………………………………….- Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh, đại diện Ban thường trực Hội cha mẹ HS tham gia phát biểu ý kiến với hội nghị.

* Tiếp thu ý kiến Đại hội

(đ/c Hanh TM Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến của đại biểu)

Kính thưa hội nghị

Thay mặt đoàn chủ tịch, thay mặt nhà trường tôi xin cảm ơn, ghi nhận, và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Đảng uỷ, HĐND – UBND xã, ghi nhận ý kiến phối hợp đóng góp quý báu của đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường; nhà trường xin hứa sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, của nhà trường; xin trân trọng cảm ơn và mong muốn đại biểu trong năm học này với vai trò lãnh đạo và tư cách cá nhân của các đồng chí, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nhà trường đạt nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đó đề ra, xin trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí cùng gia đình sức khoẻ, ……. phúc, thành đạt.

15. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản và dự thảo Nghị quyết của hội nghị.

(đ/c Phượng giới thiệu)

– Kính thưa hội nghị

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời cô giáo …Tạ Hà thư ký hội nghị lên thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

16. Biểu quyết chỉ tiêu, và dự thảo nghị quyết hội nghị.

(đ/c Phượng giới thiệu)

Kính thưa hội nghị

Hội nghị đã gần hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đoàn chủ tịch xin kính mời đ/c Nguyễn …………: xin ý kiến Biểu quyết các chỉ tiêu, dự thảo nghị quyết, và Tổng kết bế mạc hội nghị.

(đ/c ………… trình bày)

Kính thưa hội nghị

Hôi nghị đã nghe những chỉ tiêu chính và Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCC năm học 20…5-20…. . Đoàn chủ tịch xin ý kiến hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học 20…-20…. và Dự thảo Nghị quyết hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của hội nghị, và giao cho BGH BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đã thông qua. Mời HT và CTCĐ lên ký cam kết thực hiện nghị quyết.

17. Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

Kính thưa hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCC-VC Trường THCS Đồng Tân năm học 20… – 20…. đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày trước Hội nghị, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, công khai, đóng góp ý kiến, giải pháp và thống nhất các chỉ tiêu cơ bản trong năm học và thông qua nghị quyết của hội nghị;

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp các đ/c đại diện đại diện Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã, , đại diện Hội Cha mẹ học sinh về tham dự và và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thay mặt đoàn chủ tịch chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu, quý Thầy cô sức khoẻ, ……. phúc, thành đạt.

Thưa hội nghị

Nội dung, chương trình của hội nghị đến đây là kết thúc, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị– xin trân trọng cảm ơn;

Chào cờ bế mạc.

Xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị nghỉ;

Trên đây là nội dung bài viết Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (18 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *