Tài liệu & Biểu mẫu

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng (Cách viết + 6 Mẫu)

Sổ theo dõi của tổ trưởng là mẫu sổ được lập ra dùng để theo dõi các thành viên trong tổ về quá trình học tập, đánh giá ý thức, tinh thần học tập, việc làm tốt, việc làm xấu, ý thức thực hiện nội quy của lớp, nhà trường quy định.

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng được ghi chép theo ngày nhằm theo dõi việc thi đua của các thành viên trong tổ. Các thông tin cần được theo dõi theo từng tiết học và ghi chép, phản ánh một cách khách quan, trung thực. Trường hợp tổ trưởng nghỉ, nhiệm vụ sẽ được giao lại cho tổ phó và cộng điểm tương ứng với số ngày làm thay việc cho tổ trưởng. Các nhiệm vụ chính của tổ trưởng theo dõi tình hình thực hiện nền nếp học tập, rèn luyện của các thành viên trong nhóm như:

 • Kiểm tra việc học bài, soạn bài vào vở tự học trước khi đi học.
 • Theo dõi việc làm bài VBT và nộp vở đầy đủ cho giáo viên.
 • Nhắc nhở các bạn học yếu kém, mất trật tự,
 • Phân công trực nhật lớp, khu vực khi đến phiên của nhóm.

Vậy sau đây là TOP 6 mẫu sổ theo dõi của Tổ trưởng năm 2023 – 2024, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Bạn đang xem: Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng (Cách viết + 6 Mẫu)

Mục lục

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng

Sổ theo dõi của tổ trưởng đẹp nhất

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………..

TRƯỜNG THCS ………………

SỔ THEO DÕI THI ĐUA

Tổ: ….

Năm học: 2022-2023

THEO DÕI THI ĐUA
Tổ:…….Tuần ….. ( Từ ngày…… tháng…..năm…… ,ngày…… tháng….. Năm……)
STT Họ và tên Truy bài Nghỉ học Đi muộn Bài tập Dụng cụ Khăn quàng Đồng phục Vệ sinh BV CSCV VHƯS Nói chuyện Điểm Cộng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Điểm tổng:
Xếp hạng:
TỔ TRƯỞNG LỚP TRƯỞNG
(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG SỔ TỔ THEO DÕI CỦA TỔ

* Cách sử dụng sổ:

– Hàng ngày các tổ trưởng mang theo sổ để theo dõi thi đua của tổ viên.

– Hình thức theo dõi: theo dõi chéo các tổ. VD: Tổ 1 -Tổ 2 – Tổ 3 -Tổ 4 – Tổ 1.

– Cách theo dõi: Chấm vào đầu giờ truy bài bằng cách ghi lỗi vi phạm của tổ viên vào các ô tương ứng với các cột. Không đánh dấu bằng ký hiệu mà đánh dấu HS vi phạm bằng cách ghi thứ.

– Ở cột ghi điểm: ghi bằng con số các điểm đạt được trong tuần ( kể cả điểm kiểm tra miệng và giấy).

– Trước giờ sinh hoạt tổ trưởng tổng hợp thi đua tuần báo cáo trước tập thể và GVCN.

Kết quả thi đua hàng tuần là cơ sở để GVCN xếp hạnh kiểm hàng tháng và học kỳ cũng như cả năm.

* Xếp loại thi đua cá nhân và tổ:

– Điểm thi đua cá nhân: Trong tuần mỗi cá nhân sẽ có 100 điểm. Vi phạm sẽ trừ điểm như sau: Nghỉ học có phép: – 05đ/ 1 lần, không phép: – 10đ/1 lần. Đi trễ: – 5đ/1 lần. Bài tập, dụng cụ: – 1đ/dụng cụ. Truy bài: – 3đ/ 1 buổi. Khăn quàng: – 3đ/ 1 buổi. Đồng phục: – 5đ/1 buổi. Vệ sinh: – 10đ/1 buổi. Bảo vệ cơ sở vật chất(BV CSVC): – 10đ/ lần. Văn hóa ứng sử(VHƯS) nói tục, ăn quà vặt trong giờ, vô lễ với thầy cô, cán bộ lớp: – 20đ/ lần. Điểm kém: – 2đ, yếu: -1đ, điểm khá (6,5 ® 8): + 1đ, điểm tốt (9,10): + 3đ. Trường hợp bị phê bình trước giờ chào cờ trừ 20đ.

– Điểm thi đua tổ: Cộng tổng điểm của các tổ viên chia trung bình cho số lượng thành viên trong tổ . Tổ thấp điểm nhất sẽ trực nhật vào tuần kế tiếp (Tổ trưởng phân công).

* Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ lớp:

Trách nhiệm:

+ Theo dõi đều, trung thực, tổng hợp kịp thời.

+ Phản ánh kịp thời cho GVCN những việc bất thường xảy ra với lớp.

Quyền lợi:

+ Miễn quỹ đội cho lớp trưởng, sao đỏ, thư ký; miễn quỹ lớp cho các lớp phó và 4 tổ trưởng.

+ Cộng 5đ / 1 tuần với lớp trưởng , sao đỏ, thư ký và 4 tổ trưởng.

+ Cộng 3đ/ 1 tuần với các lớp phó.

+ Cộng 1 đ / 1 tuần với các tổ phó.

(Nếu cấp trưởng nghỉ mà cấp phó làm thay nhiệm vụ ít nhất 1 ngày thì được cộng điểm bằng cấp trưởng).

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 2

Tổ …………..: Tuần ……………..

(Từ ngày……tháng…….năm……. đến ngày……tháng……năm………)

STT Tên Điểm tốt Điểm xấu Bị ghi SĐB, sổ SĐ Nói chuyện GV nhắc nhở Trang phục, KQ Không học bài, làm bài Vô ý thức Tổng điểm Xếp loại Phạt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ ………. BẢNG THEO DÕI THI ĐUA HÀNG TUẦN – LỚP…..
TRƯỜNG ……….. Năm học: ………
Tổ: …… – Tổ trưởng :………………………………..
Tuần thứ :……… Từ ngày: …../…../…… đến ngày …../…../……
T
T
Họ và tên Nghỉ học Đi học trễ Bài tập về nhà Dụng cụ học tập Chép
bài
Đồng phục Nói chuyện Các tội khác Điểm cộng học tập TỔNG
ĐIỂM
Xếp
loại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Điểm trung bình toàn tổ
………., ngày…… tháng …… năm ……..
Giáo viên chủ nhiệm Lớp trưởng Tổ trưởng
Nhận xét:…………………………………………
…………………………………………………….
Ký tên:
…………..

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 4

Lỗi vi phạm TUẦN SỐ……. TỪ NGÀY…/…../20….. ĐẾN …/…../20…..
Không đeo khăn quàng
Đi chậm
Bỏ học
Bỏ giờ
Nói tục
Không làm bài tập ở nhà
Giáo viên nhắc nhở
Đánh nhau
Không sơ vin
Không ghế chào cờ
Không mũ ca nô
Nói chuyện riêng
Không thuộc bài cũ
Thiếu đồ dùng học tập
Không hát
Không đọc 5 điều Bác Hồ Dạy
Không lao động
Không trực nhật
Vẽ, viết bậy lên bảng, tường
Không đồng phục ngày quy định
Nhảy lên bàn, ghế
Tổng lỗi vi phạm
Xếp loại

Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………….

………………………………………………….

Sổ theo dõi của Tổ trưởng – Mẫu 5

Tổ …………..: Tuần ……………..

(Từ ngày……tháng…….năm……. đến ngày……tháng……năm………)

T
T

Họ và tên

Nghỉ học

Đi học trễ

Bài tập về nhà

Dụng cụ học tập

Chép
bài

Đồng phục

Nói chuyện

Các tội khác

Điểm cộng học tập

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Điểm trung bình toàn tổ:

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 6

Tên

Điểm tốt

Điểm xấu

Tổng ĐT

Tổng

ĐX

Tổng

XL

Sdsds

Phát biểu

Điểm

8,9,10

Điểm kém dưới 5

K làm bài, k thuộc bài, quên đồ dùng học tập

Nói chuyện, GV nhắc trong giờ

Đồng phục, Ăn quà vặt

Ghi sổ đầu bài

Ghi sổ sao đỏ

Nhiệm vụ của tổ trưởng

 • Theo dõi và ghi chép đầy đủ vào sổ trong tất cả các tiết học.
 • Cập nhật các thông tin của thành viên trong tổ một cách chính xác và khách quan.
 • Chủ động phân công việc và liên lạc với các thành viên trong tổ khi cần.
 • Nhắc nhở, động viên các thành viên trong tổ cùng nhau thi đua, phê bình những thành viên thường xuyên vi phạm và báo cáo với GVCN.
 • Tổng hợp điểm, xếp loại vào cuối tuần, cuối tháng.
 • Báo cáo lại cho lớp trưởng vào cuối tuần, cuối tháng để lớp trưởng cập nhật. Hỗ trợ lớp phó, lớp trưởng trong các hoạt động chung.
 • Luôn mang sổ theo trong các buổi học, giữ gìn sổ cẩn thận, tuyệt đối không cho người khác xem (trừ yêu cầu của GVCN khi cần).
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong các hoạt động.
 • Chịu trách nhiệm trước GVCN về công việc được phân công.

Các tiêu chí thi đua trong tổ

 • Được cộng điểm: Làm việc tốt (5đ), điểm tốt (7đ), có sáng kiến trong học tập – nề nếp (10đ), có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh (10đ) ……..
 • Bị trừ điểm: Làm việc xấu (10đ), bị ghi vào sổ đầu bài (20đ), nói chuyện trong giờ học (10đ), nghỉ học không lý do (10đ), điểm xấu (7đ), ……………

– Mỗi buổi học có 10đ.

– Cộng trừ điểm theo từng buổi học.

– Xếp loại:

 • + Theo tuần: 50đ trở lên: Tốt, 40->49: Khá, 30->39: Trung bình, dưới 30: Yếu.
 • + Theo tháng: 200 trở lên: Tốt, 160->199: Khá, 120->159: Trung bình, dưới 120: Yếu

Lưu ý: Tổ trưởng cần linh hoạt trong việc theo dõi và xếp loại, có gì thắc mắc trao đổi với GVCN.

Cách sử dụng sổ theo dõi của tổ

Cách sử dụng sổ:

 • Hàng ngày các tổ trưởng mang theo sổ để theo dõi thi đua của tổ viên.
 • Hình thức theo dõi: theo dõi chéo các tổ. VD: Tổ 1 → Tổ 2 → Tổ 3 → Tổ 4 → Tổ 1.

Cách theo dõi:

Chấm vào đầu giờ truy bài bằng cách ghi lỗi vi phạm của tổ viên vào các ô tương ứng với các cột. Không đánh dấu bằng ký hiệu mà đánh dấu HS vi phạm bằng cách ghi thứ.

Ví dụ:

Họ và tên Nghỉ học Đi muộn Bài tập Dụng cụ Khăn quàng Đồng phục Vệ sinh BVCC HVDĐ Nói chuyện Điểm Cộng
Nguyễn Văn A 2p, 6k 2,3,5 2,6 2,5 3,4 2 3,6 5,4 2,6 9,10 87

Ở cột ghi điểm:

 • Ghi bằng con số các điểm đạt được trong tuần (kể cả điểm kiểm tra miệng và giấy).
 • Trước giờ sinh hoạt tổ trưởng tổng hợp thi đua tuần báo cáo trước tập thể và GVCN.
 • Kết quả thi đua hàng tuần là cơ sở để GVCN xếp hạnh kiểm hàng tháng và học kỳ cũng như cả năm.

Xếp loại thi đua cá nhân và tổ:

Điểm thi đua cá nhân: Trong tuần mỗi cá nhân sẽ có 100 điểm. Vi phạm sẽ trừ điểm như sau:

 • Nghỉ học: có phép – 05đ/ 1 lần, không phép (- 5đ/ 1 lần).
 • Muộn: – 2đ/ 1 lần.
 • Bài tập, dụng cụ: – 5đ/ môn.
 • Truy bài: – 3đ/ 1 buổi.
 • Khăn quàng: – 3đ/ 1 buổi.
 • Đồng phục: – 4,5đ/ 1 buổi.
 • Vệ sinh: – 3đ/ 1 buổi.
 • BVCC: – 10đ/ lần.
 • HVDĐ (nói tục, ăn quà vặt trong giờ, vô lễ với thầy cô, cán bộ lớp): – 20đ/ lần.
 • Điểm; kém (- 2đ),yếu (-1 đ), điểm khá (6,5 (8): + 1đ, điểm tốt (9,10): + 3 đ. Trường hợp bị phê bình trước giờ chào cờ trừ 20đ.
 • Điểm thi đua tổ: Cộng tổng điểm của các tổ viên chia trung bình cho số lượng thành viên trong tổ. Tổ thấp điểm nhất sẽ trực nhật, tưới cây vào tuần kế tiếp và trực tuần (Tổ trưởng phân công).

Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ lớp:

Trách nhiệm:

 • Theo dõi đều, trung thực, tổng hợp kịp thời.
 • Phản ánh kịp thời cho GVCN những việc bất thường xảy ra với lớp.

Quyền lợi:

Miễn quỹ đội cho lớp trưởng, sao đỏ, thư ký; miễn quỹ lớp cho các lớp phó và 4 tổ trưởng.

 • Cộng 5đ/ 1 tuần với lớp trưởng, sao đỏ, thư ký và 4 tổ trưởng.
 • Cộng 3đ/ 1 tuần với các lớp phó.
 • Cộng 1đ/ 1 tuần với các tổ phó.

(Nếu cấp trưởng nghỉ mà cấp phó làm thay nhiệm vụ ít nhất 1 ngày thì được cộng điểm bằng cấp trưởng).

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng (Cách viết + 6 Mẫu) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (12 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button