Bài 2 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 8

Bài 2 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC.

a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2 cm.

b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm.

Lời giải:

C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Ta có hình vẽ:

Bài 2 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

a) Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB 

Nên AC = CB = AB : 2 = 2 : 2 = 1 (cm). 

Mặt khác, vì O là trung điểm của đoạn thẳng AC

Nên AO = OC = AC : 2 = 1 : 2 = 0,5 (cm).

Vậy nếu AB = 2 cm thì AC = 1 cm, CB = 1 cm, AO = 0,5 cm.

b) Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB 

Nên AC = CB = AB : 2 

Khi đó, AC = CB = 3,4 (cm) 

Và AB = 2 . CB = 2 . 3,4 = 6,8 (cm).

Mặt khác, vì O là trung điểm của đoạn thẳng AC

Nên AO = OC = AC : 2 = 3,4 : 2 = 1,7 (cm).

Vậy nếu CB = 3,4 cm thì AB = 6,8 cm, AC = 3,4 cm, AO = 1,7 cm.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 8 hay, chi tiết khác:

  • Câu 1 trang 96 – 97 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học. ….

  • Câu 2 trang 97 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học. ….

  • Câu 3 trang 97 – 98 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học. ….

  • Câu 4 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng. ….

  • Bài 1 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Ba điểm A, B, C thẳng ….

  • Bài 3 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo ….

  • Bài 4 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Đo chiều cao của em và một số bạn trong lớp. Em hãy kể tên một ….

  • Bài 5 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm một số hình ảnh và ứng dụng của đường thẳng, góc trong thực tiễn. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *