Nêu những nội dung chính được rèn luyện về kĩ năng nói và nghe trong sách Ngữ văn 8, tập một. Xác định trọng tâm phần nói và nghe của mỗi bài học.

Câu 12. Nêu những nội dung chính được rèn luyện về kĩ năng nói và nghe trong sách Ngữ văn 8, tập một. Xác định trọng tâm phần nói và nghe của mỗi bài học.

Lời giải chi tiết:

Những nội dung chính được rèn luyện về kĩ năng nói và nghe trong sách Ngữ văn 8, tập một:

  • Nghe và tóm tắt lại nội dung chính của một bài thuyết trình về một vấn đề của đời sống
  • Thảo luận về một vấn đề trong đời sống
  • Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
  • Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống
  • Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

Trong tâm của bài là rèn luyện kĩ năng nghe hiểu, tóm tắt, viết và kỹ năng nói trước đám đông.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lớp 8

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *