KHTN 6 Bài 5: Đo chiều dài – Kết nối tri thức

Học Tập

Đo được chiều dài, thể tích của một số vật thường gặp trong cuộc sống

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Đo chiều dài và độ dày của quyển sách khoa học tự nhiên 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Một học sinh tiến hành đo chiều dài của một chiếc lá như trong hình 5.3

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Tại sao cần ước lượng chiều dài trước khi đo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Dùng loại thước đo thích hợp nào trong hình 5.1 để đo các độ dài sau đây

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 5.2

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta thường sử dụng đơn vị nào

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Học Tập

Quan sát hình bên, em thấy đoạn thẳng AB hay CD dài hơn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp…

Xem thêm »
Back to top button