Lưu trữ thẻ: Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Hoạt động thực hành và trải […]

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Chu vi và diện tích của […]

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi […]

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều […]

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 2

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 sách Chân trời […]

Trò chơi: Sóc leo cành cây Lần 1: Lan bốc được số – 3, Hùng bốc được số 0

Trò chơi: Sóc leo cành cây Lần 1: Lan bốc được số - 3, Hùng bốc được số 0

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên Hoạt động 2 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân […]

Trò chơi Cộng đậu đỏ, đậu đen. Các nhóm sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính

Trò chơi Cộng đậu đỏ, đậu đen. Các nhóm sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên Hoạt động 1 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân […]