Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 2.

 • Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân – KNTT
 • Giải Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi – CD
 • Toán lớp 6 trang 80
 • Toán lớp 6 trang 81
 • Toán lớp 6 trang 82
 • Toán lớp 6 trang 83
 • Toán lớp 6 trang 84
 • Toán lớp 6 trang 85
 • Toán lớp 6 trang 86
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

 • Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân – KNTT
 • Giải Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi – CD
 • Toán lớp 6 trang 80
 • Toán lớp 6 trang 81
 • Toán lớp 6 trang 82
 • Toán lớp 6 trang 83
 • Toán lớp 6 trang 84
 • Toán lớp 6 trang 85
 • Toán lớp 6 trang 86
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 2.

A. Các câu hỏi trong bài

Giải Toán 6 trang 80 Tập 1

 • Hoạt động khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình dạng của bức tranh, cái diều, tấm bìa, mái nhà rông, em có biết ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1). Đo rồi so sánh các cạnh và góc ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 81 Tập 1

 • Thực hành 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp các Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi ABCD như hình 4. Hãy so sánh các cạnh của hình thoi ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 82 Tập 1

 • Thực hành 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6) ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 4 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với các bạn ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 83 Tập 1

 • Hoạt động khám phá 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình bình hành bên và cho biết. Góc đỉnh M của hình bình hành ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ bên thành một mặt bàn ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 5 trang 83 – 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 84 Tập 1

 • Vận dụng 5 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 4 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thang cân như Hình 9. Hãy đo rồi so sánh hai cạnh bên ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 7 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cho biết: Góc ở đỉnh H của hình thang cân EFGH là bằng góc nào ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 6 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình ….

  Xem lời giải

B. Bài tập

Giải Toán 6 trang 85 Tập 1

 • Bài 1 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 5 cm, AD = 8 cm ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 86 Tập 1

 • Bài 4 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép 4 miếng ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành MNPQ, biết: MN = 3 cm, NP = 4 cm ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm ….

  Xem lời giải

 • Bài 8 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân ….

  Xem lời giải

 • Bài 9 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *