Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9: Dấu hiệu chia hết

Bài 2.16 trang 37 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Từ các chữ số 5, […]

Bài 2.15 trang 37 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.15 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng 3 chữ số 3, […]

Bài 2.14 trang 37 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 2.14 trang 37 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Thay dấu * bởi một […]

Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1- Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Có 162 học sinh tham […]

Bài 2.12 trang 37 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.12 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Khối lớp 6 của một […]

Bài 2.11 trang 37 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Cho các số 27; 82; 195; 234. Tính tổng các chữ số của mỗi số

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.11 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số sau, số […]

Bài 2.10 trang 37 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Bài 2.10 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số sau, số […]

Thử thách nhỏ trang 36 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Thử thách nhỏ trang 36 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Thử thách nhỏ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Hà cần tìm […]

Luyện tập 3 trang 36 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Luyện tập 3 trang 36 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Luyện tập 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Thay dấu * bằng […]

Hoạt động 6 trang 36 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Cho các số 27; 82; 195; 234. Tính tổng các chữ số của mỗi số

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết Hoạt động 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 42; […]