Bài 7 trang 92 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 7 trang 92 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc ta Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A).

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 4.Tia

Bài 7 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc ta Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A).

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

Lời giải:

Ta có hình vẽ sau:

Bài 7 trang 92 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

a) Ta có: Ax và Ay là hai tia đối nhau mà M thuộc tia Ax, N thuộc tia Ay nên M và N nằm khác phía so với điểm A hay điểm A nằm giữa hai điểm M và N.

Vậy trong ba điểm A, M, N điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía đối với điểm M.

Lời giải Toán 6 Bài 4. Tia hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát những tia sáng ở hình bên và chỉ ra một đặc điểm của những tia này. ….

 • Hoạt động 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện theo các bước sau: Bước 1. Vẽ đường thẳng xy: ….

 • Luyện tập 1 trang 90 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đọc và viết các tia ở Hình 55. ….

 • Luyện tập 2 trang 90 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm A, B. a) Vẽ tia AB. b) Vẽ tia BA ….

 • Hoạt động 2 trang 90 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát đồng hồ lúc 6 giờ. Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc O ….

 • Luyện tập 3 trang 90 Toán lớp 6 Tập 2: ): Đọc tên bốn cặp tia đối nhau ở Hình 58 ….

 • Hoạt động 3 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát đồng hồ lúc 12 giờ. Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc O ….

 • Luyện tập 4 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 61 ….

 • Bài 1 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62. ….

 • Bài 2 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? ….

 • Bài 3 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau. phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? ….

 • Bài 4 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 64. a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B. ….

 • Bài 5 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau: a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung ….

 • Bài 6 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Trong các câu sau, câu nào đúng? a) Hai tia chung gốc thì đối nhau. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *