Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 ilearn Smart World

Tiếng Anh 7 Unit 1 Lesson 1 trang 4, 5, 6 – ilearn Smart World

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Lesson 1 trang 4, 5, 6 – ilearn Smart World

New words

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1 Lesson 1 trang 4, 5, 6 – ilearn Smart World

a (trang 4 SGK tiếng Anh 7) Number the pictures. Liste and repeat (Đánh số các hình ảnh. Lắng nghe và lặp lại)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 1)

Lời giải:

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 2)

Hướng dẫn dịch:

1. thu thập nhãn dán bóng đá

2. xây dựng mô hình

3. nướng bánh

4. làm vlog

5. đọc truyện tranh

6. chơi điện tử

b (trang 4 SGK tiếng Anh 7) In pairs: Note three more hobbies you know. Discuss if you like them (Theo cặp: Ghi thêm ba sở thích mà bạn biết. Thảo luận nếu bạn thích chúng)

Reading

a (trang 4 SGK tiếng Anh 7) Read Kate’s blog post and choose the best title (Đọc bài đăng trên blog của Kate và chọn tiêu đề hay nhất)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 3)

Lời giải:

1

Hướng dẫn dịch:

Một blogger tuổi teen

Ngày 4 tháng 1

Tôi xây dựng mô hình trong thời gian rảnh. Tôi có mười lăm mô hình. Một số trong số đó là quà từ bạn bè và gia đình, nhưng tôi đã mua hầu hết chúng. Tôi chủ yếu chế tạo máy bay và ô tô, nhưng tôi cũng có một vài mô hình tàu thủy. Một trong những yêu thích của tôi là mô hình xe hơi MGA của tôi. MGA thực sự là một chiếc xe thể thao tuyệt vời đến từ Anh. Tôi nghĩ nó rất dễ thương.

Tôi thường dành khoảng một hoặc hai giờ mỗi ngày để xây dựng các mô hình của mình. Đôi khi, chị gái tôi, Alice, làm điều đó với tôi và quay phim chúng tôi xây dựng mô hình cho vlog của cô ấy. Cô ấy làm vlog mỗi tuần và nó giúp cô ấy có thêm nhiều bạn mới.

Thế còn bạn? Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Để lại một bình luận và cho tôi biết!

b (trang 4 SGK tiếng Anh 7) Now, read and circle the correct answer (Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 4)

Lời giải:

1. b

2. a

3. c

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Làm thế nào mà Kate có được hầu hết các mô hình của mình? – Cô ấy đã mua chúng.

2. Mô hình yêu thích của cô ấy là gì? – Xe hơi.

3. Kate xây dựng mô hình của mình với ai? – Em gái cô ấy.

4. Tại sao Alice quay phim họ xây dựng mô hình? – Để làm vlog của cô ấy.

c (trang 4 SGK tiếng Anh 7) In pairs: What cool things can you make? (Theo cặp: Bạn có thể làm những điều thú vị nào?)

Grammar

a (trang 5 SGK tiếng Anh 7) Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 5)

Hướng dẫn dịch:

– Bạn làm gì vào thời gian rảnh?

– Tôi chơi bóng đá vào các tối thứ Ba.

b (trang 5 SGK tiếng Anh 7) Fill in the blanks with the correct form of the verbs (Điền vào chỗ trống với dạng đúng của các động từ)

1. I play (play) soccer in my free time.

2. My friends often (play) online games together on the weekends.

3. My brother (like) building models.

4. Lisa and Molly (read) comics every night.

5. … you (bake) cakes on the weekends?

6. Lucas (not make) vlogs about his garden.

7. … Fiona (watch) fashion shows in her free time?

Lời giải:

2. play

3. likes

4. read

5. Do … bake

6. doesn’t make

7. Does … watch

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi chơi bóng đá trong thời gian rảnh.

2. Bạn bè của tôi thường chơi game trực tuyến cùng nhau vào cuối tuần.

3. Anh trai tôi thích xây dựng mô hình.

4. Lisa và Molly đọc truyện tranh mỗi tối.

5. Bạn có nướng bánh vào cuối tuần không?

6. Lucas không làm vlog về khu vườn của mình.

7. Fiona có xem các buổi biểu diễn thời trang vào thời gian rảnh không?

c (trang 5 SGK tiếng Anh 7) Write sentences about habits using the pictures and prompts (Viết câu về thói quen bằng cách sử dụng hình ảnh và gợi ý)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 6)

Lời giải:

1. I collect soccer stickers.

2. Does Jim bake cakes on Tuesdays?

3. I play online games on the weekends.

4. Harry doesn’t build models.

5. Does Jane read comics in the mornings?

6. They don’t make vlogs.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi sưu tập hình dán bóng đá.

2. Jim có nướng bánh vào các ngày thứ Ba không?

3. Tôi chơi trò chơi trực tuyến vào cuối tuần.

4. Harry không xây dựng mô hình.

5. Jane có đọc truyện tranh vào các buổi sáng không?

6. Họ không làm vlog.

d (trang 5 SGK tiếng Anh 7) In pairs: Ask your partner about what they do and don’t do in their free time (Theo cặp: Hỏi đối tác của bạn về những việc họ làm và không làm trong thời gian rảnh)

Pronunciation

a (trang 6 SGK tiếng Anh 7) Focus on the /ei/ sound (Chú ý vào âm /ei/)

b (trang 6 SGK tiếng Anh 7) Listen to the words and focus on the underlined letter (Nghe các từ và tập trung vào chữ cái được gạch chân)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 7)

c (trang 6 SGK tiếng Anh 7) Listen and cross out the word that doesn’t follow the note in “a.” (Nghe và gạch bỏ từ không theo sau ghi chú trong “a”.)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 8)

Lời giải:

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 9)

d (trang 6 SGK tiếng Anh 7) Read the words with the sound noted in “a.” to a partner. (Đọc các từ có âm được ghi chú trong “a.” cho một bạn)

Practice

a (trang 6 SGK tiếng Anh 7) Ask and answer (Hỏi và đáp)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 10)

Lời giải:

– What do you do in your free time?

– I arrange flowers.

– How often do you arrange flowers?

– I arrange flowers on the weekends or on some special occasions such as my family members’ birthday, Tet holiday or Christmas.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

– Tôi xếp hoa.

– Các bạn thường xếp hoa như thế nào?

– Tôi sắp xếp hoa vào cuối tuần hoặc vào một số dịp đặc biệt như sinh nhật người thân trong gia đình, lễ Tết, Giáng sinh.

b (trang 6 SGK tiếng Anh 7) Practice with your own ideas (Thực hành với ý tưởng của riêng bạn)

Speaking

TOP TEN HOBBIES

a (trang 6 SGK tiếng Anh 7) You’re asking your classmates about their hobbies. In fours: Complete the survey for yourself, then ask three more friends. Fill in the table. (Bạn đang hỏi bạn cùng lớp về sở thích của họ. Trong 4 người: Hoàn thành bản khảo sát cho chính bạn, sau đó hỏi thêm 3 người bạn. Điền vào bảng.)

Tiếng Anh 7 Unit 1: Free time - ilearn Smart World (ảnh 11)

b (trang 6 SGK tiếng Anh 7) What is the most popular hobby in your group? (Sở thích phổ biến nhất trong nhóm của bạn là gì?)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách ilearn Smart World hay khác:

Lesson 2 (trang 7, 8, 9)

Lesson 3 (trang 10, 11)

Review (trang 83, 84, 85)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 ilearn Smart World

5/5 - (10 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button