Tiếng Anh 7 Unit 1 Preview trang 8 – Explore English

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Preview trang 8 – Explore English

A. (trang 8 sgk Tiếng Anh 7): Look at the photo. Complete the caption. (Nhìn vào bức tranh. Hoàn thành các câu sau)

practicing do sports hobby

These boys like to _______ on the weekend. Their______is motorcross. They are ____for a race.

Lời giải:

do sports hobby practicing

Hướng dẫn dịch:

Những chàng trai này thích chơi thể thao vào cuối tuần. Sở thích của họ là đu mô tô. Họ đang luyện tập cho trận đua.

B. (trang 8 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Complete the sentences (Nghe và hoàn thành các câu)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Preview trang 8 - Explore English (ảnh 2)

1. Tracey likes to_____________. It’s a kind of paper art

2. Daniel likes to____________________. He buys them online

3. Sara likes to_________________. She does it twice a week

4. Chris likes to__________ and _________, but he doesn’t like sports

Lời giải:

1. do origami 2. collect comic books
3.  draw 4. play guitar/ play tennis

Hướng dẫn dịch:

1. Tracey thích gấp giấy origami. Nó là một loại nghệ thuật gấp giấy

2. Daniel thích sưu tầm truyện tranh. Anh ấy thường mua chúng ở trên mạng

3. Sara thích vẽ. Cô ấy vẽ hai lần một tuần

4. Chris thích chơi đàn ghi ta và chơi tennis,nhưng anh ấy không thích thể thao

C. (trang 8 sgk Tiếng Anh 7): Talk with a partner. What hobbies do you have?(Nói với bạn cùng nhóm. Sở thích của bạn là gì)

Lời giải:

A: What do you like to do?

B: I like to dance

A: Cool. What other things do you want to do?

B: I like to read comic books

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn thích làm gì? 

B: Tớ thích nhảy 

A: Tuyệt. Những việc khác bạn muốn làm là gì? 

B: Tớ thích đọc truyện tranh

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Language focus (trang 10, 11)

The real world (trang 12)

Pronunciation (trang 13)

Communication (trang 13)

Reading (trang 14)

Comprehension (trang 16)

Writing (trang 16)

Worksheet (trang 139)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *