Tiếng Anh 7 Unit 10 Worksheet trang 148 – Explore English

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 10 Worksheet trang 148 – Explore English

1. (trang 148 sgk Tiếng Anh 7): Unscramble the words to make sentences. (Sắp xếp lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh)

a. tour/ your/start/ walking/ Bến Thành Market/ at.

b. market/ the/a/ is/lively/in/ Hồ Chí Minh city/ place.

c. souvenirs/ to/ tourists/ many/there/go/buy

d. shoppers/ local/also/ visiting/ the/enjoy/ market

e. things/ there/ of/can/buy/sorts/all/people

Lời giải:

a. Your walking tour start at Bến Thành market

b. The market is a lively place in Hồ Chí Minh city

c. Many tourists go there to buy souvenirs

d. Shoppers also enjoy visiting the local market

e. People can buy all sorts of things there.

Hướng dẫn dịch:

a. Chuyến đi bộ của bạn bắt đầu tại chợ Bến Thành

b. Chợ là một nơi sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh

C. Nhiều du khách đến đó để mua quà lưu niệm

d. Người mua sắm cũng thích tham quan chợ địa phương

e. Mọi người có thể mua đủ thứ ở đó.

2. (trang 148 sgk Tiếng Anh 7): Number the sentences in order (1-6) to make a complete paragraph. (Đánh số các câu theo thứ tự từ 1-6 để hoàn thành đoạn văn)

 

Then, visit the National Gallery on the north side of the square. This art museum has great collections of paintings, and you will surely love the place

 

The square is the center of London and there are often events herer

 

First, start at Trafalgar Square. It’s a lively place

 

Finally, go straight across to the east side. You’ll see St. Martin-in-the- Fields Church.

 

Here’s a guide to a walking tour of London

 

You can spend two hours looking at the paintings there

Lời giải:

4

Then, visit the National Gallery on the north side of the square. This art museum has great collections of paintings, and you will surely love the place

3

The square is the center of London and there are often events here

2

First, start at Trafalgar Square. It’s a lively place

6

Finally, go straight across to the east side. You’ll see St. Martin-in-the- Fields Church.

1

Here’s a guide to a walking tour of London

5

You can spend two hours looking at the paintings there

3. (trang 148 sgk Tiếng Anh 7): Now write a short paragraph on a separate sheet of paper. Describe a walking tour of your neighborhood of city. Write 60-80 words. (Viết một đoạn  văn ngắn vào một tờ riêng. Miêu tả một chuyến đi bộ  khu vực thành phố của bạn. Viết khoảng 60-80 từ)

Lời giải:

Here’s a guide to a walking tour of Hanoi. Start at Hoan Kiem lake. The most well-known landmark in Hanoi.  Then visit the Temple of Literature- the most interesting religious place. It was originally built as a university in the 11th century. Today, the Temple of Literature stands as a tribute to the nation’s scholars. Next, go to Ngoc Ha street, we will visit Ho Chi Minh Mausoleum. It is a sprawling complex set within the city’s gardens that contains the tomb of Ho Chi Minh as well as various museums and monuments.

Hướng dẫn dịch:

Đi bộ tham quan Hà Nội

Dưới đây là hướng dẫn về chuyến tham quan đi bộ ở Hà Nội. Bắt đầu tại hồ Hoàn Kiếm. Địa danh được nhiều người biết đến nhất tại Hà Nội. Sau đó tham quan Văn Miếu – địa điểm tôn giáo thú vị nhất. Ban đầu nó được xây dựng như một trường đại học vào thế kỷ 11. Ngày nay, Văn Miếu đứng như một nơi tri ân các bậc danh nhân của đất nước. Tiếp theo, đến phố Ngọc Hà, chúng ta sẽ đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một khu phức hợp rộng lớn nằm trong khu vườn của thành phố, nơi có lăng Hồ Chí Minh cũng như các bảo tàng và di tích khác nhau.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 101)

Language focus (trang 102, 103)

The real world (trang 104)

Pronunciation (trang 105)

Communication (trang 105)

Reading (trang 106, 107)

Comprehension (trang 108)

Writing (trang 108)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *